WPISY

Marża zysku operacyjnego – ile znaczą pozostałe przychody i koszty operacyjne?

marza-zysku-operacyjnego

Czym jest marża zysku operacyjnego?

Marża zysku operacyjnego zaliczana jest do wskaźników rentowności. Informuje o tym jaka jest relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży. Marża zysku operacyjnego to wskaźnik, który ma bezpośredni wpływ na rentowność kapitału własnego – ROE (znajdziemy m.in. w rozszerzonym równaniu Du Ponta).

marza-zysku-operacyjnego-wzor

Zysk operacyjny oblicza się w ten sposób, że od przychodów odejmuje się koszty wytworzenia, koszty ogólne zarządu, koszty sprzedaży, pozostały koszty operacyjne oraz dodaje pozostałe przychody operacyjne.

rachunek-zyskow-i-strat2

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Ustawa o rachunkowości pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi nazywa koszty i przychody, które są pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki. Zaliczane są do nich koszty i przychody związane m.in. z :

  • zbyciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości
  • odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych
  • utworzeniem i zawiązaniem rezerw
  • odpisami aktualizującymi wartość aktywów
  • odszkodowaniami i karami
  • zdarzeniami losowymi

Zysk operacyjny a EBIT

Zysk operacyjny i EBIT są pojęciami często używanymi, na naszym rynku, zamiennie. EBIT, w przeciwieństwie do zysku operacyjnego, nie został jednak w żaden sposób zdefiniowany w przepisach księgowych polskich i międzynarodowych. Zgodnie z międzynarodową praktyką na wynik operacyjny, w założeniu, nie powinny mieć wpływu zdarzenia jednorazowe czy niezawiązane z działalnością podstawową – bynajmniej taką definicję przyjmuje amerykański SEC. EBIT jest pojęciem szerszym, niż zysk operacyjny. EBIT obejmuje wszystkie pozostałe przychody i koszty: operacyjne i pozaoperacyjne, związane z działalnością podstawową oraz inną. Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wynik operacyjny jest “zanieczyszczony” przychodami i kosztami “nieoperacyjnymi” (np. zysk/strata ze sprzedaży majątku trwałego lub inne jednorazowe zdarzenia). Zatem “polski” zysk operacyjny odpowiada amerykańskiej definicji nie zysku operacyjnego, lecz EBIT. Warto o tym pamiętać, dokonując analizy porównawczej.

Marża zysku operacyjnego – spółki WIG20, mWIG40, sWIG80

Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80 przeciętna wartość marży zysku operacyjnego wynosi 8,3%. Niektóre spółki mają marżę ujemną, choć niemała grupa charakteryzuje się marża sięgającą kilkudziesięciu procent.

marza-zysku-operacyjnego-spolki-gpw

Branże

Najwyższą marżą zysku operacyjnego cechują się deweloperzy, rynek kapitałowy, przemysł surowcowy, informatyka. Najniższą marżą charakteryzują się budownictwo, handel hurtowy, przemysł farmaceutyczny. Różnice branżowe między marżą zysku operacyjnego w porównaniu z marżą na sprzedaży są raczej niewielkie, co świadczy o tym jak mały wpływ na wynik generalnie mają pozostałe przychody i koszty operacyjne (ale o tym później). W przypadku deweloperów i przemysłu surowcowego marża zysku operacyjnego była sporo wyższa w porównaniu z marżą na sprzedaży (pozostałe przychody operacyjne musiały być wyższe, niż pozostałe koszty operacyjne).

marza-zysku-operacyjnego-branze

Najniższa marża zysku operacyjnego

Najniższą marżą zysku operacyjnego zobaczymy m.in. w Ekoexporcie, Ursusie czy Vivid Games. Tu marże były wręcz ujemne (z powodu ujemnego zysku). Łącznie 28 spółek miało marżę poniżej 4%.

niska-marza-zysku-operacyjnego

Najwyższa marża zysku operacyjnego

Spółkami o najwyższych obecnie marżach zysku operacyjnego są GTC, MLP Group, Stalexport, Livechat, 11bit czy Playway. Jak widać, spora jest reprezentacja branży gier komputerowych. Łącznie 29 spółek miało marżę powyżej 20%. To sporo.

wysoka-marza-zysku-operacyjnego

Pozostałych przychodów operacyjne i pozostałe koszty operacyjne

Przeciętna wartość marży zysku operacyjnego wynosi 8,3%. To niewiele mniej, niż przeciętna marża zysku ze sprzedaży (9,02%) dla tej samej grupy spółek. To pokazuje, że wpływ pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych jest względnie niewielki (dużo większe różnice występowały między marżą na sprzedaży a marżą brutto). Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80 przeciętna różnica między marżą zysku ze sprzedaży a marżą zysku operacyjnego wynosi 0,7% (mediana) plus-minus 35% (odchylenie standardowe). W zdecydowanej większości przypadków różnica zawiera się w przedziale +/- 2%. Ale są i takie spółki dla których ta różnice są całkiem spore. Spółek o dodatniej różnicy jest mniej więcej podobna ilość co spółek, gdzie różnica jest ujemna – w połowie przypadków pozostałe przychody operacyjne przewyższają koszty, a w przypadku drugiej połowy jest odwrotnie.

roznica-marzy-na-sprzedazy-i-marzy-zysku-operacyjnego

W największym stopniu pozostałe KOSZTY operacyjne przewyższały pozostałe PRZYCHODY operacyjne w przypadku CI Games, Kruk, PCM. Dla tych spółek marża zysku operacyjnego była niższa, niż marża zysku ze sprzedaży.

pozostale-koszty-wieksze-niz-przychody-operacyjne

Z drugiej strony są spółki, gdzie pozostałe PRZYCHODY operacyjne były większe, niż pozostałe KOSZTY operacyjne. Największe różnica można było zobaczyć w przypadku GTC, MLP Group, Echo czy Selvita. Tutaj marża zysku operacyjnego była dużo wyższa, niż marża zysku ze sprzedaży.

pozostale-przychody-wieksze-niz-koszty-operacyjne

5 2 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments