WPISY

Wskaźniki rentowności – wzory i wzajemne powiązania

wskazniki-rentownosci

Bartosz Pawlak wskazuje, że jednym z głównych czynników prowadzących do poprawy wyników jest rentowność. Podobnie Arkadiusz Semczak (mBank) – uważa, że wskaźniki rentowności są jednymi z najważniejszych. Z kolei Przemysław Staniszewski przestrzega, że spółki o niskiej rentowności (i wysokim zadłużeniu) są pierwszymi kandydatami do bankructwa. Niska rentowność jest też wymieniana przez Zbigniewa Kowalczyka jako powód niskiej oceny emitenta obligacji. Jak są najważniejsze wskaźniki rentowności? Jak je obliczać? Jaki są one sobą powiązane?

Rodzaje wskaźników rentowności

Zyski odnoszone do KAPITAŁÓW:
 • ROE (Return On Equity)
 • ROA (Return On Assets)
 • ROIC (Return On Invested Capital)

ROE i ROA to najbardziej uniwersalne wskaźniki. Można je stosować nawet w odniesieniu do banków i ubezpieczycieli.

Zyski odnoszone do PRZYCHODÓW:

Marże są wskaźnikami, których nie stosuje się w odniesieniu do banków i ubezpieczycieli ze względu na specyficzny charakter ich rachunkowości.

Wskaźniki rentowności – wzory

ROE

 • ROE (rentowność kapitału własnego) – iloraz zysku netto i kapitału własnego
 • ROE może też wyrażone jako iloczyn ROA * Aktywa/Kapitał Własny (model Du Ponta)
 • Wskaźnik uniwersalny, łatwo dostępne dane – stąd jego duża popularność
 • ROE występuje w dywidendowym modelu wyceny Gordona – im wyższe ROE, tym wyższa wartość spółki
 • Ocena wskaźnika C/WK ma sens dopiero po uwzględnieniu poziomu ROE.
 • Więcej o ROE…

ROA

roa-wzor

 • ROA (rentowność aktywów) – iloraz zysku netto i aktywów
 • Równie uniwersalny co ROE, lecz dużo rzadziej stosowany
 • Więcej o ROA…

ROIC

roic-wzor

 • ROIC (Zwrot na zainwestowanym kapitale) – iloraz NOPAT i Kapitału Stałego
 • NOPAT to EBIT pomniejszony od podatek
 • Kapitał Stały to suma Kapitału własnego i Zobowiązań długoterminowych
 • Wskaźnik pomaga w szukaniu spółek o wysokiej rentowności i niskim zadłużeniu (ulubiony wskaźnik Michała Cichosza).
 • Więcej o ROIC…

Marża zysku netto

marza-netto-wzor

 • Marża zysku netto – iloraz zysk netto i przychodów ze sprzedaży
 • Ma bezpośredni wpływ na ROA i ROE
 • Zysk netto to zysk brutto po odjęciu podatku
 • Więcej o marży netto…

Marża zysku brutto

marza-zysku-brutto-wzor

 • Marża zysku brutto – iloraz zysku brutto (przed opodatkowaniem) oraz przychodów ze sprzedaży
 • Zysk brutto to zysk operacyjny powiększony o saldo przychodów i kosztów finansowych
 • Przeważnie wysoko skorelowana z marżą netto
 • Więcej o marży zysku brutto…

Marża zysku operacyjnego

marza-zysku-operacyjnego-wzor

 • Marża zysku operacyjnego – iloraz zysku operacyjnego oraz przychodów ze sprzedaży
 • Zysk operacyjny to zysk ze sprzedaży powiększony o saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 • Przeważnie wysoko skorelowana z marżą netto
 • Więcej o marży zysku operacyjnego…

Marża ze sprzedaży

marza-na-sprzedazy-wzor

 • Marża ze sprzedaży – iloraz zysku na sprzedaży oraz przychodów ze sprzedaży
 • Zysk na sprzedaży to zysk brutto na sprzedaży pomniejszony o koszty ogólne zarządu i koszty sprzedaży.
 • Przeważnie wysoko skorelowana z marżą netto
 • Więcej o marży na sprzedaży…

Marża brutto ze sprzedaży

marza-brutt-ze-sprzedazy-wzor1

 • Marża brutto ze sprzedaży – iloraz zysku brutto na sprzedaży oraz przychodów ze sprzedaży
 • Zysk brutto ze sprzedaży to różnica między przychodami a kosztami wytworzenia
 • Przeważnie nisko skorelowana z marżą netto
 • Więcej o marży brutto ze sprzedaży…

Wzajemne powiązania

Wskaźniki rentowności są ze sobą wzajemnie powiązane. Najbardziej ogólnym wskaźnikiem jest ROE, który stoi na szczycie “piramidy”. Można go obliczyć mnożąć ROA przez wskaźnik Aktywa/Kapitał własny, co wynika wprost z modelu Du Ponta.

ROA można przedstawić jako iloraz marży netto oraz wskaźnika rotacji aktywów (przychody/aktywa), co również ma swoje źródło w modelu Du Ponta.

Marża netto powstaje w wynika skorygowania marży brutto w taki sposób, że od zysku brutto odejmuje się podatek dochodowy. Pozostałe marże powstają analogicznie (zysk jest korygowany o odpowiednie pozycje z rachunku zysków i strat).

wskazniki-rentownosci-wzajemne-relacje

Analiza rentowności

Inwestorzy często zbyt dużą wagę przykładają do wskaźników wartości rynkowej, a zbyt mało do wskaźników rentowności. Jak analizować rentowność spółki? Które wskaźniki rentowności są najlepsze? Zapraszam na wywiad z Michałem Cichoszem (Trigon TFI) na temat analizy rentowności spółki.

4.7 3 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments