WPISY

Cykl konwersji gotówki – ile dni od zapłaty za materiały do wpływu gotówki?

cykl-konwersji-gotowki

Czym jest cykl konwersji gotówki? Jaką długością cyklu charakteryzują się spółki GPW? Czym się różni cykl konwersji gotówki od cyklu operacyjnego?

Czym jest cykl konwersji gotówki

Cykl konwersji gotówki jest jednym ze wskaźników aktywności (efektywności). Informuje o tym, ile dni mija od momentu zapłaty za materiały, zakupione do produkcji towarów do momentu otrzymania gotówki za sprzedany towar. Cykl konwersji gotówki wiąże się z pojęciem cyklu operacyjnego. Cykl operacyjny oznacza okres (w dniach), który upływa od zakupu materiałów do otrzymania gotówki z należności) – jest sumą cyklu zapasów i cyklu należności. Zapłata za zakupiony towar może być jednak odroczona w czasie, o czym informuje długość cyklu zobowiązań. Cykl konwersji gotówki jest różnicą między cyklem operacyjnym a cyklem zobowiązań.

Cykl konwersji gotówki = Cykl operacyjny – cykl zobowiązań

Interpretacja

Jedne źródła podają, że idealny cykl konwersji gotówki powinien wynosić zero – wtedy cykl operacyjny pokrywa się z cyklem zobowiązań. Jednak najczęściej można się spotkać z założeniem, że za bezpieczną długość cyklu można uznać okres do 1 miesiąca +/- 30 dni. Jednak ostatecznie wszystko zależy od branży i specyfiki danej spółki.

Im dłuższy cykl konwersji gotówki, tym gorzej bo można oznaczać kłopoty z płynnością. Im krótszy cykl tym lepiej, bo tym szybciej gotówka wraca do spółki i może być ponowni wykorzystana. Jeśli cykl zobowiązań jest dłuższy, niż cykl operacyjny, cykl konwersji gotówki będzie mieć wartość ujemną, co oznacza, że spółka finansuje się na swoich dostawcach. To dla niej bardzo komfortowa sytuacja. Jeśli jednak okazałoby się, że cykl zobowiązań jest długi, bo spłata zobowiązań przez spółkę jest nieterminowa, byłby to sygnał bardzo negatywny.

Ograniczenia

Cykl konwersji gotówki nie znajduje zastosowania w branży finansowej ze względu na specyfikę rachunkowości spółek z tej branży, np. banków.

Spółki WIG20, mWIG40, sWIG80

Spotkałem się z opinią, że cykl operacyjny jest na ogół znacznie dłuższy od cyklu bieżących zobowiązań. I, jak widać na diagramie poniżej, większość spółek faktycznie ma dodatnią długość cyklu. Jednak liczba tych, o ujemnym cyklu jest na prawdę całkiem spora. Przyjmuje się, że “modelowy” cykl konwersji gotówki powinien wynosić 1 miesiąc +/- 30 dni. I faktycznie najczęściej spółki charakteryzują się cyklem o długości 0-60 dni. Ale liczba spółek, w przypadku których cykl zawiera się w przedziale -30 do 0, jest porównywalna z przedziałem 0 – 30. Przeciętna długość cyklu konwersji gotówki wynosi (obecnie) 23 dni. 

cykl-konwersji-gotowki

Branże

Cykl konwersji gotówki jest bardzo zróżnicowany w obrębie branż. Najdłuższym cyklem konwersji gotówki charakteryzują się deweloperzy, handel detaliczny, przemysł spożywczy i przemysł farmaceutyczny. Najkrótszy przeciętnie cykl (ujemny) jest domeną spółek z branż hotele i restauracje, telekomunikacja, usługi inne, energetyka, budownictwo czy przemysł surowcowy.

cykl-konwersji-gotowki-branze

Ujemny cykl konwersji gotówki

Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80 całkiem sporo ma ujemny cykl konwersji gotówki. W czołówce “ujemności” są Braster, PCM, GTC, Stalexport, Amrest, Zepak, Budimex, Torpol, Netia, Benefit. O ile niektóre z nich to spółki zdrowe o dobrej sytuacji, to w niektórych przypadkach warto byłoby sprawdzić, czy ta “komfortowa” nadwyżka cyklu zobowiązań nad cyklem operacyjnym nie wynika z nieterminowych spłat względem kontrahentów.

ujemny-cykl-konwersji-gotowki

Najdłuższy cykl konwersji gotówki

W gronie spółek WIG20, mWIG40 sWIG80 można znaleźć całkiem sporo takich, które charakteryzują bardzo długim cyklem konwersji gotówki. W czołówce są BA Holding, Dom Development, Atal, LC Corp, Vistula, Polnord i Celon Pharma. Jak widać, dominują spółki z branży deweloperskiej, są też spółki produkcyjne. W tym gronie znajdziemy wiele uznanych firm, o zdrowej sytuacji. Długi cykl konwersji gotówki wynika w tym przypadku ze specyfiki branży.

cykl-konwersji-gotowki-powyzej-100-dni

5 4 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments