BLOG OKIEM MAKLERA WPISY

Ład korporacyjny w praktyce – TOP 9 wpisów

lad-korporacyjny

Mark Mobius powiada, że w spółkach bez corporate governance w dłuższym terminie pojawią się problemy. Tylko co to znaczy ład korporacyjny i jak go rozpoznać? Poniżej wywiady i artykuły, w których staram się pokazywać, jak to wygląda w praktyce.

Wywiady

1. Akcjonariat spółki – jaka struktura jest najlepsza? Andrzej S. Nartowski (AndrzejNartowski.pl)

Czy lepiej gdy akcjonariat jest skoncentrowany czy rozproszony? Czy korzystną jest sytuacja, gdy prezes należy do głównych akcjonariuszy? Czy ratingi mogą być przydatne w ocenie ładu korporacyjnego? Wywiad z Andrzejem N. Nartowskim, ekspertem corporate governance.

2. Jak rozpoznać dobry nadzór korporacyjny? Piotr Rybicki (NadzorKorporacyjny.pl)

Jak rozpoznać, czy w spółce panuje ład korporacyjny? Czy respektowanie zasad ładu korporacyjnego się opłaca? Jaka jest optymalna struktura rady nadzorczej? Wywiad z Piotrem Rybickim, biegłym rewidentem, ekspertem corporate governance.

3. Jak stosowane są Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Mariusz Kanicki (MariuszKanicki.pl)

Jaki jest poziom przestrzegania Dobrych Praktyk przez spółki GPW? Które zasady najczęściej nie są stosowane? Kto jest adresatem oświadczeń o zakresie stosowania Dobrych Praktyk? Czy aktualny zestaw Dobrych Praktyk nie jest zbyt obciążający dla emitentów? Wywiad z Mariuszem Kanickim, maklerem papierów wartościowych, autorem blogu MariuszKanicki.pl

4. Od raportu rocznego do dnia wypłaty dywidendy. Bartosz Krzesiak (Navigator Capital)

W jakim terminie przeważnie odbywa się walne zgromadzenie? Czy spółki GPW ociągają się z wypłatą dywidendy zatwierdzonej przez WZ? Czy spółki dotrzymują terminów wymaganych prawem i zasadami ładu korporacyjnego? Wywiad z Bartoszem Krzesiakiem, Dyrektorem Departamentu Emisji Akcji Navigator Capital.

5. Członek rady nadzorczej – praca na cały etat? Raimondo Eggink

Ile czasu zajmują obowiązki członka rady nadzorczej? Jak wygląda współpraca z audytorami? Czy rotacja wśród członków rad jest zbyt wysoka? Jak powinien być wynagradzany członek rady nadzorczej? Czy niezależny członek rady nadzorczej ma cokolwiek do powiedzenia w spółkach o akcjonariacie większościowym? Czy problemy z ładem korporacyjnym wszędzie na świecie wyglądają tak samo?

Artykuły

6. Free float – lepszy wysoki czy niski?

Co to jest free float? Jaki jest poziom free float dla rynku głównego GPW? Jak różni się poziom free float dla spółek z poszczególnych indeksów GPW? Free float a stopień koncentracji kapitału. Czy lepszy wysoki czy niski free float?

7. Wartość nominalna akcji w praktyce – WIG20, mWIG40, sWIG80

Czym jest wartość nominalna akcji? Ile może wynosić jej minimalna wartość? Jaką wartość nominalną mają spółki z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80? Które spółki nie mają obecnie zdolności do emitowania akcji (obecny kurs mniejszy, niż wartość nominalna)?

8. Akcje uprzywilejowane w praktyce – WIG20, mWIG40, sWIG80

Ocena tego kto sprawuje władzę w spółce zależy m.in. od akcji uprzywilejowanych co do głosu. W których spółkach występują obecnie takie akcje? Jakie są rodzaje uprzywilejowania? Gdzie znaleźć informacje o akcjach uprzywilejowanych? Jakie moga być innego rodzaje uprzywilejowania?

9. Statut spółki – 8 kanałów, którymi wyciekają pieniądze inwestorów

Czy warto czytać statuty spółek giełdowych? Przykładowo w statutach niektórych spółek Skarbu Państwa można przeczytać, że ich celem jest bezpieczeństwo energetyczne RP (a nie zysk), a prawo głosu bywa ograniczone.  Na jakie zapisy zwracać uwagę powinni – zwłaszcza drobni – akcjonariusze? Przez jakie zapisy pieniądze inwestorów “wyciekają” ze spółki?

0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Spis treści