BLOG OKIEM MAKLERA WYWIADY

Cykl koniunkturalny – jak określić aktualną fazę? Jędrzej Janiak (F-Trust)

Cykl-koniunkturalny-Jedrzej-Janiak-F-Trust1

Koniunktura na giełdzie informuje nas o tym, co wydarzy się w realnej gospodarce za kilka kwartałów. Gospodarka porusza się w cyklach kilkuletnich, wyznaczając hossy i bessy na giełdzie. Analiza cyklu koniunkturalnego może dostarczyć cennych informacji z punktu widzenia decyzji inwestycyjnych. Jak określić aktualną fazę cyklu koniunkturalnego? Bardzo ciekawym narzędziem jest Barometr Gospodarczy F-trust, o którym rozmawiam z Jędrzejem Janiakiem, maklerem papierów wartościowych, analitykiem F-trust.

Według barometru gospodarczego F-Trust jesteśmy w szczytowej fazie ożywienia gospodarczego. Za chwilę preferowaną klasą aktywów powinny być nie akcje czy surowce, lecz gotówka. Kiedy ta faza powinna nadejść?

Barometr gospodarczy F-Trust bazuje na powszechnie znanym i używanym modelu cyklu koniunkturalnego bazującym na zmianach i wzajemnych relacjach pomiędzy dynamiką PKB i inflacji. Momenty przejścia pomiędzy fazami trudno jest precyzyjnie zidentyfikować, chociażby dlatego, że dane PKB dotyczą przeszłości.  W F-Trust analizujemy szereg danych ekonomicznych, by nieco uzupełnić tę lukę pomiędzy chwilą bieżącą, a oficjalnymi danymi. Sprawdzamy m.in. poziomy wskaźników PMI dla poszczególnych gospodarek, dane dotyczące importu i eksportu, produkcji przemysłowej czy bezrobocia.  W obecnej sytuacji zdecydowaliśmy się na wskazanie szczytu koniunktury. Możliwe, że z pewnym przesunięciem będzie on występował w poszczególnych gospodarkach. Niemniej dla rodzimej gospodarki, IV kwartał mógł być tym najlepszym.  Co do dokładności barometru, to stanowi on dla nas jednie punkt wyjścia dla comiesięcznej analizy, zatem nie traktujemy go jako bezpośredniego generatora sygnałów transakcyjnych, a jedynie jako wskaźnik preferowanej klasy aktywów.

Barometr ma atrakcyjną formę przypominającą zegar ze wskazówką. Ile czasu powinno zająć, aby wskazówka na barometrze zatoczyła koło? Ile modelowo powinien trwać cykl koniunkturalny?

To trudne pytanie, ponieważ w obliczu rewolucji technologicznej z jaką mamy obecnie do czynienia, cykle gospodarcze, czy np. cykle życia produktu bardzo się skracają. Modelowo taki cykl powinien trwać ok. 4 lat, jednak ogromna skala interwencji banków centralnych i wspomniana wcześniej zmiana technologiczna, mogą istotnie wpłynąć na długość całości cyklu lub jego poszczególnych faz.

barometr-gospodarczy-ftrust-marzec

Barometr publikowany jest od ponad roku. Jak wiernie model oddawał rzeczywistość w przeszłości?

Barometr nie jest naszym autorskim pomysłem, bazuje na ogólnie znanym i stosowanym modelu alokacji aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego. To właśnie ze względu na jego ogólność nie traktujemy go jako jedynego wyznacznika inwestycyjnego, a jedynie jako podstawę procesu analitycznego w modelu Top-Down. Naszym celem jest również prezentowanie danych ekonomicznych w prosty i przystępny sposób dla naszych klientów.

Jak powstaje barometr? Jakie elementy brane są pod uwagę?

Barometr powstaje jako konkluzja z comiesięcznych komitetów analitycznych F-Trust, na których omawiamy sytuację makro głównych gospodarek światowych. Zakres materiału, który analizujemy jest ogromny, a barometr jest syntezą za pomocą, której chcemy przekazać naszym klientom wnioski z tego etapu procesu analitycznego.

Do jakich rynków odnosi się barometr – Polska, cały świat? Czy na różnych rynkach w danym czasie mogą występować różne fazy cyklu koniunkturalnego?

Ciekawe i zasadne pytanie. Początkowo myśleliśmy o Polsce, ale ze względu na to, że nasi klienci głównie wybierają fundusze inwestujące poza granicami naszego kraju to my również staramy się wskazania barometru odnosić globalnie.  Oczywiście mogą występować pewne, ale raczej nieznaczne, przesunięcia faz cyklu pomiędzy gospodarkami, ale w kontekście wycen poszczególnych kategorii funduszy ta synchronizacja jest już większa. Wystarczy spojrzeć co się dzieje z wycenami na giełdach w Europie, gdy w USA zagoszczą spadki.  Co ciekawe, przy wzrostach taka korelacja już aż tak dobrze nie występuje.

Czy zgodnie z barometrem strategia inwestora powinna obejmować aktywną alokację? Do jakiego typu inwestora adresowany jest barometr?

W naszych materiałach edukacyjnych często piszemy, że należy rozumieć inwestycje, które się rozważa. Należy zadać sobie pytanie jak osiągnąć zysk, którego oczekujemy, Wiemy, że takie podejście do inwestowania pomaga znacząco okiełznać ryzyko.  Zatem wszelkie nasze materiały analityczne takie jak barometr gospodarczy F-Trust, raport miesięczny F-Trust, czy portfele modelowe F-Trust adresujemy do osób, które chcą na bieżąco śledzić, nie tylko wyniki, ale tez co leży u ich podstaw.  Wszystko staramy się udostępnić w prosty i przejrzysty sposób, by budować grono świadomych klientów funduszy inwestycyjnych.

0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments