BLOG OKIEM MAKLERA WPISY

BondSpot – 3 hurtowe rynki obligacji

bondspot-obroty2

Rynki prowadzone przez BondSpot S.A.

W ramach BondSpot funkcjonują 3 rynki:

 • Treasury BondSpot Poland (Alternatywny System Obrotu)
 • Catalyst – Rynek hurtowy (Rynek Regulowany)
 • Catalyst – Rynek hurtowy (Alternatywny System Obrotu)

bondspot-rynki

Treasury BondSpot Poland

Hurtowy rynek obrotu

Rynek Treasury BondSpot Poland jest hurtowym rynkiem obrotu:

 • obligacjami skarbowymi
 • bonami skarbowymi

Dealerzy Skrabowych Papierów Wartosciowych

Rynek Treasury BondSpot Poland jest integralną częścią systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW).

Dealerom SPW  przysługuje wyłączne prawo nabywania nowych emisji obligacji skarbowych celem ich późniejszej redystrybucji w obrocie wtórnym – m.in. na Rynku Treasury BondSpot Poland.

Zawieranie transakcji

Minimalna jednostka obrotu wynosi 5 mln zł.

Transakcje zawierane są w czasie fixingów, które odbywają się 2 razy dziennie.

Kursy fixingowe skarbowych papierów wartościowych stanowią punkt odniesienia dla całego krajowego rynku instrumentów dłużnych.

Uczestnicy rynku

 • Market Makerzy – uczestnicy wystawiający własne oferty kupna i sprzedaży SPW z określoną minimalną jednostką kwotowania oraz spreadem nie przekraczającym maksymalnego spreadu określonego Regulaminem.
 • Market Takerzy – uczestnicy składający wyłącznie dyspozycje stanowiące akceptację w całości lub części oferty Market Makerów.
 • Inwestorzy Instytucjonalni – uczestnicy kierujący zapytania tylko w drodze RFQ (Request For Quote) skierowane wyłącznie do Market Makerów.
Market Makerzy Market Takerzy Inwestorzy instytucjonalni
Alior Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. RYNEK KASOWY I RYNEK TRANSAKCJI WARUNKOWYCH
Bank Gospodarstwa Krajowego Nomura International PLC Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Handlowy w Warszawie S.A. (DSPW) Bank Pocztowy S.A.
Bank Millennium S.A. (DSPW) Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
Bank Pekao S.A. (DSPW) Nest Bank S.A.
Barclays Bank Ireland PLC RYNEK KASOWY
Barclays Bank PLC (DSPW)    Bank Ochrony Środowiska S.A.
BNP Paribas S.A. (DSPW) RYNEK KASOWY (SEGMENT INSTYTUCJONALNY)
BofA Securities Europe SA    Bank Pocztowy S.A.
Deutsche Bank AG
Erste Group Bank AG
Goldman Sachs International (DSPW)
Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
HSBC Bank plc (DSPW)
ING Bank Śląski S.A. (DSPW)
J.P. Morgan Securities plc (DSPW)
mBank S.A. (DSPW)
Merrill Lynch International
Morgan Stanley Co. International Plc
Morgan Stanley Europe SE
PKO Bank Polski S.A. (DSPW)
Raiffeisen Bank International AG
Santander Bank Polska S.A. (DSPW)
Société Générale S.A. (Oddział w Polsce) (DSPW)

Obroty

Szacunki BondSpot wskazują, że zdecydowana większość obrotów obligacjami odbywa się na rynku międzybankowym, a jedynie część odbywa się na rynku TBSP. Podstawą zainteresowania uczestnictwem w rynku TBSP jest system DSPW. Skala obrotów na tym rynku jest ważnym kryterium w konkursie na dilerów skarbowych papierów wartościowych (DSPW) organizowanym przez resort finansów. Banki rywalizują w nim o dostęp do składania ofert na przetargach przy nowych emisjach organizowanych przez ministerstwo.

Za zdecydowaną większość obrotów na rynku TBSP odpowiadają obligacje denominowane PLN. Rekordowy poziom obrotów miał miejsce w 2012 roku. Od tamtej pory systematycznie one spadały.

Bony skarbowe i obligacje w EUR od wielu lat mają śladowy udział w obrotach.

bondspot-obroty2

Indeks TBSP

TBSP.Index to indeks polskich obligacji skarbowych, którego podstawą jest rynek TBSP.

 • W jego skład wchodzą denominowane w PLN obligacje skarbowe zerokuponowe i o stałej stopie procentowej (kilkanaście serii)
 • To indeks dochodowy (uwzględnia zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych)

Indeks TBSP jest powszechnie stosowanym benchmarkiem na rynku finansowym. Jest naśladowany m.in. przez fundusz inPZU Obligacje Polskie.

Notowania indeksu można śledzić na stronie BondSpot a wykres jest dostępny m.in. na stronie GPW.

tbsp-wykres

Rynek regulowany i Alternatywny System Obrotu BondSpot

Rynek Regulowany oraz Alternatywny System Obrotu BondSpot są hurtową częścią systemu obrotu CATALYST.

Transakcje

Jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł.

Instrumenty

Przedmiotem obrotu na rynku regulowanym BondSpot są instrumenty dłużne dopuszczone do obrotu na rynku Catalyst. Przedmiotem transakcji mogą być zdematerializowane:

 • obligacje
 • listy zastawne
 • inne dłużne instrumenty finansowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu

Architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych.

Notowania

Obrót na rynku odbywa się w systemie notowań ciągłych oraz poza tym systemem poprzez zawieranie
transakcji pakietowych.

Zasady notowań sesyjnych na rynkach regulowanych i alternatywnych są identyczne. Jedyne różnice dotyczą sposobu zawierania transakcji pakietowych.

Aktualne notowania można przeglądać m.in. w panelu Rynku Regulowanego oraz panelu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Członkowie Rynku

Członkowie Rynku
Nazwa Rynek regulowany BondSpot Alternatywny System Obrotu BondSpot
PKO BP TAK TAK
DM BOŚ SA TAK TAK
MBANK S.A. TAK TAK
SANTANDER TAK TAK
BGŻ BNP PARIBAS S.A. TAK TAK
DM PEKAO TAK TAK
MILLENNIUM DM TAK TAK
ERSTE TAK TAK
PEKAO INVESTMENT BANKING S.A. TAK TAK
DM BH TAK TAK
IPOPEMA SECURITIES TAK TAK
CDM PEKAO TAK TAK
OPERA TAK
COPERNICUS SECURITIES TAK
HAITONG BANK S.A. TAK
TRIGON TAK
Źródło: https://gpwcatalyst.pl/uczestnicy-catalyst-lista-uczestnikow
0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Spis treści