WPISY

Aktywa trwałe i obrotowe – udziały w spółkach i branżach GPW

aktywa-trwale-i-obrotowe

Czym się różnią aktywa trwałe i obrotowe? Jaki jest ich udział w spółkach i branżach GPW? Jak duże jest ich zróżnicowanie?

Czym się różnią aktywa trwałe i obrotowe?

Aktywa obrotowe to gotówka lub inne aktywa, które mogą być zamienione na gotówkę w ciągu jednego roku (lub jednego cyklu operacyjnego). Poza gotówką mogą to być przede wszystkim zapasy i należności a także krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa trwałe, w przeciwieństwie do aktywów obrotowych, nie mogą być zamienione na gotówkę w ciągu jednego roku. Zaliczamy do nich rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe, wartości niematerialne i prawne, należności długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa trwałe i obrotowe w spółkach GPW

Modele biznesowe spółek występujących na giełdzie są bardzo zróżnicowane. Są spółki, w bilansie których dominują aktywa trwałe, oraz takie gdzie dominują aktywa obrotowe. Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80 przeciętna wartość udziału aktywów obrotowych w aktywach ogółem wynosi ok. 47%. Zatem w przeciętnej spółce podział między aktywa trwałe i obrotowe wynosi mniej więcej “pół na pół”.

aktywa-trwale-i-obrotowe-spolki1

Wysokie aktywa trwałe

Niektóre spółki mają na prawdę wysoki udział aktywów trwałych (więc niski aktywów obrotowych). Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80, 17 spółek ma udział aktywów obrotowych poniżej 20%. Największy udział aktywów spotkamy obecnie w MCI, GTC, KRUK czy PHN.

wysokie-aktywa-trwale1

Wysokie aktywa obrotowe

Na drugim biegunie są spółki o wysokim udziale aktywów obrotowych. 18 na 140 największych spółek GPW posiada w bilansie przynajmniej 80% aktywów obrotowych. Z najwyższym udziałem aktywów obrotowych spotkamy się w Dom Development, XTB, Altus TFI czy Quercus.

wysokie-aktywa-obrotowe

Aktywa trwałe i obrotowe według branż

Udział aktywów trwałych i obrotowych w zależności od branży jest bardzo zróżnicowany. Największy udział aktywów trwałych występuje w telekomunikacji, energetyce i przemyśle surowcowym. Największy udział aktywów obrotowych to przede wszystkim domena handlu hurtowego, rynku kapitałowego i budownictwa.

aktywa-trwale-i-obrotowe-branze

0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments