OKIEM MAKLERA WPISY

Wskaźnik wypłaty dywidendy – ile zysku w dywidendzie?

wskaznik-wyplaty-dywidendy

Polskie spółki giełdowe coraz częściej dzielą się zyskiem w postaci dywidendy. Zwolennicy teorii “wróbla w garści” uważają, że im wyższe dywidendy, tym większa korzyść z inwestycji w daną spółkę. Wielkość dywidendy można oceniać za pomocą wskaźnika wypłaty dywidendy oraz stopy dywidendy, o której możesz przeczytać tutaj. Czy faktycznie, im wyższy wskaźnik wypłaty, tym lepiej? Ile wynosi ten wskaźnik dla spółek GPW?

Co to jest wskaźnik wypłaty dywidendy?

Wskaźnik wypłaty dywidendy (Payout Ratio) to iloraz dywidendy (DPS) na akcję oraz zysku netto spółki (EPS). Podawany jest w procentach. Pokazuje jaka część zysku jest wypłacana w formie dywidendy.

Wysokość wskaźnika w dużym mierzy zależy od fazy rozwoju spółki. Te które są na wczesnym etapie, w fazie wzrostu, przeważnie wypłacają małą część zysku lub nie wypłacają w ogóle, reinwestując go w spółce. Spółki dojrzałe dywidendę wypłacają większą część zysku lub nawet całość.

Polityka dywidendowa spółki

Wśród spółek WIg20, mWIG40, sWIG80 polityka stałego wskaźnika wypłaty dywidendy jest najczęściej występującym rodzajem polityki. Przy czym ten stały wskaźnik określany jest przeważnie w formie przedziału (np. 30-50%). W polityce dywidendowej tych spółek możemy znaleźć odniesienie do zysku netto:

  • skonsolidowanego (np. CCC, Cyfrowy Polsat, PGNiG, Tauron, GPW, Intercars, Kęty, Robyg, Asseco SEE, Atal, Comp, Echo, Elbudowa, Groclin, Wirtualna, Zepak),
  • jednostkowego (np. KGHM, Bogdanka, ENEA, Stalprodukt, ABC Data, Idea Bank, Police, XTB)

Najczęściej polityka dywidendowa odnosi się do zysku skonsolidowanego.

Gdzie sprawdzić wartość wskaźnika?

O ile stopa dywidendy jest wskaźnikiem powszechnie dostępnym, o tyle ze wskaźnikiem wypłaty dywidendy jest już problem. Popularne portale go nie publikują. Pozostaje skorzystać z płatnych serwisów lub policzyć go samodzielnie, co jest jednak bardzo czasochłonne.

Informacje o wskaźniku wypłaty dywidendy, w odniesieniu do wypłaconych dywidend, publikują na swoich stronach niektóre spółki giełdowe. Chcąc je porównać, należy jednak zwrócić uwagę, czy dywidenda jest odnoszona do zysku jednostkowego (np. Enea, Kogeneracja) czy skonsolidowanego (np. Asseco Poland, PGNiG, Robyg). Zdarza się, że wskaźnik obliczany jest dla zysku skonsolidowanego, mimo że polityka dywidendowa odnosi się do zysku jednostkowego (KGHM).

Wskaźnik wypłaty dywidendy a rentowność kapitału własnego (ROE)

Jeśli przedsiębiorstwo nie jest w stanie odpowiednio zainwestować zysku, powinno wypłacić go akcjonariuszom (w formie dywidendy), aby ci mogli sami zdecydować, jak je zainwestować.

Jeśli kapitał pozostaje w spółce, rośnie jej kapitał własny. Zakładając brak zmiany kursu akcji, spada jej współczynnik C/WK. Tym samym przedsiębiorstwo, mając większy majątek do dyspozycji, powinno wypracować większy zysk. Jeśli spółka generuje taki sam zysk z większego majątku, to wskaźnik ROE spada.

Z kolei jeśli podmiot zamierza wypłacić cały zysk poprzez dywidendę, to nie zmienia się wielkość kapitału własnego i tym samym ROE jest stałe. Dlatego spółki, które nie są w stanie reinwestować zysków w rentowne projekty (dla których ROIC > WACC), powinny rozważyć wypłatę jak największej części zysku w formie dywidendy.

Badania wskaźnika wypłaty dywidendy

Czy im wyższy wskaźnik wypłaty dywidendy, tym lepiej wyjdziemy na inwestycji w daną spółkę? Zwolennicy teorii “wróbla w garści” będą uważać, że im wyższa dywidenda, tym lepiej. Ale przecież, zaraz po wypłacie dywidendy, kurs spółki jest korygowany o jej wartość, więc tyle ile zarobimy na dywidendzie, tracimy na wartości akcji.

W 2003 roku Arnott i Asness przeprowadzili badania “Surprise! Higher Dividends = Higher Earnings Growth“, z których wynikało, że im wyższy wskaźnik wypłaty dywidendy, tym większy wzrost zysków. Autorzy chcieli sprawdzić prawdziwość założenia, że im niższy wskaźnik wypłaty dywidendy, tym więcej przedsiębiorstwo inwestuje i tym większy będzie jego wzrost w przyszłości. Okazało się jednak, że niski poziom wypłat przynosił niski wzrost zysków.

W 2006 roku Patel, Yao i Barefoot opublikowali badania z rynku amerykańskiego, z których płyną nieco inne wnioski, niż z badania wspomnianych powyżej. Z ich badania wynikało, że najlepszymi inwestycjami były spółki, które miały niski wskaźnik wypłaty dywidendy i jednocześnie wysoką stopę dywidendy.

W 2017 Krishnan i Chen opublikowali badanie “The Relationship between Dividend Payout and Price to Earnings”. Z ich badania wynika, że dynamiczny wzrost wskaźnika wypłaty dywidendy świadczy o tym, że firma nie ma pomysłu na rozwój, co wróży spadek wskaźnika C/Z.

Wskaźnik wypłaty dywidendy w 2016 roku

Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80, w 2016 roku dywidendę wypłaciło 75 spółek. Połowa spółek wypłaciła nie więcej, niż 50% zysku netto (skonsolidowanego).

wskaznik-wyplaty-dywidendy-2016

 

Wskaźnik wypłaty dywidendy 2011-2016

Poniżej zestawienie średniej wskaźnika wypłaty dywidendy w okresie 2011-2017. Wartość mediany średnich było niższa niż w 2016 roku – połowa wszystkich spółek miała średni wskaźnik wypłaty na poziomie 33%. Wśród spółek wypłacających dywidendę przewijają się mniej więcej te same. Wśród połowy spółek, które miały najwyższy średni wskaźnik wypłaty dywidendy, znajdziemy prawie wszystkie spółki z WIG20 i MWIG40 oraz część z sWIG.

wskaznik-wyplaty-dywidendy-najlepsza-srednia1

Największe dywidendy w stosunku do zysku przeważnie wypłacają spółki w fazie dojrzałej. Nie oznacza to jednak wyłącznie spółek z indeksów największych spółek. Wśród połowy spółek o największym wskaźniku wypłaty dywidendy, udział spółek z poszczególnych indeksów był dość równomierny.

Wskaźnik wypłaty dywidendy (Payout Ratio)
Lp. Indeks Spółka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Średnia
1 mWIG40 NET 0 0 323 120 4000 422 811
2 mWIG40 BDX 371 60 101 81 88 93 132
3 mWIG40 SNS 68 173 97 93 0 263 116
4 WIG20 OPL 104 77 227 122 132 0 110
5 sWIG80 ABS 108 100 100 99 100 100 101
6 sWIG80 LVC BRAK BRAK BRAK 97 99 99 98
7 WIG20 PZU 83 132 89 87 77 62 88
8 sWIG80 NWG BRAK 0 55 57 35 292 88
9 mWIG40 PFL 0 0 0 0 44 478 87
10 mWIG40 BHW 49 78 96 102 98 98 87
11 sWIG80 ACG 98 79 82 87 84 87 86
12 WIG20 PEO 49 75 94 97 100 100 86
13 sWIG80 GCN 0 0 0 0 13 500 86
14 mWIG40 ROB 133 100 80 65 67 66 85
15 sWIG80 SKA 107 71 70 95 83 76 84
16 sWIG80 ABC 39 95 75 133 103 57 84
17 sWIG80 DOM 45 0 100 100 100 100 74
18 WIG20 ACP 86 51 70 67 68 83 71
19 WIG20 PKN 0 27 351 -12 30 24 70
20 mWIG40 KTY 40 47 60 80 81 102 68
21 mWIG40 ORB 54 95 106 77 38 36 68
22 WIG20 ENG 100 109 54 61 24 53 67
23 sWIG80 AGO 120 0 0 0 278 0 66
24 mWIG40 ATT 0 327 3 0 14 23 61
25 sWIG80 WLT 116 63 67 59 29 27 60
26 mWIG40 GPW 45 31 44 90 82 69 60
27 mWIG40 SNK 42 65 49 83 28 93 60
28 mWIG40 EMP 120 65 115 59 0 0 60
29 sWIG80 1AT BRAK BRAK BRAK BRAK 46 73 59
30 sWIG80 FRO 30 29 96 88 71 36 59
31 sWIG80 PCM 0 0 0 100 169 78 58
32 sWIG80 PCR BRAK 0 0 94 105 74 55
33 mWIG40 PKP 0 0 180 145 0 0 54
34 sWIG80 ASE 34 84 46 53 50 48 53
35 sWIG80 AML BRAK BRAK BRAK 50 52 50 50
36 sWIG80 DBC 50 50 50 50 50 50 50
37 WIG20 EUR 18 49 49 61 65 57 50
38 sWIG80 XTB BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK 48 48
39 sWIG80 PHN BRAK 0 94 57 40 39 46
40 sWIG80 TOR BRAK BRAK BRAK 38 0 98 45
41 mWIG40 APT 43 71 26 28 49 55 45
42 sWIG80 ELB 50 41 55 0 38 86 45
43 mWIG40 FTE 46 66 61 63 28 4 45
44 sWIG80 TIM 95 166 0 0 0 0 44
45 WIG20 CCC 50 58 49 27 32 33 42
46 mWIG40 LWB 62 56 60 44 0 19 40
47 mWIG40 MDG 0 93 42 38 46 18 40
48 mWIG40 BFT 38 61 75 58 0 0 39
49 WIG20 PGN 0 34 45 42 50 50 37
50 WIG20 BZW 49 39 50 0 55 25 37
51 sWIG80 ALI BRAK BRAK BRAK 0 0 108 36
52 mWIG40 AMC 0 76 30 30 32 39 34
53 mWIG40 WWL 29 31 37 34 32 35 33
54 sWIG80 PCE 0 48 49 66 0 36 33
55 sWIG80 PWX BRAK BRAK BRAK 54 45 0 33
56 WIG20 LPP 50 43 39 12 17 37 33
57 sWIG80 FMF 0 0 195 0 0 0 33
58 WIG20 PGE 70 45 52 40 -15 0 32
59 sWIG80 KGN 54 0 0 0 74 63 32
60 sWIG80 MNC 0 23 24 -14 69 76 30
61 sWIG80 RBW 0 0 38 36 46 54 29
62 sWIG80 ECH 0 0 0 0 114 53 28
63 sWIG80 LTX 0 0 57 36 32 39 27
64 mWIG40 CIE 0 0 120 0 44 0 27
65 mWIG40 ING 0 0 60 50 50 0 27
66 WIG20 KGH 51 41 33 33 -6 -5 25
67 sWIG80 ASB 41 31 26 0 0 36 22
68 mWIG40 NEU 22 22 20 21 22 23 22
69 mWIG40 CMR 33 30 48 0 0 17 21
70 sWIG80 OPN 35 30 12 19 14 17 21
71 mWIG40 ENA 27 23 35 23 0 14 20
72 sWIG80 ZEP 0 0 16 75 0 26 19
73 WIG20 PKO 42 42 29 0 0 0 19
74 WIG20 TPE 44 24 25 22 -10 0 18
75 sWIG80 LCC 0 0 0 0 75 28 17
76 WIG20 MBK 0 35 59 0 0 0 16
77 sWIG80 MLG BRAK BRAK 0 0 56 0 14
78 sWIG80 ATC 83 0 0 0 0 0 14
79 mWIG40 TRK 0 0 0 0 35 47 14
80 mWIG40 GTC 0 0 0 0 0 79 13
81 sWIG80 EEX 28 0 49 0 0 0 13
82 sWIG80 ENT BRAK BRAK BRAK BRAK 6 19 13
83 sWIG80 WPL BRAK 0 0 0 0 58 12
84 sWIG80 CLN BRAK BRAK BRAK 0 19 15 11
85 WIG20 JSW 29 30 0 0 0 0 10
86 mWIG40 MIL 0 0 50 0 0 0 8
87 mWIG40 KRU 0 0 0 17 17 14 8
88 sWIG80 WSE 20 0 0 27 0 0 8
89 mWIG40 STP 0 10 5 15 9 5 7
90 mWIG40 CDR 0 0 0 0 0 40 7
91 sWIG80 MSZ 0 0 0 38 0 0 6
92 WIG20 CPS 0 0 17 0 0 20 6
93 sWIG80 KPX 0 7 0 29 0 0 6
94 sWIG80 ABE 0 0 0 20 17 0 6
95 sWIG80 PEP 0 0 0 0 34 0 6
96 sWIG80 RNK 33 0 0 0 0 0 6
97 sWIG80 MRB 31 0 0 0 0 0 5
98 sWIG80 STX 0 0 0 0 0 28 5
99 mWIG40 CAR 4 0 7 6 7 4 5
100 sWIG80 CMP 0 0 0 24 0 0 4
101 mWIG40 BRS 0 0 0 20 0 0 3
102 sWIG80 MGT 19 0 0 0 0 0 3
103 WIG20 LTS 0 0 0 0 0 18 3
104 sWIG80 MON 0 0 0 0 13 0 2
105 sWIG80 GTN 0 13 0 0 0 0 2
106 mWIG40 KER 0 0 0 -20 19 9 1
107 sWIG80 11B 0 0 0 0 0 0 0
108 sWIG80 ALC 0 0 0 0 0 0 0
109 WIG20 ALR 0 0 0 0 0 0 0
110 sWIG80 APR BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK 0 0
111 sWIG80 AST 0 0 0 0 0 0 0
112 sWIG80 BIO 0 0 0 0 0 0 0
113 sWIG80 BOS 0 0 0 0 0 0 0
114 sWIG80 BRA BRAK BRAK BRAK BRAK 0 0 0
115 sWIG80 BTM 0 0 0 0 0 0 0
116 sWIG80 CFI 0 0 0 0 0 0 0
117 mWIG40 CIG 0 0 0 0 0 0 0
118 sWIG80 CRM 0 0 0 0 0 0 0
119 mWIG40 DNP BRAK BRAK BRAK 0 0 0 0
120 mWIG40 EAT 0 0 0 0 0 0 0
121 sWIG80 EMT BRAK 0 0 0 0 0 0
122 sWIG80 GBK BRAK BRAK BRAK BRAK 0 0 0
123 mWIG40 GNB BRAK 0 0 0 0 0 0
124 sWIG80 GPR BRAK BRAK BRAK 0 0 0 0
125 sWIG80 IDA BRAK BRAK BRAK BRAK 0 0 0
126 sWIG80 IPX 0 0 0 0 0 0 0
127 sWIG80 ITM 0 BRAK BRAK 0 0 0 0
128 sWIG80 IZB BRAK 0 0 BRAK 0 0 0
129 sWIG80 MAB 0 0 0 0 0 0 0
130 sWIG80 MCI 0 0 0 0 0 0 0
131 sWIG80 PBG 0 0 0 0 0 0 0
132 sWIG80 PND 0 0 0 0 0 0 0
133 mWIG40 PXM 0 0 0 0 0 0 0
134 sWIG80 RFK 0 0 0 0 0 0 0
135 sWIG80 SLV 0 0 0 0 0 0 0
136 sWIG80 STL BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK 0 0
137 sWIG80 URS 0 0 0 0 0 0 0
138 sWIG80 VST BRAK 0 0 0 0 0 0
139 sWIG80 PDZ BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK
140 mWIG40 PLY BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK
Źródło: Bloomberg (Alior Bank), Skład indeksów: 12.2017

Udanych inwestycji 😉

5 2 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments