WPISY

Wskaźnik rotacji aktywów – kluczowe aktywa obrotowe czy trwałe?

wskaznik-rotacji-aktywow

Wskaźnik rotacji aktywów (majątku) – definicja

Wskaźnik rotacji aktywów (majątku) to chyba najbardziej popularny wskaźnik aktywności/efektywności. Pokazuje, jak efektywnie spółka potrafi zarządzać swoimi aktywami. Obliczany jest jako iloraz przychodów ze sprzedaży i aktywów. Aktywa przeważnie ujmowane są jako średnia z ostatnich 4 kwartałów.

Wskaźnik rotacji aktywów = Przychody ze sprzedaży / Aktywa

Interpretacja

Im wyższa wartość wskaźnika rotacji majątku, tym spółka efektywniej go wykorzystuje. Można też powiedzieć, że im wyższy wskaźnik, tym cykl produkcyjny jest krótszy.

Ocena wartości wskaźnika powinna zależeć od branży, w której działa spółka. Niektóre źródła podają, że spółki handlowe mogą się charakteryzować wskaźnikiem bliskim 10. Natomiast spółki produkcyjne, które są kapitałochłonne, mogą mieć wskaźnik rotacji aktywów w granicach 1. Sprawdzimy później jak to wygląda wśród spółek GPW.

Wpływ na rentowność

Wskaźnik rotacji aktywów jest jednym z podstawowych elementów wpływających na poziom rentowności kapitału własnego spółki (ROE). Im wyższy poziom wskaźnika, tym wyższa rentowność (ROE). Wpływ na ROE mają wskaźniki określone w modelu Du Ponta. Poza wskaźnikiem rotacji aktywów w podstawowym równaniu (3-czynnikowym) Du Ponta znajdziemy również:

  • marża zysku netto (zysk netto / przychody)
  • dźwignia finansowa (zysk netto / kapitał własny)

Inne wskaźniki rotacji majątku

Wskaźnik rotacji majątku jest najbardziej ogólnym ze wskaźników aktywności. Występują też inne, w przypadku których przychody odnoszone są do szczególnych elementów aktywów.

Wskaźnik rotacji aktywów – rozkład wśród spółek GPW

Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80 przeciętna wartość (mediana) wskaźnika rotacji aktywów to aktualnie 0,87. W większości przypadków wskaźnik nie przekracza 1,25. Jest też pewna grupa spółek o względnie wysokim wskaźniku – ponad 3.

wskaznik-rotacji-aktywow-spolki-gpw

Spółki z wysoką rotacją aktywów

Wśród spółek o najwyższym poziomie rotacji aktywów znajdziemy Rainbow, ABC Data, AB PL, Eurocash czy Asbis. Potwierdza się, że w branży handlowej poziomy wskaźnika są wysokie.

wskaznik-rotacji-aktywow-ponad-2

Branże

W szczegółowym podziale na branże (spółki WIG20, mWIG40, sWIG80) widać, że pod względem wskaźnika wartości aktywów pozytywnie wyróżniają się handel hurtowy, handel detaliczny, hotele i restauracje czy finanse inne. Na drugim biegunie znajdziemy deweloperów, przemysł farmaceutyczny czy energetykę – tam rotacja aktywów jest najniższa.

wskaznik-rotacji-aktywow-branze

Wskaźnik rotacji aktywów a struktura aktywów

Spoglądając na podział branżowy wydaje się, że niską wartością wskaźnika charakteryzują się branże kapitałochłonne. Sprawdziłem czy jest związek między wskaźnikiem rotacji aktywów a strukturą aktywów spółki (udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem). Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80 współczynnik korelacji wynosi 0,52. Jest więc lekka zależność – im wyższy udział aktywów obrotowych (w aktywach ogółem), tym wyższy wskaźnik rotacji aktywów. Liczby więc potwierdzają, w pewnym stopniu to, co podpowiada intuicja. Chociaż ten sam współczynnik korelacji policzony dla spółek szerokiego rynku (WIG) wyniósł już tylko 0,33.

wskaznik-rotacji-aktywow-aktywa-obrotowe

Bliski związek z aktywami obrotowymi widać też po korelacji ze wskaźnikiem rotacji aktywów obrotowych. Wśród spółek szerokiego rynku współczynnik korelacji wynosi 0,72, związek jest widoczny “gołym okiem”.

wskaznik-rotacji-aktywow-wskaznik-rotacji-aktywow-obrotowych

Co więcej, związek między wskaźnikiem rotacji aktywów a wskaźnikiem rotacji aktywów trwałych praktycznie nie występuje. Współczynnik korelacji wynosi 0,18 (spółki WIG).

wskaznik-rotacji-aktywow-wskaznik-rotacji-aktywow-trwałych

Wskaźnik rotacji majątki vs cykl operacyjny

Spotkałem się z opinią, że wartość wskaźnika rotacji aktywów zależy m.in.: długości cyklu operacyjnego (cykl zapasów + cykl należności). Biorąc pod uwagę mocny związek ze wskaźnikiem rotacji aktywów obrotowych, intuicyjnie wydaje się to uzasadnione. Współczynnik korelacji dla WIG wynosi -0,12, a dla spółek WIG20, mWIG40, sWIG80: -0,23. Nie widać, więc tego związku. Wygląda na to, że materia jest nieco bardziej skomplikowana, niż się wydaje.

wskaznik-rotacji-aktywow-cykl-operacyjny

Wskaźnik rotacji aktywów a marża zysku netto

Cytowane wyżej źródło podaje również, że przedsiębiorstwa o niskiej marży zysku netto mają zazwyczaj relatywnie wysoki wskaźnik rotacji aktywów. Obliczyłem wskaźnik korelacji między wskaźnikiem rotacji aktywów a marżą zysku netto. Wynosi on obecnie:

  • -0,25 (spółki WIG20, mWIG40, sWIG80)
  • 0,03 (spółki WIG)

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że marża zysku netto i rotacja majątku nie mają ze sobą żadnego związku lub jest on bardzo mały.

wskaznik-rotacji-aktywow-marza-zysku-netto1

0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments