WPISY

Wskaźniki płynności – jak się je oblicza i gdzie występują?

wskazniki-plynnosci-front

Jakie występują wskaźniki płynności bieżącej? Jak się je oblicza? Gdzie można się z nimi spotkać? O tym przeczytasz poniżej.  Zapraszam Cię też do przeczytania wywiadu z Mikołajem Stępniewskim, którego zapytałem które wskaźniki płynności są najważniejsze.

Wskaźnik płynności bieżącej

wskaznik-plynnosci-biezacej

 • Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) to iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań długoterminowych
 • To jeden z najbardziej popularnych wskaźników płynności, występuje m.in. w modelach oceny zagrożenia upadłościąmodelu Hołdy, D. Appenzeller i K. Szarzec, E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego, B. Prusaka.
 • Wskaźnik jest nominantą, co oznacza że nie powinien być ani zbyt wysoki ani zbyt niski
 • Więcej o wskaźniku płynności bieżącej…

Wskaźnik płynności szybkiej

wskaznik-plynnosci-szybkiej

 • Wskaźnik płynności szybkiej (quick ratio) to iloraz aktywów obrotowych i pomniejszonych o zapasy i rozliczenia międzyokresowe oraz zobowiązań krótkoterminowych. Licznik może też zostać obliczony jako suma gotówki (i jej ekwiwalentów) oraz należności
 • Ten wskaźnik występuje m.in. w modelu „poznańskim” – jednym z modeli oceny zagrożenia płynnością
 • Więcej o wskaźniku płynności szybkiej…

Wskaźnik płynności gotówkowej

wskaznik-plynnosci-gotowkowej

Pokrycie zobowiązań należnościami

pokrycie-zobowiazan-naleznosciami

 • Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami to iloraz należności i zobowiązań
 • Od wskaźnik płynności szybkiej różni się licznikiem, który pomniejszony jest o gotówkę i jej ekwiwalwenty

Udział kapitału pracującego w aktywach

udzial-kapitalu-pracujacego-w-aktywach

Kapitał obrotowy netto / Aktywa obrotowe

udzial-kapitalu-pracujacego-w-aktywach-obrotowych

 • Sposób obliczania wskaźnika wskazuje jego nazwa – to iloraz kapitału obrotowego oraz aktywów obrotowych
 • Jest on odmianą popularnego wskaźnika udziału kapitału obrotowego w aktywach

I stopień pokrycia – złota reguła bilansowa

I-stopien-pokrycia

II stopień pokrycia – srebrna reguła bilansowa

II-stopien-pokrycia

 • II stopień pokrycia to iloraz kapitału stałego (suma kapitału własnego i zobowiązań długoterminowych) i aktywów trwałych
 • W oparciu o ten wskaźnik sformułowana została srebrna reguła bilansowa (pożądana wartość – powyżej 1), która jest mniej restrykcyjna wersją reguły złotej
 • Więcej o srebrnej regule bilansowej…
4 2 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments