WPISY

Wartości niematerialne i prawne w bilansie – jaki udział w spółkach GPW?

wartosci-niematerialne-i-prawne-w-bilansie

“Najbardziej niepokojącym i wymagającym analizy elementem aktywów są wartości niematerialne i prawne” – twierdzi Dariusz Grupa, doradca inwestycyjny, CFA, analityk, z którym w ostatnim czasie rozmawiałem. Czym są wartości niematerialne i prawne i jaki jest ich udział w spółkach GPW? W których spółkach stanowi on dużą część aktywów?

Wartości niematerialne i prawne  – definicja

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartości niematerialne i prawne to, nabyte przez spółkę, prawa majątkowe zaliczane do aktywów trwałych. Ich przewidywany okres gospodarczego wykorzystania wynosi powyżej roku. W szczególności można do nich zaliczyć:

  • licencje, koncesje, autorskie prawa majątkowe, itd.
  • patenty, znaki towarowe, prawa do wynalazków, itd.
  • know how
  • wartość firmy (goodwill)
  • koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartości materialne i prawne w bilansie – spółki WIG20, mWIG40, sWIG80

Z danych za rok 2017 wynika, że wśród spółek należących do indeksu WIG udział wartości niematerialnych i prawnych w aktywach wynosi przeciętnie ok 3%. Widać zatem, że w bilansie przeciętnej spółki jest to udział śladowy. W zdecydowanej większości spółek udział WNiP w aktywach zamyka się udziałem 5-10%. Można znaleźć jednak ok. 100 spółek gdzie ten udział jest większy, nawet powyżej 20%. Szczególnie w ich przypadku warto przyjrzeć się strukturze wartości niematerialnych i prawnych.

wartosci-niematerialne-i-prawne-aktywa-ogolem-spolki-WIG

Branże

Udział wartości niematerialnych i prawnych w bilansie w przypadku większości branż jest niewielki. W przypadku kilku są one jednak dużą pozycją w aktywach. Telekomunikacja, IT, ochrona zdrowia – tam przeciętnie stanowią one ponad 10% aktywów.

Wysoki udział WNiP w bilansie

Bazując na danych za 2017, ponad 70 spółek charakteryzowało się udziałem WNiP ponad 20%. Spółkami o rekordowych udziałach są:

  • ponad 80% – SMS Kredyt
  • ponad 70% – Morizon, Asseco BS, Private Equity Managers, Wirtualna Polska, Miraculum
  • ponad 60% – Cyfrowy Polsat, Medicalgorythmics, Vivid Games, Asseco Poland, Novaturas, R22,
  • ponad 50% – Asseco SEU, Oncoarendi, Comp

wartosci-niematerialne-i-prawne-powyzej-20-procent

Wartość firmy

Szczególnym rodzajem wartości niematerialnych i prawnych jest wartość firmy (goodwill). Będzie się ona pojawiać wśród spółek, które w przyszłości dokonywały przejęć innych podmiotów. Powstaje ona jak nadwyżka zapłaconej ceny za przedsiębiorstwo nad wartością księgową posiadanego przez nie majątku. Warto szczegółowo przyglądać się tej pozycji, gdyż w przypadku pojawienia się problemów z wartością nabytych aktywów, mogą pojawić się odpisy (straty obciążające wynik firmy).

Udział wartości firmy w WNiP bywa bardzo różny. W przypadku jednej trzeciej spółek pozycji wartość firmy w bilansie nie znajdziemy w ogóle. Ale zdarza się z kolei, że jest to ponad 90% aktywów. Przeciętnie wartość firmy stanowi 1/4 wartości niematerialnych i prawnych.

wartosc-firmy-wartosci-niematerialne-i-prawne

0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments