OKIEM MAKLERA WPISY

Analiza wskaźnikowa – TOP 55 wpisów i wywiadów

analiza-wskaznikowa-top

Analiza wskaźnikowa to jeden z filarów analizy finansowej. Stykając się z nią po raz pierwszy liczba wskaźników może przerażać 🙂 Łatwo jest zrozumieć jaka jest ich konstrukcja, jak się je oblicza. Ale potem zaczynają się schody i nasuwa się szereg pytań:

 • Które wskaźniki są najważniejsze? Czy wszystkie są tak samo potrzebne? Czym się od siebie różnią?
 • Jak ocenić wysokość poszczególnych wskaźników? Skąd wiadomo czy ich poziom jest wysoki czy niski?
 • Jakim poziomem wskaźników charakteryzują się spółki i branże na GPW?
 • Jakie są ich ograniczenia? Kiedy nie da się ich zastosować? Kiedy będą pokazywać fałszywy obraz?
 • Jakie wyglądają wzajemne zależności między wskaźnikami?
 • Jak wygląda teoria w praktyce?

Jeśli zadajesz sobie powyższe pytania, lektura poniższych artykułów i wywiadów jest zdecydowanie dla Ciebie.

Rentowność

1.Analiza rentowności – jak mierzyć dochodowość spółki? Michał Cichosz (Trigon TFI)

 • jakie wskaźniki rentowności są najlepsze?
 • które branże są najbardziej rentowne?
 • jak ocenić rentowność spółki?
 • jakie poziomy wskaźników rentowności można uznać za wysokie?
 • co wpływa na rentowność spółki?

2. Wskaźniki rentowności – wzory i wzajemne powiązania

 • zestawienie wzorów, ogólna charaketrystyka, gdzie się je wykorzystuje
 • jak wyglądają wzajemne powiązania miedzy wskaźnikami

3. Rentowność kapitału własnego (ROE) – 15 wskazówek, jak zrozumieć wskaźnik

 • Co to jest ROE, jak się oblicza, na co trzeba uważać?
 • Jak ROE zmienia się w czasie?
 • Jakim ROE charakteryzują się spółki i branże GPW?
 • Czy spółki o wysokiej rentowności mocniej rosną?
 • Co wpływa na ROE?

4. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – spółki WIG20, mWIG40, sWIG80

 • Co to jest ROA?
 • Jakim ROA charakteryzują się spółki i branże GPW?
 • Jaka jest zależność między ROE a ROA?
 • Jak ROA zmienia się w czasie?

5. Wskaźnik ROIC – jak znaleźć rentowną spółkę o niskim zadłużeniu?

 • Co to jest ROIC, jak się go oblicza
 • Ile wynosi ROIC dla spółek GPW?
 • Czy ROIC różni się od ROE i ROA?
 • Czy na spółkach o wysokim ROIC można zarobić więcej?

6. Marża brutto na sprzedaży – jaka waga kosztów wytworzenia?

 • Czym jest marża brutto na sprzedaży i jak się ja oblicza
 • Ile wynosi marżą brutto dla spółek i branż GPW?
 • Jaki udział w marży netto ma marża brutto na sprzedaży?

7. Marża na sprzedaży – komu ciążą koszty ogólne zarządu i koszty sprzedaży?

 • Czym jest marża na sprzedaży i jak się ją oblicza?
 • Jaką marżą charakteryzują się spółki i branże GPW?
 • Za jaką część marzy netto odpowiada marża na sprzedaży?

8. Marża zysku operacyjnego – ile znaczą pozostałe przychody i koszty operacyjne?

 • Co to jest zysk operacyjny i jak go policzyć?
 • Ile wynosi marża zysku operacyjnego dla spółek i branż GPW?
 • W których spółkach przeważają pozostałe przychody operacyjne, a w których pozostałe koszty operacyjne?

9. Marża zysku brutto – ile ważą przychody i koszty finansowe?

 • Jaka jest definicja marży zysku brutto i jak ona powstaje?
 • Ile wynosi marża zysku brutto dla spółek i branż GPW?
 • Co przeważnie jest wyższe: przychody czy koszty finansowe?

10. Marża netto – jak rentowne są spółki WIG20, mWIG40, sWIG80?

 • Czym jest marża zysku netto i w jaki sposób się ją oblicza?
 • Jak wysoką marżą netto charakteryzują się spółki i branże GPW?
 • Czy podatek zawsze obniża wynik brutto?
 • Jak marża netto potrafi zmieniać się w czasie?

Zadłużenie/wypłacalność

11. Analiza zadłużenia – jak ocenić wypłacalność spółki? Kamil Rusak (Union Investment TFI)

 • Które wskaźniki zadłużenia są najistotniejsze?
 • Jakie wartości wskaźników zadłużenia można uznać za wysokie?
 • Jakie są najczęstsze błędy w ocenie zadłużenia spółki?
 • Jak spółki próbują ukrywać zadłużenie?
 • Jak duże znaczenie ma zadłużenie w porównaniu z innymi aspektami oceny spółki?

12. Ryzyko kredytowe – jak przewidzieć upadłość emitenta? Zbigniew Kowalczyk (AgioFunds TFI)

 • Które wskaźniki zadłużenia są najważniejsze?
 • Których branż lepiej unikać ze względu za poziom zadłużenia?
 • Jakie poziomy wskaźników zadłużenia można uznać za bezpieczne?
 • Jak przewidzieć niewypłacalność spółki?

13. Kowenanty – jakie wskaźniki są stosowane?

 • Czym są kowenanty?
 • Jakie wskaźniki występują w warunkach emisji obligacji przez emitentów z GPWCatalyst?
 • Jaki jest poziom wskaźników, których spółki nie mogą przekraczać?

14. Wskaźniki zadłużenia (wypłacalności) – wzory i zastosowanie

 • wzory, opisy i występowanie wskaźników zadłużenia (zastosowanie)
 • rodzaje wskaźników zadłużenia

15. Wskaźnik zadłużenia ogólnego – jak zadłużone są spółki GPW?

 • Czym jest wskaźnik zadłużenia ogólnego i jak się go oblicza?
 • Jak zadłużone są spółki GPW?
 • Jaki poziom zadłużenia ogólnego można uznać za bezpieczny?
 • Jak poziom zadłużenia wiąże się z rentownością spółki?
 • Jak często za wysokimi zobowiązaniami stoi dług odsetkowy?
 • Czy w spółkach GPW przeważa zadłużenie krótkoterminowe czy długoterminowe?

16. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – jaki poziom jest „bezpieczny”?

 • Jaka jest definicja zadłużenia kapitału własnego?
 • Jaką część kapitału własnego stanowią zobowiązania i dług netto?
 • Czy spółki o niskim zadłużeniu kapitału własnego lepiej „performują”?
 • Jak poziom zadłużenie kapitału własnego można uznać za wysoki?
 • Jak zadłużone są spółki i branże GPW?

17. Wskaźnik struktury kapitału – jak brzmi Złota Zasada Finansowania?

 • Jak się oblicza wskaźnik struktury kapitału?
 • Jak brzmi Złota Zasada Finansowania?
 • Czy spółki giełdowe ją zachowują?

18. Mnożnik kapitału własnego – wysoka rentowność jako efekt dźwigni finansowej

 • Czym jest mnożnik kapitału własnego?
 • Jaki wpływ ma mnożnik kapitału własnego na rentowność spółki?
 • Które spółki i branżę charakteryzują się najwyższym poziomem dźwigni finansowej?

19. Dług netto / EBITDA – jaki poziom jest bezpieczny?

 • Jak powstaje wskaźnik Dług netto / EBITDA
 • Ile wynosi „standard bankowy” dla Dług netto / EBITDA?
 • Jakim poziomem wskaźnika charakteryzują się spółki GPW?
 • Ile wynosi bezpieczna relacja długu netto do EBITDA?
 • Jakie na spółkach o niskim długu netto do EBITDA można uzyskać wyższe stopy zwrotu?

Płynność

20. Analiza płynności – zadłużenie odsetkowe najważniejsze. Mikołaj Stępniewski (Investors TFI)

 • Czy wszystkie wskaźniki płynności są tak samo przydatne?
 • Jakie poziomy wskaźników można uznać za bezpieczne?
 • Jakie znacznie analiza płynności ma w kontekście całej analizy spółki?

21. Kapitał obrotowy netto – interpretacja zależy od szczegółów. Przemysław Staniszewski 

 • Co oznacza kapitał obrotowy netto?
 • Czy ujemny kapitał obrotowy zawsze oznacza kłopoty finansowe?
 • Czy spółki nadpłynne nie są dobrymi inwestycjami?
 • Jak szybko gotówka powinna wrócić do spółki od czasu jej wydatkowania?
 • Jak ocenić, czy struktura kapitałów obrotowych jest zdrowa?
 • Co jest ważniejsze: płynność czy wypłacalność?

22. Wskaźniki płynności – jak się je oblicza i gdzie występują?

 • Wzory, opisy i występowanie wskaźników płynności (zastosowanie)

23. Wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) – czy branża robi dużą różnicę?

 • Czym jest wskaźnik bieżącej płynności i jak się go oblicza?
 • Jak spółki i branże GPW różnią się pod względem wskaźnika płynności bieżącej?
 • Czy, jeśli aktywa bieżące są mniejsze, niż zobowiązania bieżące, zawsze oznacza to kłopoty finansowe spółki?

24. Wskaźnik płynności szybkiej (quick ratio) – komu ciążą zapasy?

 • Co to jest wskaźnik płynności szybkiej?
 • W których spółkach i branżach zapasy mają duże znaczenie?
 • Ile wynosi płynność szybka dla spółek i branż GPW?
 • Ile wynosi pożądana wartość płynności szybkiej?

25. Wskaźnik płynności gotówkowej (cash ratio) – kto śpi na gotówce?

 • Jak interpretować wskaźnik płynności gotówkowej?
 • Jakie są ograniczenia wskaźnika?
 • Które spółki i branże GPW mają najwyższą płynność gotówkową?

26. Udział kapitału obrotowego w aktywach – jak wypadają spółki WIG?

 • Jak duży jest udział kapitału obrotowego w aktywach spółek GPW?
 • Gdzie wykorzystuje się wskaźnik udziału kapitału obrotowego netto w aktywach?
 • Jakie jest powiązanie z innymi wskaźnikami płynności?

27. Kapitał stały – w jakim stopniu pokrywa aktywa spółek GPW?

 • Czym jest kapitał stały?
 • Na czym polega trwałość struktury finansowania i jak sobie z nią radzą spółki GPW?
 • Co ma wspólnego kapitał stały z kapitałem obrotowym netto?

Aktywności/Efektywność/Obrotowość

28. Wskaźniki aktywności – jak oceniać ich wysokość? Arkadiusz Semczak (mBank)

 • Które wskaźniki aktywności są najważniejsze?
 • Jaki poziom wskaźników aktywności można uznać za bezpieczny?
 • W jaki sposób spółki próbują „podkręcać” wskaźniki aktywności?
 • Jak istotne są wskaźniki aktywności w porównaniu z innymi grupami wskaźników?
 • Na jakim etapie analizy warto oceniać efektywność?

29. Wskaźniki obrotowości (aktywności, efektywności) – wzory i występowanie

 • wzory, opisy i ich występowanie (zastosowanie)

30. Wskaźnik rotacji aktywów – kluczowe aktywa obrotowe czy trwałe?

 • Jaka jest definicja wskaźnika i jak się go oblicza?
 • Jak rotacja aktywów wpływa na rentowność?
 • Jak kształtuje się wartość wskaźnika wśród spółek i branż GPW?
 • Jak jest zależność między wskaźnikiem a strukturą aktywów?

31. Wskaźnik rotacji zapasów – jak sprawnie spółki zarządzają zapasami?

 • Co to jest wskaźnik rotacji zapasów?
 • Ile wynosi „modelowa” rotacja zapasów i ile spółki GPW wypadają pod tym względem?
 • Jak wypadają branże GPW?

32. Wskaźnik cyklu zapasów – ile dni trwa odnowienie zapasów?

 • Jaka jest zależność między rotacją zapasów a cyklem zapasów?
 • Które spółki mają najszybszą rotację zapasów?

33. Wskaźnik rotacji należności – jak skutecznie spółki ściągają należności?

 • Czym jest wskaźnik rotacji należności?
 • Jak wygląda rotacja należności w przeciętnej spółce GPW?
 • Które branże najlepiej rotują należnościami?

34. Wskaźnik cyklu należności – ile dni spółki czekają na gotówkę?

 • Czym się różni rotacja należności od cyklu należności?
 • Jak wypada cykl należności wśród spółek GPW?

35. Wskaźnik cyklu zobowiązań – ile dni spółki spłacają zobowiązania?

 • Jak powstaje wskaźnik cyklu zobowiązań?
 • Ile wynosi cykl zobowiązań w przypadku spółek GPW?
 • Które branże mają najdłuższy i najkrótszy cykl zobowiązań?

36. Cykl operacyjny – ile dni upływa od zakupu surowca do otrzymania zapłaty?

 • Jak interpretować cykl operacyjny?
 • Jak długim cyklem operacyjnym charakteryzują się spółki GPW?
 • Jaka jest struktura cyklu operacyjnego w przypadku spółek GPW?
 • Czy między cyklem zapasów a cyklem należności występuje jakaś zależność?
 • Jaki związek ma cykl operacyjny z rentownością?

37. Cykl konwersji gotówki – ile dni od zapłaty za materiały do wpływu gotówki?

 • Czym się różni cykl operacyjny od cyklu konwersji gotówki?
 • Jak długim cyklem konwersji gotówki cechują się spółki GPW?
 • Jak wiele spółek boryka się z ujemnym cyklem konwersji gotówki?

Wartość rynkowa

38. Wskaźniki wartości rynkowej – jak oceniać ich wysokość? Bartosz Pawlak (Baltic Capital TFI)

 • Skąd bierze się popularność wskaźników C/Z i C/Wk?
 • Jakie wartości wskaźników można uznać za wysokie i niskie
 • Jakie błędy w analizie popełniane są najczęściej
 • Na jakim etapie analizy przychodzi czas na wskaźniki wartości rynkowej?
 • Jak istotne są wskaźniki wartości rynkowej w porównaniu z pozostałymi grupami?

39. Wskaźniki wartości rynkowej – opisy i zastosowanie

 • jak je obliczać i gdzie występują (jakie mają zastosowanie)
 • jakie występują opinie na temat tych wskaźników?

40. Wskaźnik Cena/Zysk (P/E) – 20 pułapek zastawionych na inwestora

 • Jak interpretować wskaźnik Cena/Zysk?
 • Czy niska relacja ceny do zysku to zawsze okazja inwestycyjna?
 • Jak zmienia się wskaźnik w zależności od branży?
 • Jak różni się wskaźnik Cena/Zysk w zależności od kraju?
 • Czym jest efekt Molodovskiego?

41. Wskaźnik C/Wk – 11 kroków do jego zrozumienia

 • Jakie poziomy C/Wk można uznać za wysokie oraz niskie?
 • Czy niski poziom C/Wk to zawsze okazja inwestycyjna?
 • Jakie znacznie w ocenie relacji ceny do wartości księgowej ma ROE?
 • Jakie występują różnice między branżami?
 • Jak kształtuje się C/Wk dla indeksów z różnych krajów?

42. EV/EBITDA – jak znaleźć spółkę tanią i nisko zadłużoną?

 • Jak interpretować wskaźnik EV/EBITDA?
 • Ile wynosi EV/EBITDA dla spółek WIG20, mWIG40, sWIG80?
 • Jak EV/EBITDA wypada na tle indeksów?
 • Jak różni się wskaźnik dla indeksów z różnych rynków?
 • Jaka jest relacja między EV/EBITDA a C/Z i C/Wk?

Przepływy pieniężne

43. Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży – ile gotówki z przychodów?

 • Jaka jest relacja między gotówką a przychodami w spółkach GPW?
 • Czy zysk netto zawsze ma pokrycie w gotówce?
 • W których branżach gotówki jest mniej, niż zysku netto?

44. Zysk netto – czy ma pokrycie w gotówce?

 • Dlaczego gotówkę warto porównywać z zyskiem netto powiększonym o amortyzację?
 • Jaka część spółek GPW ma przepływy operacyjne pokrywające zysk netto powiększony o amortyzację?
 • Którym spółkom brakuje gotówki?

Sprawozdanie finansowe

45. Bilans spółki – jak brzmi 5 złotych reguł finansowych?

 • Które spółki GPW spełniają złotą regułę bilansową?
 • Jak wiele jest spółek, które nie zachowują srebrnej reguł bilansowej?
 • Jak brzmi złota zasada finansowania i ile spółek ma z nią problem?
 • Czy są spółki, spośród WIG20, mWIG40, sWIG80, które mają problemy z płynnością?

46. Analiza bilansu – jaka struktura majątku jest zdrowa? Michał Krajczewski (BGZ BNP Paribas)

 • Dlaczego wiele spółek nie zachowuje złotej zasady finansowania?
 • Czy nie zachowywanie złotej i srebrnej reguły bilansowej oznacza kłopoty finansowe?
 • Czy większe znaczenie ma analiza pozioma czy pionowa bilansu?

47. Analiza rachunku zysków i strat – co jest najważniejsze? Dr Andre Helin (BDO Polska)

 • W jakich wariantach występuje rachunek zysków i strat i czym one się różnią?
 • Jak mogą się różnić wskaźniki finansowe w zależności od formy RZiS
 • Jak bardzo standardy rachunkowości wpływają na wskaźniki finansowe oparte o RZiS?
 • Jak duża jest porównywalność sprawozdań finansowych?
 • Które marże są najistotniejsze i mają największy wpływ na wynik?

48. Analiza rachunku przepływów pieniężnych. Tomasz Kania (BM Santander)

 • Jak analizować rachunek przepływów pieniężnych?
 • Na jakim etapie analizy warto zajrzeć do rachunku przepływów pieniężnych?
 • Jak modelowo powinny wyglądać salda przepływów operacyjnych, finansowych i inwestycyjnych?
 • Czy spółki, który nie mają dodatnich przepływów operacyjnych, zawsze są w złej kondycji?
 • Z jakimi wartościami warto zestawiać przepływy operacyjne?

49. Konsolidacja sprawozdań finansowych – jak wpływa na obraz spółki? Dr Jacek Welc (UE-Wro)

 • Jaki wpływ na wskaźniki finansowe może mieć fakt, czy sprawozdanie jest skonsolidowane, czy nie?
 • Dlaczego konsolidacja jest jednym z obszarów najbardziej podatnych na kreatywną księgowość?
 • Dlaczego niektóre spółki, nie chcą konsolidować?

50. Jak czytać sprawozdanie finansowe? Dariusz Grupa (dariuszgrupa.pl)

 • Od czego zacząć analizę sprawozdania finansowego?
 • Jak ocenić, czy pogorszenie lub polepszenie wskaźników finansowych spółki jest trwałe?
 • Czym się powinien charakteryzować „zdrowy” wynik finansowy?
 • Jakich znaków ostrzegawczych wypatrywać w RZiS i bilansie?
 • Ile czasu trwa analiza pojedynczego sprawozdania?

51. Kreatywna księgowość – jakie zabiegi są stosowane? Przestrzega Bartłomiej Chyłek (NN IP TFI)

 • Czy kreatywna księgowość to działem zgodne z prawem, czy przekraczające jego granicę?
 • Ile pola do kreatywnej księgowości dają różne standardy rachunkowości?
 • Czy kreatywna księgowość to domena dużych czy raczej małych spółek?
 • Czy podatność na kreatywną księgowość może zależeć od branży?
 • Jakie zabiegi bywają stosowane przez spółki?
 • Czy kreatywna księgowość to raczej incydenty czy stała praktyka?
 • W jakich sytuacjach spółka może chcieć „podkręcać” wyniki?
 • Jak czytać sprawozdanie finansowe, żeby wykryć czy jest „podrasowane”?

52. Polityka rachunkowości – lektura obowiązkowa? Piotr Rybicki (NadzorKorporacyjny.pl)

 • Jak polityka rachunkowości wpływa na wskaźniki finansowe?
 • Jak dużą swobodę mają spółki w kształtowaniu pewnych wskaźników?
 • Czy sprawozdania finansowe różnych spółek są porównywalne?
 • Jak duży wpływ na wynik może mieć polityka rachunkowości?

53. Standardy rachunkowości – jak wpływają na obraz spółki. Michał Stefaniak (Opoka TFI)

 • Jak duże są różnice między poszczególnymi standardami rachunkowości?
 • Czy sprawozdania finansowe sporządzone według odmiennych standardów są porównywalne?
 • Czy łatwość analizy sprawozdania zależy od stosowanych przez spółkę standardów?

Modele

54. Analiza Du Ponta – jak wytłumaczyć poziom ROE 

 • O czym mówi model Du Ponta?
 • Jakie czynniki wpływają ROE?
 • Jak wygląda podstawowe i rozszerzone równanie Du Ponta?

55. Modele oceny zagrożenia upadłością – TOP wskaźniki finansowe

 • Jak się nazywają popularne modele oceny zagrożenia upadłością?
 • Jakie wskaźniki wchodzą w ich skład?
 • Które wskaźniki powtarzają się najczęściej?
5 1 vote
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments