INNE

Konferencja NOBILI PARTNERS: Nowe obowiązki spółek publicznych

konferencja-nobili-partners2

W czwartek 9 stycznia odbędzie się konferencja organizowana przez Nobili Partners. Jej tematem będą zmiany w prawie, które oznaczają dla spółek nowe obowiązki. Skierowana będzie głównie do pracowników spółek giełdowych i członków ich władz.

Z końcem listopada br. weszły w życie nowe przepisy dla spółek publicznych. Objęły one prawie 500 spółek notowanych na głównym parkiecie GPW, a także członków ich zarządów i rad nadzorczych. Zmiany wprowadzają obowiązek opracowania formalnej polityki wynagrodzeń, a także nowe zasady w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz systemów zgłaszania nieprawidłowości w spółkach przez sygnalistów. Adresatami zmian w prawie są też inwestorzy instytucjonalni, np. TFI.

Zmiany w prawie

Zmiany dokonane w Ustawie o ofercie publicznej oraz Kodeksie spółek handlowych – są pokłosiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego zapisów tzw. Drugiej Dyrektywy o Prawach Akcjonariuszy (SRD II), czyli Dyrektywy 2017/828.

Zgodnie z intencją jej autorów, nowe obowiązki nałożone na spółki publiczne notowane na rynkach regulowanych Unii Europejskiej mają zwiększyć przejrzystość ich działalności. Z drugiej strony mają zmobilizować inwestorów do aktywniejszego włączenia się w życie spółek. W uzasadnieniach do nowelizacji przepisów wskazywano, że zmiany te stanowią odpowiedź na niepożądane trendy widoczne od kilku lat na rynku kapitałowym – przede wszystkim coraz częstsze podejście do inwestycji jako spekulacji oraz skracający się horyzont inwestycyjny inwestorów.

Dodatkowo ustawa o ofercie nakłada na firmy inwestycyjne obowiązek opracowania i publikacji tzw. polityki dotyczącej zaangażowania. Dotyczy ona tych firm, które inwestują w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, np. towarzystw funduszy inwestycyjnych (i innych instytucji zarządzających portfelami wymienionych w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

W politykach dotyczących zaangażowania znajdą się m.in. informacje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy takich spółek jest przez uwzględniane przez asset managerów w ich strategii inwestycyjnej.

Co się zmienia dla spółek publicznych?

Dla nas kluczowe są jednak zmiany dla spółek publicznych, których akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Na mocy nowych przepisów spółki te zostały zobligowane m.in. do opracowania formalnej polityki wynagrodzeń. Ma ona dotyczyć wszystkich członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych oraz być zatwierdzana przez ich akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach, nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Na emitentów zostały nałożone również nowe obowiązki związane uzyskiwanie zgód ich Rad Nadzorczych i zamieszczaniem na stronach internetowych informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% aktywów spółki.

Ponadto spółki będą zobligowane do posiadania procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników – tzw. sygnalistów (demaskatorów, z ang. whistleblower) – naruszeń prawa.

Właśnie tym zagadnieniom będzie poświęcone wydarzenie Nowe Obowiązki Spółek Publicznych, które odbędzie się w czwartek, 9 stycznia 2020 r. w Warszawie.

O nowych obowiązkach spółek opowiedzą doświadczeni rynkowi praktycy w mocnym składzie – Piotr Bieżuński, mec. Justyna Postępska (Czekaj) oraz Piotr Rybicki, biegły rewident. Eksperci skupią się na praktycznych aspektach wdrażania nowych obowiązków i wyzwaniach z tym związanych.

Wydarzenie jest dedykowane członkom władz (zarządów i rad nadzorczych) oraz pracownikom odpowiedzialnym w spółkach za powyższe obszary. Na uczestników czekają:

  • kilkugodzinne, obfitujące w praktyczne treści wydarzenie specjalne,
  • case study prawidłowego wdrożenia systemu chroniącego sygnalistów,
  • networking i inspirujące rozmowy w kuluarach,
  • indywidualne konsultacje (w pakiecie) i merytoryczna niespodzianka.

Stockbroker.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Szczegóły i zapisy na www.nobili.pl

Źródło: Nobili Partners

0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments