OKIEM MAKLERA WPISY

Dzień dywidendy – 7 najczęstszych wątpliwości

dzien-dywidendy

Pytania o dzień dywidendy w spółce akcyjnej wciąż do mnie powracają, więc postanowiłem rozwiać wątpliwości, które wiele osób wciąż ma. Jeśli masz więcej wątpliwości dotyczących dywidend, polecam Ci artykuł o wypłacie dywidendy.

Co to jest dzień dywidendy?

Dzień dywidendy to dzień, w którym należy mieć akcje na rachunku, aby zyskać prawo do dywidendy za poprzedni rok obrotowy. Dzień dywidendy jest określany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W jakim terminie może być wyznaczony dzień dywidendy?

Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie dwóch miesięcy od dnia uchwały o podziale zysku (art. 348 § 2). W przypadku publicznej spółki akcyjnej (spółki notowane na giełdzie) ten termin wynosi nie mniej niż 5 dni i nie więcej niż 3 miesiące (art. 348 § 4). Uchwały o podziale zysku podejmowane są najczęściej w pierwszej połowie roku kalendarzowego – nie wcześniej, niż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (na które spółka ma 6 miesięcy od dnia bilansowego).

Kiedy trzeba kupić akcje, aby otrzymać dywidendę?

Jeśli chcesz uzyskać prawo do dywidendy, musisz być posiadaczem akcji w dniu dywidendy. Aby być posiadaczem akcji w dniu dywidendy, musisz je kupić odpowiednio wcześniej – aby zdążyły się rozliczyć w KDPW. Od 06.10.2014 roku obowiązuje 2-dniowy okres rozliczenia (wcześniej 3 dni). Zatem, jeśli nie ma masz akcji na rachunku, musisz je kupić najpóźniej 2 dni sesyjne wcześniej. Jeśli przykładowo dzień dywidendy przypada w piątek, musisz kupić akcje najpóźniej w środę. Analogicznie, jeśli nie chcesz otrzymać dywidendy, musisz je sprzedać najpóźniej 2 dni sesyjne wcześniej (odnosząc się do powyższego przykładu – w środę).

Okres rozliczenia może być krótszy, niż 2 dni (D+2) – w przypadku transakcji pakietowych (D+1 lub nawet D+0). Są to jednak specyficzne zlecenia – wymagają znalezienia sobie wcześniej imiennego kontrahenta oraz opiewają na 250 tys zł lub więcej. Ponadto, akcje można przenieść na rachunek tego samego dnia w przypadku nabycia akcji w oparciu o umowę cywilno-prawną. Są to jednak sytuacje wyjątkowe i w 99% przypadków nie będą interesowały przeciętnego inwestora.

Jak długo muszę trzymać akcje?

Jeśli chcesz otrzymać dywidendę musisz trzymać akcje do końca dnia sesyjnego, wypadającego 2 dni przed dniem dywidendy (pomijamy transakcje pakietowe i inne szczególne przypadki). Jeśli przykładowo dzień dywidendy wypada w piątek, musisz trzymać akcje do końca środowej sesji – możesz je sprzedać dopiero w czwartek. W czwartek następuje “odcięcie” dywidendy. Kurs odniesienia zostaje przez giełdę pomniejszony o wartość dywidendy, a akcje są już notowane bez prawa do dywidendy.

Jakie formalności trzeba wypełnić, aby otrzymać dywidendę?

Nie musisz wypełniać żadnych formalności. Jeśli nabyłeś prawo do dywidendy (posiadałeś akcje w dniu dywidendy), dywidenda zostanie automatycznie przelana na twój rachunek maklerski. Dywidenda, która wpływa na rachunek, będzie pomniejszona o podatek “Belki” (pobiera go dom maklerski i przekazuje do Urzędu Skarbowego).

Gdzie można znaleźć informację o dniu dywidendy?

Informacje o dniu dywidendy spółki podają do wiadomości w formie komunikatów bieżących w systemie ESPI/EBI. Można je znaleźć np. na stronie PAP oraz przeważnie na stronach poszczególnych spółek. Poza tym można je znaleźć na popularnych portalach giełdowych, np. Stockwatch.

Dzień dywidendy a termin wypłaty dywidendy

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych dywidenda powinna być wypłacona najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia dywidendy. Przeważnie wypłata następuje dużo szybciej. Zasada IV.Z.16 kodeksu “Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” określa, że dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Niektóre spółki wypłacają dywidendę ratalnie, aby jak najdłużej zatrzymać gotówkę w spółce.

wyplata-dywidendy-dzien-dywidendy-2

5 1 vote
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
8 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Natalia
Natalia
1 rok temu

Art. 348 par. 4 “Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.” Tak więc od uchwały o zysku do dnia dywidendy może minąć max 3 miesiące, a nie 2 🙂

Radek
Radek
1 rok temu

Panie Arturze,
Jestem laikiem zbierającym informacje o zasadach funkcjonowania giełdy z późniejszym zamiarem zainwestowania pewnych środków. Ostatnimi czasy spółki bankowe wypłaciły dość pokaźną dywidendę rzędu 6-7%. Czy w takim razie wystarczy zakupić akcje na kilka dni przed ogłoszonym dniem dywidendy, otrzymać częściowy zysk i potem możemy je od razu sprzedać? Jak to działa w praktyce? Gdyby było tak kolorowo to domyślam się, że wszyscy by tak robili 🙂 Proszę o naświetlenie tematu.
Pozdrawiam serdecznie.

trackback

[…] Oznacza to, że posiadając 1 akcję otrzymamy 2,4 zł. Jeśli posiadamy 10 akcji (jak w Portfelu Stasia), to dostaniemy 24 zł. Tu przechodzimy do istotnych terminów, o których trzeba pamiętać, aby mieć prawo do otrzymania dywidendy. Bardzo dobrze opisuje to Artur Wiśniewski na blogu stockbroker.pl (https://stockbroker.pl/dzien-dywidendy/). […]

Daniel
Daniel
1 miesiąc temu

A, w którym dniu następuje odcięcie dywidendy od kursu?

Daniel
Daniel
1 miesiąc temu

A faktycznie. Dzień przed dniem dywidendy.