WPISY

Wskaźnik płynności szybkiej (quick ratio) – komu ciążą zapasy?

wskaznik-plynnosci-szybkiej-quick-ratio

Wskaźnik płynności szybkiej to jeden z popularnych wskaźników płynności. Jakie wartości przyjmują spółki i branże GPW oraz jak je interpretować? Czym się różni od innych wskaźników z grupy – wskaźnika płynności bieżącej oraz wskaźnika płynności gotówkowej?

Co to jest wskaźnik bieżącej płynności?

To informuje w jakim stopniu zobowiązania bieżące mogą być pokryte aktywami o wysokiej płynności. Jego konstrukcja jest bardzo zbliżona do wskaźnika bieżącej płynności. Wzór różni się jednak tym, że w liczniku mamy aktywa bieżące pomniejszone o zapasy, które uważane są za najmniej płynną część aktywów obrotowych. Niektórzy czasem odejmują też rozliczenia międzyokresowe.

wskaznik-plynnosci-szybkiej-wzor1

Interpretacja

Można spotkać różne opinie co do wartości wskaźnika, które można uznać za niskie lub wysokie. Niektóre źródła podają, że o niskiej płynności mówimy, gdy wskaźnik osiąga wartość poniżej 0,5, inni że poniżej 1.

Z kolei o nadpłynności przeważnie mówi się w przypadku wartości wskaźnika powyżej 1,5.

Ocena wartości wskaźnika zależy też od branży, w której działa spółka.

Ograniczenia w zastosowaniu

Wskaźnik nie nadaje się do analizy spółek z sektora finansowego, np. banków, ze względu na specyficzny charakter ich sprawozdań finansowych.

Płynność szybka a płynność bieżąca

Przeciętne wartości wskaźnika płynności szybkiej są sporo niższe, niż wskaźnika płynności bieżącej. Widać, jak duże znaczenie mają zapasy w aktywach obrotowych (dla spółek WIG20, mWIG40, sWIG80).

wskaznik-plynnosci-biezacej-szybkiej-gotowkowej-mediana-WIG140

Spółki GPW – rozkład wartości wskaźnika

Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80 przeciętna wartość wskaźnika płynności szybkiej wynosi 0,89. Dla większości spółek wskaźnik przyjmuje wartości w przedziałach 0,5-1 od 1-1,5. Sporo jest też spółek, dla których wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 0,5, co może oznaczać problemy z płynnością.

wskaznik-plynnosci-szybkiej-spolki-GPW

Spółki GPW o niskiej płynności

Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80 znajdziemy obecnie ponad 20 spółek, których poziom płynności można uznać za alarmujący (z punktu widzenia wskaźnika płynności szybkiej). Mamy tutaj m.in. PCM, którego kurs od początku po prostu runął. Ale mamy tu też takie firmy jak Mabion, LPP czy CCC. Ich notowania nie wskazują, aby miały one kłopoty finansowe, wręcz przeciwnie. Dlatego warto zawsze odnieść wskaźnik do wartości typowych w branży.

wskaznik-plynnosci-szybkiej-spolki-niska-plynnosc

Jak ważne są zapasy?

Porównanie wskaźnika wartości bieżącej i szybkiej pokazuje jak duży udział w aktywach obrotowych mają zapasy. Aby jeszcze lepiej to zobrazować, dla spółek WIG20, mWIG40, sWIG80 podzieliłem wskaźnik bieżącej płynności przez wskaźnik szybkiej płynności. W ten sposób w liczniku wskaźnika mamy aktywa obrotowe, a w mianowniku aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy. Przeciętnie wartość wyniosła 1,4. Wydaje mi się, że waga zapasów jest bardzo duża.

wskaznik-plynnosci-szybkiej-zapasy

Spółki z wysokim udziałem zapasów

Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80, w 20% przypadków udział zapasów w aktywach obrotowych wynosi przynajmniej połowę (aktywa obrotowe / [aktywa obrotowe – zapasy] wynosi powyżej 2).

wysokie-zapasy-spolki1

Branże o wysokim udziale zapasów

Branżą, o najwyższym udziale zapasów w aktywach obrotowych, są deweloperzy. Wśród branż, gdzie zapasy stanowią przeciętnie przynajmniej połowę aktywów trwałych, znajdziemy:

Dla branż, o wysokim udziale zapasów w aktywach obrotowych, wskaźnik płynności szybkiej będzie stosunkowo niski.

rola-zapasow-branze

Branże o wysokiej płynności szybkiej

Branże, w których udział zapasów w aktywach obrotowych jest niewysoki charakteryzują się wysokim poziomem wskaźnika płynności szybkiej. Wśród najbardziej płynnych znajdziemy rynek kapitałowy, informatyka, przemysł spożywczy czy energetyka.

wskaznik-plynnosci-szybkiej-branze-mediana

Problem nadpłynności?

Spółki o wskaźniku płynności szybkiej powyżej 1,5 uważane są za “nadpłynne”, nieefektywnie operujące swoimi aktywami. Wśród 20 najbardziej płynnych spółek pod kątem płynności szybkiej nie ma spółek, które mają duży udział zapasów (19/20 przypadków to te same firmy). Na czele są spółki gamingowe i biotechnologiczne, których notowania od dłuższego czasu wyglądają bardzo dobrze. Te przypadki pokazują, że wysoka nadpłynność nie musi szkodzić spółkom.

spolki-wysoka-plynnosc-szybka

0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments