BLOG PASYWNA REWOLUCJA WPISY

Dlaczego warto inwestować na Xetra? Stephan Kraus (Deutsche Boerse)

ETF-y zagraniczne są dla polskich coraz bardziej dostępne. Polskie domy maklerskie najczęściej umożliwiają inwestowanie na rynku we Frankfurcie (Xetra) i Londynie (LSE). Wiele ETF-ów notowanych jest na obu tych rynkach. Na którym rynku lepiej inwestować? Aby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadziłem rozmowę z przedstawicielem niemieckiej giełdy. Moim rozmówcą był Stephan Kraus, wiceprezese Deutsche Boerse, odpowiedzialny za rynek ETF i ETP. Rozmawiamy o tym:

  • Jak popularne są ETF-y na Xetra?
  • Kto tu inwestuje?
  • Jak wygląda płynność?
  • Jak atrakcyjna jest Xetra na tle innych rynków: niemieckich i zagranicznych?
  • Jakie plany a przyszłość ma Xetra?

Jak popularne są ETF-y na Xetrze w porównaniu z innymi klasami aktywów?

Fundusze ETF i instrumenty typu ETP nadal odnotowują silne tempo wzrostu na Xetrze. W 2022 r. obroty ETF-ami na Xetrze osiągnęły nowy rekordowy poziom 233 mld euro, co oznacza wzrost o 14 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Również względny udział ETF-ów i ETP w obrotach wspiął się na nowe wyżyny, stanowiąc 16,5 proc. wszystkich obrotów na Xetrze. Dla porównania pięć lat temu udział ten wynosił ok. 10 procent. Ten wzrost świadczy o rosnącej popularności funduszy ETF i instrumentów typu ETP zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych.

Kto inwestuje na Xetra? Z jakich krajów pochodzą i jakie są udziały inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych?

Xetra to paneuropejski hub handlowy z silną międzynarodową bazą członków. Nasza sieć członkowska obejmuje obecnie firmy członkowskie zlokalizowane w 17 krajach. Dzięki połączeniu płynności pochodzącej od wielu różnych grup użytkowników na jednej platformie, inwestorzy korzystają z jednych z najbardziej atrakcyjnych spreadów bid-offer na rynku europejskim, a tym samym z niższych całkowitych kosztów realizacji transakcji ETF. Choć trudno jest oszacować procentowy wskaźnik przepływów inwestorów w podziale na kraje, biorąc pod uwagę, że wiele naszych lokalnych firm członkowskich obsługuje klientów międzynarodowych, warto zauważyć, że tylko 35 proc. strumienia zleceń na ETF-y pochodzi z firm członkowskich mających siedzibę w Niemczech, co podkreśla międzynarodowy profil Xetry jako platformy transakcyjnej. Jeśli chodzi o udział inwestorów detalicznych w obrotach ETF-ami, to szacujemy, że stanowią oni obecnie ok. 35 proc. wszystkich transakcji inwestorów ETF-ami i 10 proc. odpowiedniego wolumenu obrotów na Xetrze.

Polskie domy maklerskie zazwyczaj umożliwiają dostęp do Xetry i Londynu. Jakie według Pana argumenty powinny przemawiać za wyborem Xetry?

Myślę, że jednym z kluczowych argumentów przemawiających za Xetrą jest wybór produktów. Z ponad 2000 unikalnych ETF-ów dostępnych do obrotu, Xetra oferuje największą gamę ETF-ów wśród wszystkich giełd europejskich. Po drugie, Xetra charakteryzuje się najwyższym wolumenem portfela zleceń na ETF-y w Europie. Wyższy wolumen transakcji często bezpośrednio przekłada się na niższe koszty transakcyjne, gdyż rywalizacja o najlepsze ceny bid i offer wśród uczestników rynku zwykle skutkuje niższymi spreadami bid-offer dla inwestorów. Wreszcie, co nie mniej ważne, oferujemy inwestorom kompleksowy zestaw informacyjnych treści o ETF-ach na naszej stronie internetowej. Obejmuje to liczne opcje filtrów pozwalające na wybór ETF-ów m.in. według celów inwestycyjnych, struktury kosztów i płynności. Ponadto zapewniamy szczegółowe informacje o charakterystyce ETF-ów, wykresy i historyczne dane cenowe, a także różne dogłębne statystyki i kluczowe dane, które pomagają inwestorom identyfikować ETF-y zgodnie z ich indywidualnymi preferencjami inwestycyjnymi.

Xetra publikuje wskaźnik XLM, który obrazuje płynność ETF-ów na Xetrze. Jak wygląda płynność Xetry do innych rynków?

Uważamy, że Xetra wypada bardzo korzystnie na tle innych giełd europejskich pod względem płynności, biorąc pod uwagę znaczny wolumen obrotu najaktywniej handlowanymi indeksami benchmarkowymi w Europie. Uważamy jednak, że aby wyciągnąć miarodajne wnioski, należy przyjrzeć się każdemu ETF-owi lub instrumentowi bazowemu ETP z osobna, porównując spready produktów. Dotyczy to zarówno produktów, które są notowane na wielu giełdach, jak i produktów na ten sam indeks oferowanych przez kilku dostawców na jednej giełdzie. W tym kontekście nasz dobrze ugruntowany Xetra Liquidity Measure (XLM) dostarcza inwestorom idealnego narzędzia do porównywania poziomów płynności notowanych na Xetra ETF-ów i ETP. XLM mierzy koszty spreadu dla zlecenia o wartości 100.000 euro i w ten sposób ujmuje również płynność w głębokości arkusza zleceń zamiast zwyczajowo stosowanych najlepszych cen bid-offer, które mogą reprezentować jedynie dość niską wartość równoważną w euro. Ponadto niedawno rozszerzyliśmy koncepcję XLM o dane intraday. iXLM umożliwia inwestorom śledzenie zmian intraday w profilu płynności każdego notowanego na Xetra ETF-u i ETP w oparciu o dane historyczne. Może to pomóc inwestorom w zidentyfikowaniu okien handlowych dla poszczególnych produktów, które historycznie wykazywały niskie spready w ciągu dnia handlowego. Informacje te udostępniamy bezpłatnie na naszych stronach internetowych boerse-frankfurt.de i xetra.com.

Niektóre domy maklerskie umożliwiają inwestowanie nie tylko na Xetra, ale także innych niemieckich giełdach, np. Gettex. Kto według Pana jest większą konkurencją dla Xetry: inne niemieckie giełdy czy giełdy zagraniczne?

Biorąc pod uwagę, że Xetra jest wiodącym systemem obrotu w Europie pod względem obrotów portfela zamówień ETF, wolumeny obrotu na Xetrze przewyższają wolumeny innych giełd europejskich, w tym giełd w Niemczech. W tym kontekście należy zrozumieć, że płynność na innych niemieckich giełdach jest zazwyczaj zapewniana przez tylko jednego animatora rynku, podczas gdy na Xetrze istnieje duża liczba tzw. wyznaczonych sponsorów działających jako dostawcy płynności. Silna konkurencja między wyznaczonymi sponsorami i innymi uczestnikami obrotu o najlepsze ceny kupna i sprzedaży w arkuszu zleceń jest jednym z kluczowych czynników sukcesu Xetry. Również poprzez składanie zleceń z limitem w ramach spreadu, inwestorzy mogą osiągnąć dalszą poprawę cen w stosunku do najlepszego spreadu bid-offer. Zwykle nie jest to możliwe na niemieckich giełdach obsługiwanych tylko przez jednego animatora rynku.

Inwestowanie na Xetra wiąże się z kilkoma zaletami. Instrumenty są notowane w EUR (bezpłatne przelewy SEPA), szeroka oferta (niektóre instrumenty nie są dostępne na innych rynkach, np. Vanguard LifeStrategy) czy bezpłatne notowania na stornie Xetra (dla 3 instrumentów). Jakie są wasze plany na przyszłość? Czy planujecie wprowadzić jakieś nowe opcje?

Jednym z naszych kluczowych celów jest utrzymanie pozycji lidera, jeśli chodzi o wybór produktów dla inwestorów. Oferując atrakcyjny system notowań dla emitentów ETF-ów i ETP, zamierzamy nadal dostarczać inwestorom dużą gamę produktów, które ułatwiają tworzenie dobrze zdywersyfikowanych portfeli za pośrednictwem podstawowych ETF-ów lub pozwalają na tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych dzięki pojedynczym produktom w np. przestrzeni tematycznej. Pracowaliśmy również nad rozszerzeniem naszej oferty planów oszczędnościowych dla brokerów detalicznych, aby oprócz ETF-ów i instrumentów typu ETP uwzględnić również pojedyncze akcje. Plany oszczędnościowe są w Niemczech bardzo popularne, ponieważ umożliwiają inwestorom detalicznym opłacalne inwestowanie w ETF-y w okresach miesięcznych lub kwartalnych, często przy bardzo niskich kosztach realizacji. W celu dalszego promowania takich programów uruchomiliśmy dedykowaną inicjatywę cenową, która oferuje darmowe egzekucje detalicznych planów oszczędnościowych i zleceń robo-advisory dla uczestniczących brokerów na Xetra. Wreszcie, pomimo obszernych treści już dostępnych na naszych stronach internetowych, stale pracujemy nad dalszymi udoskonaleniami, aby zapewnić inwestorom jeszcze więcej informacji o ich ulubionych produktach inwestycyjnych.

Dziękuję za rozmowę.

5 5 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments