WPISY

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – spółki WIG20, mWIG40, sWIG80

wskaznik-rentownosci-aktywow-roa

Co to jest wskaźnik rentowności aktywów (ROA)?

Wskaźnik rentowności aktywów informuje o tym jaka jest relacja między zyskiem netto a całkowitą wartością aktywów.

wskaznik-rentownosci-aktywow-wzor

ROA jest jednym najbardziej powszechnych i najłatwiej dostępnych wskaźników rentowności. Bardziej znany i jeszcze łatwiej dostępny jest chyba tylko ROE (wskaźnik rentowności kapitału własnego).

Analiza Du Ponta

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) jest ściśle powiązany ze wskaźnikiem rentowności kapitału własnego (ROE), co znajduje odzwierciedlenie w modelu Du Ponta. Celem modelu jest wyjaśnienie poziomu ROE. Podstawowe równanie ma postać 3-czynnikową. Po skróceniu licznika i mianownika pierwszych dwóch czynników (przychody) równanie przyjmuje postać 2-czynnikową, a jednym z nich jest ROA. ROE to iloczyn ROA oraz ilorazu Aktywa/Kapitał własny (wskaźnik pokazujący stopień dźwigni finansowej). Po przekształceniu, ROA jest równe iloczynowi ROE oraz Kapitał własny/Aktywa.

ANALIZA-DU-PONTA-3

Zysk a gotówka

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) zależy przede wszystkim od zysku. Ten jednak nie zawsze ma pokrycie w przepływach operacyjnych. Całkiem sporo jest spółek które wykazują zysk, lecz gotówki w kasie nie ma. W takich wypadkach wysoka rentowność aktywów może być złudna. Są również spółki, które pokazują niski zyski, podczas gdy przepływy operacyjne są wysokie.

zysk-netto-przeplywy-operacyjne1

Wskaźnik rentowności aktywów – spółki WIG20, mWIG40, sWIG80

Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80 wskaźnik rentowności kapitału własnego wynosi przeciętnie 5% (mediana, dane za 12 ostatnich miesięcy). Zdarzają się spółki o ujemnej rentowności – te które wykazują ujemny zysk. Większość spółek zamyka się z rentownością aktywów w przedziale 0-10%. Zdarzają się też spółki, których rentowność sięga kilkudziesięciu procent.

wskaznik-rentownosci-aktywow-spolki-gpw

Branże

Wskaźnik rentowności aktywów wykazuje bardzo zróżnicowanie pod względem branży. Najwyższą rentownością cechują spółki z rynku kapitałowego, przemysłu surowcowego, paliwowego i informatyki. Najniższe rentowności występują w przypadku budownictwa, ubezpieczeń i banków.

wskaznik-rentownosci-aktywow-branze

Spółki o wysokim ROA

Wśród spółek o najwyższej rentowności aktywów znajdziemy sporo spółek gamingowych, m.in. LiveChat, TSGames, Playway, Playway, 11 bit, CD Projekt. Przeważnie są to spółki, która charakteryzują się niskim poziomem zobowiązań – gdzie dużą część pasywów stanowi kapitał własny. Spółki te przeważnie mają też wysokie zyski.

spolki-wysoki-wskaznik-rentownosci-aktywow

ROA vs ROE

Jak bardzo rentowność aktywów spółki (ROA) różni się od rentowności jej kapitału własnego (ROE)? Zgodnie z modelem Du Ponta ROE i ROA są ze sobą ściśle powiązane. Dla spółek WIG20, mWIG40, sWIG80 (za ostatnie 12M) współczynnik korelacji między ROE i ROA wynosi 0,75. Z modelu wynika, że iloraz ROE/ROA można zapisać jako Aktywa/Kapitał własny. Jak poszczególne branże wypadają pod tym względem? Na pierwszy plan wysuwają się ubezpieczyciele (PZU) oraz banki – te charakteryzują się najwyższym poziomem dźwigni finansowej. W pozostałych branżach zróżnicowanie jest dużo mniejsze.

roe-roa-branze

Przyglądając się poszczególnym spółkom, wśród spółek o najwyższej dźwigni finansowej, oprócz banków i ubezpieczycieli znajdziemy też przedstawicieli budownictwa czy handlu, m.in. Budimex, Eurocash czy CCC. Raczej nie są to spółki o wysokim zadłużeniu finansowym, lecz handlowym (finansujące się na dostawcach). Najniższe poziomy mnożnika Aktywa/Kapitał własny (ROE/ROA) cechują m.in. LiveChat, CD Projekt, 11 bit – generalnie spółki, które nie mają wielu zobowiązań (w pasywach dominuje kapitał własny).

roe-roa-spolki

Jak ROA zmienia się w czasie?

Wskaźnik rentowności aktywów policzony dla WIG zmienia się w czasie mniej więcej w rytmie zmian zysków spółek, czyli mniej więcej w rytmie cyklu koniunkturalnego. Jak widać na wykresie, wzrostom (spadkom) ROA przeważnie towarzyszą też wzrosty (spadki) ROE.

ROE vs ROA niewyst-1jpg

Analizując powyższy wykres wydaje się, że korelacja między ROE i ROA jest wysoka. Widać to jeszcze lepiej na wykresie wystandaryzowanym (poniżej).

ROE vs ROA wyst-1jpg

ROA vs WIG

Jak bardzo ROA zmienia się w rytmie zmian cyklu koniunkturalnego? Z poniższego wykresu wynika, że korelacja jest raczej wysoka. Chociaż zdarzały się okresy gdy WIG wzrastał, mimo że ROA spadało (np. 2013-2015). Z wykresu wynika, że ROA jest raczej opóźniony w stosunku do WIG. Nie byłby więc pewnie przydatny jako wskaźnik wyprzedzający.

ROA vs WIG niewyst-1jpg

Analiza wykresu wystandaryzowanego (poniżej) potwierdza raczej wysoką korelację między WIG i ROA. W tym przypadki też rzuca się w oczy opóźnienie ROA względem WIG. Można to zrozumieć, bo ROA obliczana jest m.in. na podstawie zysków. WIG, podobnie jak inne indeksy, wyprzedza zmiany zysków o kilka kwartałów.

ROA vs WIG wyst-1jpg

5 1 vote
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Tomek
Tomek
2 lat temu

“Wśród spółek o najwyższej rentowności aktywów znajdziemy sporo spółek gamingowych, m.in. LiveChat, TSGames, Playway, Playway, 11 bit, CD Projekt.”
LiveChat chyba z rozpędu się tam znalazł 🙂