Jak otworzyć rachunek

Jak otworzyć rachunek w Interactive Brokers?

Ile warto mieć rachunków maklerskich i który wybrać? Uważam, że w pierwszej kolejności warto rozważyć rachunki IKE i IKZE, w drugiej – rachunek “zwykły” u brokera zagranicznego oferującego ETF-y europejskie.

Interactive Brokers (IBKR) to amerykański dom maklerski, jedna z czołowych instytucji o zasięgu globalnym. Daje możliwość inwestowania m.in. w ETF-y na rynkach zagranicznych z całego świata. Według rankingu Stockbroker.pl to najlepszy broker zagraniczny do inwestowania w ETF-y europejskie. Przez IBKR można też inwestować w ETF-y amerykańskie, jednak wymaga to statusu klienta profesjonalnego, który jest poza zasięgiem większości inwestorów.

IBKR daje możliwość inwestowania przez rachunek zwykły, czyli standardowo opodatkowany (nie ma możliwości otwarcia rachunku IKE/IKZE). W tym przewodniku dowiecie się jak krok po kroku założyć rachunek maklerski u tego brokera. Do września 2023 roku IBKR prowadził rachunki w Europie przez dwa oddziały: w Irlandii (IBIE) i na Węgrzech (IBCE), lecz we wrześniu 2023 zdecydowano o połączeniu tych oddziałów. Aktualnie wszystkie nowe rachunki są otwierane przez oddział w Irlandii (IBIE).

Proces otwarcia rachunku odbywa się w języku angielskim. Ten proces w Interactive Brokers nie należy do najkrótszych. Przy dobrych wiatrach zamknie się w jednym dniu roboczym. Ale, w razie komplikacji, może potrwać dłużej, nawet kilka dni. Rejestracja nie należy również do najprostszych, ale w tym przewodniku newralgiczne momenty opatrzone są komentarzami.

Link rejestracyjny

Aby rozpocząć wypełnianie formularza, kliknij w poniższy link rejestracyjny. Nie otrzymuję wynagrodzenia za otwarte rachunki, ale otwierając rachunek przez ten link wspieracie rozwój Stockbroker.pl, za co z góry serdecznie dziękuję! 🙏🏻

Otwarcie rachunku w Interactive Brokers – rejestracja

Nazwa użytkownika, hasło i typ rachunku

Create Username and Password – w pierwszym kroku należy podać swój adres email (Email Address) oraz określić nazwę użytkownika (Username) i hasło (Password). Nazwa użytkownika będzie wykorzystywana przy każdym logowaniu do platformy IBKR. Określamy także kraj zamieszkania (w tym przypadku Polska).

Marketing preferences – określamy zgody marketingowe (zgoda nie jest wymagana, aby kontynuować proces otwarcia rachunku). Na końcu klikamy Create Account (utwórz konto).

Select an Account type – określamy typ konta, które zamierzamy otworzyć. Dla klientów indywidualnych do wyboru są konto indywidualne (Individual), wspólne (Joint) lub emerytalne (Retirement Account). Konta emerytalne to nie IKE i IKZE (te mogą być prowadzone tylko przez polskie instytucje), lecz specjalne rachunki emerytalne dostępne dla obywateli USA.

Zanim dokonamy wyboru i przejdziemy dalej warto od razu potwierdzić nasz adres email. U góry wyświetla się powiadomienie Check your email and confirm your email address. Klikamy Confirm.

Po chwili otrzymamy wiadomość z Interactive Brokers, jej celem jest potwierdzenie adresu email. Klikamy Confirm Email.

Po kliknięciu linku z e-maila w oknie przeglądarki powinno pojawić się powiadomienie, że email został potwierdzony.

Jeżeli chcemy otworzyć rachunek indywidualny, klikamy “Individual“.

Will the account holder(s) be the beneficial owner(s)… – zostawiamy Yes, potwierdzając że jesteśmy właścicielem środków, które będą inwestowane przez ten rachunek. Aby przejść dalej, klikamy Start Application.

Formularz rejestracyjny

Przechodzimy do właściwej części formularza rejestracyjnego. Składa się on z 4 części:

 • About you,
 • Regulatory,
 • Account Setup,
 • Status.

About You (dane kontaktowe i osobowe)

Sekcja About you. W pierwszej kolejności podajemy nasze dane kontaktowe. Podanie numeru telefonu jest potrzebne – wiadomości SMS lub połączenia głosowe mogą być wykorzystywane w procesie potwierdzania tożsamości.

Personal information – podajemy nasze dane osobowe: data urodzenia (Date of Birth), stan cywilny (Martial Status), liczbę dzieci (Number of Dependents), kraj rezydencji podatkowej (Tax Residency) oraz numer identyfikacji podatkowej (Tax Indentification Number (NIP)).

IBKR sugeruje, żeby w polu numer identyfikacji podatkowej wpisać NIP. Tymczasem osoby fizyczne w Polsce do celów podatkowych posługują się, co do zasady, numerem PESEL. To może powodować problem z kontynuacją rejestracji, o czym za chwilę się przekonacie. Za chwilę zobaczycie też, jak kontaktować się z obsługą klienta IBKR, aby uzyskać pomoc w razie problemów z wypełnieniem wniosku rejestracyjnego.

Identification – podajemy dane dotyczące dokumentu tożsamości, którym się posługujemy. Podajemy kraj wydania dokumentu (Country of Issuance), typ dokumentu (Document Type) – np. dowód osobisty (National ID) oraz numer dokumentu (Document Number).

Employment – podajemy nasz status zawodowy (zatrudniony, własna firma, bezrobotny itd.). Brokerzy muszą pytać o takie rzeczy, między innymi, w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Source of wealth – z tych samych powodów podajemy źródła naszego majątku. Można podać kilka źródeł, podając ich udziały procentowe (powinny się one sumować do 100%).

Account information – w pierwszej kolejności określamy walutę bazową konta (Base Currency), np. PLN, EUR, USD lub inną. Służy ona głównie do celów statystycznych/raportowych. Przykładowo, salda naszych inwestycji w różnych walutach obcych prezentowane są właśnie w walucie bazowej. Z punktu widzenia klientów z Polski wybór PLN może zapewniać wygodę, bo nasz majątek liczymy przeważnie w PLN.

U niektórych brokerów waluta bazowa to ta, w której prowadzone jest konto albo dokonuje się wpłat. W IBKR tak to nie działa – tu można posiadać wiele rachunków walutowych i wpłacać środki na rachunek bezpośrednio w walutach obcych. Zatem, jeżeli wybraną przez nas walutą konta jest PLN, można bezpośrednio wpłacać nie tylko PLN, ale też EUR, USD i inne waluty.

Środki na inwestycje pobierane są z tego rachunku, w walucie którego dokonujemy transakcji. Przykładowo, jeżeli chcemy zainwestować w ETF notowany w EUR, środki zostaną pobrane z rachunku prowadzonego w EUR. Jeżeli na rachunku w EUR nie będzie wystarczających środków, do zawarcia transakcji nie dojdzie (z wyjątkiem kont typu “Margin”). Dlatego przed złożeniem zlecenia należy zapewnić środki na odpowiednim rachunku walutowym (wymiany walutowej można dokonać samodzielnie w IBKR). Osobnym przypadkiem są zlecenia Recurring Investment (zlecenia cykliczne) – w razie braku środków na właściwym rachunku walutowym system pobierze środki z innych rachunków, na których są pieniądze.

Security questions – określamy 3 pytania kontrolne (bezpieczeństwa) i udzielamy na nie odpowiedzi. Ze względów bezpieczeństwa, w razie problemów z dostępem z konta, te pytania mogą być nam zadane w celu potwierdzenia naszej tożsamości. Potwierdzamy przyciskiem Continue.

Po podaniu wszystkich informacji w sekcji About you, w naszym przypadku, próba kontynuacji okazała się niemożliwa. W formularzu wyświetliło się powiadomienie o błędnym numerze identyfikacji podatkowej. Było to zaskakujące, bo w tym polu podaliśmy numer PESEL, który w Polsce służy do celów podatkowych (większość osób fizycznych nawet nie ma NIP-u).

Aby rozwiązać problem skontaktowaliśmy się z obsługą klienta IBKR. Uzyskaliśmy informację, że błąd jest po ich stronie. Zasugerowali, aby podać jakikolwiek numer, który składa się z dziesięciu cyfr, a do jego zmiany na poprawny numer (PESEL) wrócimy później (po otwarciu konta). Po zastosowaniu wskazówki supportu formularz nie wyświetlił już błędu i możliwe było kontynuowanie rejestracji.

Jak skontaktować się z supportem w razie trudności?

Zanim przejdziemy dalej, pokażemy jak skontaktować się z supportem w razie podobnych lub innych problemów. W prawym dolnym rogu klikamy ikonę Help. Wyświetli się kilka opcji kontaktu. Aby skontaktować się z pracownikiem IBKR na żywo, klikamy Live Chat.

Wybieramy Application Assistance.

Wybieramy temat rozmowy, np. Assistance with Pro Application.

W polu tekstowym opisujemy problem do rozwiązania. Poniżej wyświetlą się odpowiedzi na często zadawane pytania (Related FAQs). Natomiast aby połączyć się z konsultantem, klikamy Enter Chat.

Po załadowaniu chatu możemy rozpocząć rozmowę. Pole tekstowe do wpisywania wiadomości znajduje się na dole. Pracownik odpowiada w czasie rzeczywistym. Niestety nie ma możliwości rozmowy z języku polskim.

Po wypełnieniu wymaganych pól w sekcji About you następuje weryfikacja telefonu komórkowego. Na numer telefonu, który podaliśmy powinniśmy otrzymać SMS z numerem, który trzeba wpisać z polu tekstowym (Enter code). Potwierdzamy przyciskiem Submit.

Jeżeli weryfikacja przebiegła prawidłowo, wyświetli się potwierdzenie. Można je zamknąć klikając krzyżyk (prawy górny róg).

W drugiej części sekcji About you, wypełniając wymogi dyrektywy MIFIR, należy podać numer PESEL. Potwierdzamy klikając Continue.

Regulatory (informacje wymagane regulacjami)

Sekcja Regulatory – w pierwszej kolejności określamy typ konta (Account Type).

 • Cash – to podstawowy typ konta, który umożliwia inwestowanie tylko tych pieniędzy, które zostały przez nas wpłacone.
 • Margin – to konto, które umożliwia inwestowanie z wykorzystaniem kredytu brokerskiego.

Chcąc wykorzystywać podstawowe strategie w zupełności wystarczy konto typu Cash i polecamy je jako domyślne. W razie czego, po otwarciu rachunku, typ konta można w każdej chwili zmienić.

Income and Worth – podajemy dane o swoim majątku. W zależności od tego, co wpiszemy, pewne produkty mogą nie zostać nam udostępnione. Chodzi o to, aby osoby, które inwestują “ostatni grosz” nie decydowały się na instrumenty obarczone tak dużym ryzykiem, że inwestor miałby problem z jego udźwignięciem.

 • Annual Net Income (EUR) – roczny przychód netto (w EUR)
 • Net Worth (EUR) – majątek netto (w EUR)
 • Liquid net worth – majątek płynny netto (w EUR)

Investment Objectives & Intended Purpose of Trading – określamy nasze cele inwestycyjne. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Trading experience – określamy nasze doświadczenie wskazując od jak dawna i z jaką częstotliwością inwestujemy w dane produkty. Chcąc inwestować w ETF-y (lub akcje) należy wypełnić jedynie dane z zakładki Stocks (nie ma osobnej zakładki dla ETF-ów). Chcąc inwestować w inne typy produktów, należy je dodać klikając Additional Products i wypełniając pola dotyczące naszego doświadczenia z tymi produktami.

Dodanie kolejnych produktów będzie też możliwe po otwarciu rachunku.

Permissions to trade – określamy na jakich rynkach nasze zlecenia mogą być wykonywane. Aby je określić klikamy Add. Klienci z Polski najprawdopodobniej będą zainteresowani największymi rynkami ETF w Europie, np. Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Holandia czy rodzima Polska. Ewentualnie można też zaznaczyć więcej rynków.

Ustawienia rynków można dowolnie modyfikować również po otwarciu rachunku.

Chcąc korzystać z możliwości nabywania “akcji ułamkowych” (jednostek ułamkowych) należy zaznaczyć “Global (Trade in Fractions)“. Dzięki temu zlecenia nie będą musiały być zaokrąglane do pełnej liczby jednostek, co jest pomocne zwłaszcza przy inwestowaniu małych kwot – możliwe będzie zlecenie zakupu np. 0,25 akcji.

Chcąc inwestować w ETF-y europejskie z wykorzystaniem zlecenia Recurring Order należy wybrać Global (Trade in Fractions) a także United States.

Currency/Forex – zgoda na transakcje na rynku walutowym jest automatyczna. Przyda nam się w razie chęci wymiany walutowej w IBKR.

Regulatory Information – deklarujemy, że:

 • nie jesteśmy kluczowymi pracownikami spółek publicznych (notowanych na giełdzie),
 • nie mamy kontroli właścicielskiej nad spółkami publicznymi (notowanymi na giełdzie),
 • nie jesteśmy (my ani nasza bliska rodzina) zatrudnieni przez firmy inwestycyjne typu dom maklerski, spółka doradcza, fundusz hedgingowy.

Jeżeli jest inaczej, należy złożyć odpowiednią deklarację, aby uniknąć kłopotów.

Account Add-Ons – istnieje opcja zapisania się do programu Stock Yield Enhancement Programktóry umożliwia uzyskiwanie przychodów z tytułu pożyczania papierów wartościowych z naszego rachunku. Interactive Brokers dzieli się z klientem połową przychodów (przychód jest rozumiany jako odsetki wg rynkowej stopy procentowej). Przy czym samo podpisanie umowy nie oznacza, że aktywa na pewno zostaną komuś pożyczone, wyrażamy tylko zgodę na to, by mogły być pożyczane. Jeżeli nie dojdzie do pożyczenia aktywów, to ani IBKR ani my nie uzyskamy z tego tytułu przychodów.

Tego typu usługi w Polsce raczej nie są spotykane, natomiast na rynkach rozwiniętych są dość powszechne. Takie pożyczki są dobrze zabezpieczone, więc raczej nie ma co się obawiać, że środki nie wrócą na nasz rachunek. IBKR tak zarządza tą usługą, że raczej nie powinno dochodzić do sytuacji, że w razie chęci sprzedaży nie będziemy mogli tego zrobić, bo nasze aktywa będą na rachunku kogoś innego. Można więc być tu spokojnym.

Trzeba jednak pamiętać, że od przychodów z tego źródła trzeba zapłacić podatki. IBKR nie zapewnia PIT-8C ani podobnego dokumentu, który uwzględniałby rozliczenie podatkowe tych przychodów. Obowiązek kalkulacji przychodu i jego rozliczenia z Urzędem Skarbowym pozostaje po stronie klienta. Ten rodzaj przychodów rozlicza się podobnie jak dywidendy zagraniczne.

W kalkulacjach mogą pomóc narzędzia podatkowe, które stają się coraz bardziej powszechne (np. KalkulatorGieldowy.pl). Jednak jeżeli rozliczenie podatkowe miałoby stanowić dla nas kłopot, lepiej nie zapisywać się do tej usługi, zwłaszcza operując małym kapitałem. Przy małym kapitale przychody mogą okazać się bardzo małe w porównaniu z dodatkowym czasem, który trzeba poświęcić na rozliczenie podatkowe.

Confirm You Tax Residence – potwierdzamy dane dotyczące rezydencji podatkowej (imię i nazwisko, kraj, adres, data urodzenia)

Treaty Benefits Qualifications – deklarujemy, że jesteśmy rezydentem podatkowym Polski

Declaration of Tax Residency – potwierdzamy nasz numer do celów podatkowych (w przypadku osób fizycznych z Polski – PESEL)

Irish Tax Certification – należy złożyć deklarację dotycząca opodatkowania przychodów z odsetek od wolnej gotówki na rachunku w IBKR. W przypadku utrzymywania w IBKR większej gotówkowi (przykładowo, ponad 400 000 PLN, 10 000 EUR, 10 000 USD), będziemy uzyskiwać przychody z tytułu odsetek, podobnie jak na koncie oszczędnościowym. Będziemy obsługiwani przez oddział w Irlandii, z którą Polska ma podpisaną specjalną umowę podatkową. W związku z tym, jeżeli zaznaczymy:

 • I certify that the beneficial owner is not a tax resident of Ireland” i zadeklarujemy że jesteśmy rezydentami Polski (Poland) – irlandzki fiskus pobierze nam (za pośrednictwem IBKR) podatek w wysokości 10%, co oznacza że do polskiego fiskusa będziemy musieli dopłacić 9% (rozlicza się to w PIT-38, podobnie jak dywidendy). Aby w Irlandii pobrano nam jedynie 10%, należy dostarczyć do IBKR formularz 8-3-6, który można pobrać ze strony IBKR (z listy krajów wybieramy Poland). IBKR upomni się o ten formularz wysyłając powiadomienie. Zawiera on deklarację, że jesteśmy rezydentami podatkowymi Polski. IBKR teoretycznie wymaga podpisania formularza 8-3-6 przez polski Urząd Skarbowy i przesłania jego skanu. Alternatywnie można dostarczyć certyfikat rezydencji podatkowej, który w formie elektronicznej (polsko-angielskiej) jest bezpłatnie wydawany przez nasz Urząd Skarbowy. Aby wniosek o wydanie certyfikatu był bezpłatny (i aby uniknąć osobistej wizyty w Urzędzie Skarbowym), składa się go elektronicznie przez “e-urząd skarbowy”, dostępny pod adresem podatki.gov.pl (Instrukcja składania wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej).
 • I do not qualify for Irish tax treaty benefits – nie musimy składać deklaracji o rezydencji podatkowej, ale od naszych odsetek zostanie pobrany podatek według stawki 20%. To stawka większa niż 19%, które obowiązuje w Polsce, ale tego 1 punktu procentowego różnicy już nie odzyskamy (polski Urząd Skarbowy nam tego nie zwróci). Może się też okazać, że Urząd Skarbowy będzie się domagać dopłaty 9% podatku, pomimo tego że zapłaciliśmy go już według stawki 20%. Nie jesteśmy doradcami podatkowymi, ale wydaje nam się to nieuzasadnione, sygnalizujemy jednak, że takie ryzyko istnieje. Wybierając rozwiązanie pierwsze (dostarczenie dokumentu potwierdzającego rezydencję podatkową) unikamy tego ryzyka (ale, niestety, jest to bardziej czasochłonne).

Bez względu na to, którą opcję wybierzemy, przychód od zagranicznych odsetek trzeba będzie rozliczyć w Polsce. Rozlicza się go w PIT-38, podobnie jak dywidendy zagraniczne. Ani uniknąć obowiązku rozliczenia, należy unikać otrzymywania odsetek, a więc trzymać w IBKR odpowiednio małą ilość gotówki (przykładowo, mniej niż 400 000 PLN, 10 000 USD, 10 000 EUR).

Składamy deklaracje, w których wskazujemy, między innymi, że nie jesteśmy rezydentem podatkowym USA. Tak naprawdę jest to formularz W8-BEN, który jest zintegrowany z formularzem otwarcia rachunku. Dzięki temu, chcąc inwestować np. w akcje amerykańskie, od otrzymywanych dywidend amerykański fiskus (za pośrednictwem IBKR) będzie nam pobierać podatek w wysokości jedynie 15%, zamiast 30%.

W polu Accepted signature(s) podpisujemy się wpisując (na klawiaturze) swoje imię i nazwisko. Potwierdzamy klikając Continue.

Account Setup (podsumowanie i umowy)

Wyświetlą nam się wszystkie dane, które do tej pory podaliśmy. Jeżeli gdzieś popełniliśmy błąd, można je edytować, klikając ikonę ołówka.

Agreements & Disclosures – trzeba tu zaznaczyć, że zapoznaliśmy się z umową i innymi dokumentami. Po nazwie umowy możemy rozpoznać, że rachunek będzie otwarty przez oddział irlandzki (Interactive Brokers Ireland Ltd Customer Agreement). Dokument można otworzyć klikając w niego. Aby zaznaczyć wszystkie, klikamy “Click here to Agree to All“.

Pod listą dokumentów podpisujemy się wpisując nasze imię i nazwisko (za pomocą klawiatury) w polu “Sign here“. Potwierdzamy przyciskiem “Continue“.

Trwa proces otwierania konta, co może zająć kilka chwil, ale to jeszcze nie koniec.

IBKR informuje nas, że potrzebuje o nas więcej informacji. Klikamy Continue application.

Application Status (status aplikacji)

Application Status – aby dokończyć rejestrację musimy jeszcze potwierdzić naszą tożsamość i adres oraz wpłacić pieniądze na rachunek w IBKR. Gdyby po wpłacie pieniędzy wniosek rejestracyjny został z jakiegoś powodu odrzucony, wpłacone pieniądze nie przepadłyby, lecz broker by je nam zwrócił. Aby potwierdzić:

 • tożsamość i adres – klikamy Verify Identity,
 • wpłacić pieniądze – klikamy Fund Your Account.

Nie ma znaczenia, którą czynność wykonamy jako pierwszą. Natomiast IBKR informuje, że wnioski o otwarcie konta, na które wpłacono gotówkę rozpatrywane są priorytetowo.

Weryfikacja tożsamości i adresu – podajemy kraj wydania dokumentu tożsamości (Poland), typ dokumentu (np. National Identity Card = dowód osobisty), numer dokumentu tożsamości (National Identity Card Number) oraz datę jego ważności Expiration).

Istnieją dwie opcje weryfikacji:

 • Streamlined Verification – wariant szybki i nowoczesny, weryfikacja adresu i tożsamości dokonuje się jednocześnie (na podstawie GPS, zdjęcia selfie oraz zdjęcia dokumentu telefonem),
 • Manual Document Upload – wariant tradycyjny, ale wolniejszy.

W przypadku wybrania Streamlined Verification wyświetli się kod QR, który trzeba zeskanować telefonem (należy aktywować lokalizację GPS) oraz robić zdjęcia w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Jakość zdjęć jest bardzo ważna. Jeżeli zdjęcia będą rozmazane lub źle skadrowane (np. przycięte rogi dokumentu) weryfikacja może zakończyć się niepowodzeniem. Po zeskanowaniu kodu QR, proces należy kontynuować na telefonie.

Weryfikacja tożsamości na telefonie

Przygotuj dokument tożsamości. Aby rozpocząć klikamy Start.

Zezwól na użycie aparatu i kliknij Dalej. Następnie robimy sobie zdjęcie selfie.

Akceptujemy regulamin, klikając Akceptuję.

Fotografujemy swój dokument tożsamości. W przypadku dowodu osobistego – obie strony. Klikamy Dalej.

Jeżeli dokumenty są zeskanowane, otrzymamy potwierdzenie. Jednak to jeszcze nie oznacza, że skan został wykonany poprawnie.

Aby przetworzyć zdjęcia i przesłać je do IBKR należy kliknąć Scan Now.

Skanowanie twarzy i dokumentów zostało zakończone. W międzyczasie można wpłacić pieniądze na rachunek. Klikamy Fund Your Account.

Zasilenie rachunku

Select the currency you want to deposit – wybieramy walutę, którą chcemy wpłacić. W zależności od wybranej waluty, do wyboru będą różne metody zasilenia rachunku. W przypadku wyboru polskiego złotego (Polish Zloty (PLN)) opcje są dwie: Bank Transfer lub Transfer from Wise Balance.

W 2023 roku Interactive Brokers wyszedł na przeciw polskim klientom i umożliwił wpłacanie środków w polskim złotym bezpośrednio z polskich banków przelewem krajowym, który przez Internet, co do zasady, jest bezpłatny. Wysyłając pieniądze rano standardowym przelewem “Elixir” środki powinny dotrzeć jeszcze tego samego dnia, a wybierając przelew ekspresowy pieniądze na naszym koncie w IBKR mogą być nawet w ciągu kilkunastu/kilkudziesięciu minut.

⚠️ UWAGA! Przelew musi być wykonany z rachunku, którego jesteśmy właścicielem. Adres, który podaliśmy w IBKR oraz adres nadawcy przelewu powinny być takie same. IBKR nie zezwala na przelewy z instytucji typu kantory internetowe.

Aby wykonać przelew, klikamy Get instructions.

Aby przelew się gdzieś nie zagubił, na potrzeby Interactive Brokers, określamy jego szczegóły. Nie wszystkie pola są wymagane. Określić należy:

 • Sending institution – nazwę banku, z którego będziemy wysyłać przelew,
 • Account Nickname – nasz login, który określiliśmy przy otwieraniu konta,
 • Deposit Amount – określamy kwotę przelewu.

Aby kontynuować klikamy Get Transfer Instructions.

Wyświetlą nam się dane, których część będzie nam potrzebna do wykonania przelewu:

 • Interactive Brokers Ireland Limited – do wpisania w nazwie odbiorcy
 • International Bank Account Number (IBAN)numer rachunku odbiorcy (to rachunek prowadzony przez ING Bank Śląski, dzięki czemu wpłaty w PLN mogą być dokonywane właśnie przelewem krajowym)
 • Payment Reference/For Further Credit to – tu będzie się wyświetlać nasz numer rachunku oraz nasze imię i nazwisko (np. U123456789 / Jan Kowalski) – te dane trzeba będzie umieścić w tytule przelewu.

Najlepiej wykonać przelew od razu. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, należy spisać te dane i wykonać przelew później. Aby kontynuować klikamy Finish.

Po tym jak przelew dotrze do Interactive Brokers, otrzymujemy powiadomienie mailem.

W naszym przypadku okazało się, że weryfikacja tożsamości i adresu zakończyła się niepowodzeniem. W tym wypadku trzeba będzie przejść weryfikację ponownie.

Aby wrócić do formularza otwierania rachunku można kliknąć Click here to upload Documents. Jeżeli minęło zbyt dużo czasu od momentu, gdy zajmowaliśmy się formularzem, prawdopodobnie trzeba będzie się zalogować posługując się loginem i hasłem (tymi, które ustaliliśmy na początku).

Ponowna próba weryfikacji adresu adresu i tożsamości

Weryfikację tożsamości i adresu można przejść ponownie, ale opcja nowoczesna Streamlined Verification (na podstawie GPS, zdjęcia selfie oraz zdjęcia dokumentu telefonem) nie jest już dostępna. Dostępne są dwie ścieżki weryfikacji – osobno dla adresu zamieszkania i dokumentu tożsamości. Którą przejść jako pierwszą – nie ma znaczenia. Aby rozpocząć klikamy Upload document przy wybranej ścieżce weryfikacji.

Proof of identity – wybieramy dokument tożsamości, np. dowód osobisty (National ID), a następnie uploadujemy wcześniej wykonany skan lub zdjęcie naszego dokumentu tożsamości (w przypadku dowodu osobistego – obie strony).

Proof of address – potwierdzając adres zamieszkania należy wybrać jeden z dokumentów, który IBKR akceptuje:

 • Bank Statement – wyciąg bankowy,
 • National ID – dowód osobisty,
 • Government Issue Document or Letter – dokument rządowy, wydany przez organ administracji publicznej.

Ta lista, niestety, jest dość krótka. Dowody osobiste i wyciągi bankowe mogą nie zawierać adresu. Jednak to nie oznacza, że możliwości potwierdzenia adresu są wyczerpane. IBKR wykazuje elastyczność i, w drodze wyjątku, może akceptować również inne dokumenty.

W tym celu można załadować inny dokument i załączyć tekstowe wyjaśnienie, dlaczego załączamy dokument spoza listy. Doświadczenie podpowiada, że z dużym prawdopodobieństwem zaakceptowane może zostać potwierdzenie przelewu lub rachunek za prąd, gaz czy wodę (jeżeli zawierają adres).

Gdyby proces potwierdzania adresu ponownie zakończył się niepowodzeniem, warto skontaktować się z obsługą klienta, zgłosić problem i zapytać o możliwe opcje rozwiązania (najlepiej wskazać jakie dokumenty bylibyśmy w stanie dostarczyć). Aby skontaktować się z supportem, należy kliknąć ikonę Help w prawym dolnym rogu. Klikając Additional Help Options, opcja Live Chat powinna ponownie być dostępna.

Finalizacja rejestracji

Po ostatnim “brakującym puzzlu”, czyli pomyślnej weryfikacji adresu zamieszkania, otrzymujemy maila potwierdzającego, że otwieranie rachunku zakończyło się powodzeniem. Aby zalogować się na rachunek, klikamy Log in to Your Account. Po przejściu do portalu może się okazać, że trzeba się zalogować. W tym celu należy się posłużyć loginem i hasłem, które ustaliliśmy na początku.

Po przejściu na portal klienta wyświetli się podsumowanie naszych danych. Klikamy Continue.

Istnieje możliwość dodania zaufanej osoby kontaktowej, aby IBKR miał się do kogo się zwrócić, gdyby miał podejrzenia nieuprawnionego użycia naszych środków lub obawy o stan naszego zdrowia. Można dodać taką osobę od razu lub później. Aby kontynuować klikamy Continue.

Wyświetli nam się upragnione potwierdzenie, że proces rejestracji został zakończony i możemy przejść do portalu klienta. Klikamy Continue do Client Portal.

Portal klienta

Po zalogowaniu do portalu klienta zasadniczo można zacząć inwestować. U góry znajduje się pole tekstowe, w którym możemy wyszukiwać instrumenty, w które chcemy inwestować. Zanim zaczniemy warto jednak zajrzeć do ustawień taryfy opłat.

Jaką taryfę opłat wybrać?

Aby przejść do taryfy opłat, można kliknąć Ustawienia konta w prawym górnym rogu (ikona osoby). Aby było szybciej, w polu wyszukiwania można wpisać “Pricing” i kliknąć w wyświetlony link IBKR Pricing Plan.

W IBKR dostępne są 2 taryfy opłat: Fixed i Tiered. W momencie składania zlecenia, na podstawie wielkości zlecenia, w przypadku taryfy:

 • Fixedwiemy, ile dokładnie zapłacimy, bo wszystkie koszty są już ujęte w prowizji.
 • Tierednie wiemy, ile dokładnie zapłacimy, bo prowizja zawiera koszty giełdowe, regulacyjne itd, które nie są określone.

Wydaje się, że bezwzględnie lepszym wyborem jest taryfa Fixed, bo wiemy na czym stoimy. Jednak w przypadku inwestowania małych kwot, na przykład do kilku tysięcy EUR, zdecydowanie lepiej wypada taryfa Tiered. Przy kwotach rzędu 1000-2000 EUR różnica może być nawet 2-3 krotna. Inwestując większe kwoty różnica między obiema taryfami zaciera się. Różnice w opłatach mogą występować na poziomie konkretnych instrumentów i giełd. Zachęcamy do przetestowania obu taryf, aby przekonać się która z nich okaże się korzystniejsza w danym przypadku.

Jak skontaktować się z supportem w razie problemów?

Gdyby w przyszłości dochodziło do problemów z obsługą rachunku, warto korzystać z obsługi klienta. Aby skontaktować się z supportem należy kliknąć Help (prawy górny róg) a następnie Secure Message Center. Aby wysłać zgłoszenie trzeba utworzyć “ticket” korzystając z przycisku Compose.

 

Życzę Wam bezproblemowego otwarcia rachunku i udanych inwestycji! 😊

0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments