Jak otworzyć rachunek

Jak otworzyć rachunek w Exante?

Ile warto mieć rachunków maklerskich i który wybrać? Uważam, że pierwszej kolejności warto rozważyć rachunki IKE i IKZE, w drugiej – rachunek “zwykły” u brokera zagranicznego oferującego ETF-y europejskie (ewentualnie u brokera polskiego), a w trzeciej – rachunek “zwykły” u brokera oferującego ETF-y amerykańskie.

Exante to jeden z nielicznych brokerów europejskich, dający możliwość inwestowania przez rachunek “zwykły” w ETF-y amerykańskie (europejskie też).

W przypadku instytucji amerykańskich prowadzących w Europie działalność w formie oddziału, jak i brokerów europejskich, dostęp do ETF-ów amerykańskich zarezerwowany jest dla inwestorów posiadających status Klienta Profesjonalnego. Uzyskanie takiego statusu wymaga przede wszystkim dysponowanie znacznym kapitałem. Inną opcją jest otwarcie rachunku bezpośrednio w USA.

Są jednak wyjątki. Exante jest brokerem zarejestrowanym w Europie (Cypr) ale u nich takiego wymogu nie ma. ETF-y zarejestrowane w USA są dostępne dla każdego klienta Exante. Jednak nie jest to oferta “dla każdego”. Aktywacja rachunku wymaga zasilenia konta kwotą przynajmniej 10 000 EUR (lub równowartością w walutach obcych).

W tym przewodniku dowiecie się krok po kroku, jak otworzyć rachunek w Exante. Formalnym językiem komunikacji z brokerem jest angielski. Natomiast otwarcie rachunku odbywa się po polsku. Na polski przetłumaczona jest też platforma do handlu, a wśród managerów klienta są Polacy, co sprawia że kontakt z Exante dla klientów z Polski jest ułatwiony. Przewodnik skierowany jest do klientów indywidualnych.

Proces otwarcia jest dość prosty i zajmuje niewiele czasu. Wypełnianie formularza trwa kilkanaście minut, a cały proces łącznie z weryfikacją dokumentów, z dużym prawdopodobieństwem zamknie się w jednym dniu roboczym. Do otwarcia rachunku trzeba będzie przygotować skan (lub zdjęcie) dokumentu tożsamości oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania.

Link rejestracyjny

Aby rozpocząć wypełnianie formularza, kliknij w poniższy link afiliacyjny. Otwierając rachunek przez ten link wspieracie rozwój Stockbroker.pl, za co z góry serdecznie dziękuję! 🙏🏻

Otwarcie rachunku w Exante – rejestracja

Po kliknięciu w link afiliacyjny otworzy się strona główna Exante. Należy kliknąć przycisk Otwórz konto (w prawym górnym rogu).

Formularz rejestracyjny

Zaczynamy wypełnianie formularza rejestracyjnego.

Dane kontaktowe

Wypełniamy pola Imię i Nazwisko oraz podajemy swoje dane kontaktowe (E-mail, numer telefonu). Aby kontynuować klikamy przycisk Get started.

Ustawianie hasła

W prawym górnym rogu określamy walutę bazową. Jednak nie ma to nic wspólnego z walutą, w której będziemy inwestować. Jest to jedynie waluta, w której prezentowane będą salda wszystkich naszych inwestycji (w Exante można inwestować w różnych walutach). Domyślnie ustawiony jest USD. Można ją zmienić np. na EUR lub PLN.

Następnie w polu Twoje hasło określamy hasło, którym będziemy się posługiwać przy logowaniu do platformy Exante. Potwierdzamy przyciskiem Ustaw hasło.

Czas na wypełnienie standardowych ankiet inwestycyjnych, przesłanie dokumentów (potwierdzających tożsamość i adres) oraz zasilenie rachunku. Klikamy Otwórz konto.

Ankieta inwestycyjna

Ankieta inwestycyjna – pytania dotyczące zgodności. Udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące naszej wiedzy i doświadczenia.

Określamy z jakimi instrumentami mieliśmy styczność w przeszłości. Deklarujemy świadomość ryzyka, doświadczenie, częstotliwość przeszłych transakcji oraz ich wartość.

Należy potwierdzić, które usługi zostały ocenione jako odpowiednie dla nas, że rozumiemy ich charakter i jesteśmy skłonni do podjęcia ryzyk związanych z inwestowaniem w nie. Pod tabelą potwierdzamy, klikając przycisk “Tak, zgadzam się“.

Określamy poziom wykształcenia, status zatrudnienia oraz ewentualne doświadczenie zawodowe na rynku finansowym. Aby kontynuować, klikamy Dalej.

Określamy nasze cele inwestycyjne oraz ich horyzont czasowy.

Deklarujemy źródła przychodów, źródło pochodzenia środków na inwestycje w Exante oraz strukturę naszego majątku.

Określamy całkowity dochód roczny oraz łączną wartość portfela inwestycji (w EUR). Aby kontynuować, klikamy Dalej.

Podajemy kraj rezydencji podatkowej oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku osób fizycznych w Polsce jest to PESEL). Potwierdzamy klikając Dalej.

Aby móc płynnie kontynuować wniosek rejestracyjny należy (zgodnie z prawdą) odpowiedzieć twierdząco “Tak” na trzy pytania, potwierdzając w ten sposób że nie jesteśmy obywatelami USA, nie zajmujemy wysokiego stanowiska politycznego oraz że jesteśmy beneficjentem rzeczywistym. Aby kontynuować, klikamy przycisk Następny krok.

Umowy i oświadczenia

Należy potwierdzić, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi ważnymi dokumentami i rozumiemy ich postanowienia. Zaznaczamy wszystkie pola i klikamy Następny krok.

Dokumenty potwierdzające tożsamość i miejsce zamieszkania

Czas na wgranie dokumentów potwierdzających tożsamość i miejsce zamieszkania. W pytaniu o rezydencję/miejsce zamieszkania zaznaczamy Inne. Aby potwierdzić klikamy Zgadzam się, kontynuuj.

Określamy kraj wydania dokumentu tożsamości oraz określamy jego typ. Jeżeli wybieramy dowód osobisty, należy przesłać skan (lub zdjęcie) obu stron dokumentu (przód i tył). Po przesłaniu skanów klikamy Dalej.

Czas na przesłanie dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania. Exante podaje listę akceptowanych dokumentów. Jednak, w razie gdyby dostarczenie żadnego z nich nie było możliwe, “świat się nie kończy”. Można spróbować załączyć inny dokument zawierający adres zamieszkania. Przykładowo, na potrzeby tego przewodnika załączone zostało potwierdzenie przelewu bankowego (i zostało ono zaakceptowane). Aby kontynuować, klikamy Dalej.

Wyświetli się komunikat, że dokumenty są przesyłane do analizy. Aby kontynuować, klikamy Wyślij do wglądu.

Widzimy potwierdzenie, że aplikacja dotarła do zespołu Exante i jest analizowana. Gdy zostanie zaakceptowana, otrzymamy powiadomienie za pośrednictwem e-mail. Weryfikacja dokumentów powinna trwać maksymalnie jeden dzień roboczy. W międzyczasie można zapoznać się platformą Exante, korzystając z konta testowego (Zacznij handlować na koncie testowym).

E-mail z potwierdzeniem otwarcia rachunku

Otrzymujemy E-mail z informacją, że konto zostało otwarte . W załączniku do wiadomości znajduje się potwierdzeniem otwarcia rachunku. Zawiera ono dane do przelewów w podziale na walutę. Wpłat można dokonywać w EUR, USD, GBP, CHF, CZK i PLN.

Dane do przelewów można też sprawdzić na platformie. W treści mejla należy kliknąć w link instrukcje dotyczące finansowania.

Platforma Exante

Dalsze kroki odbywają się na platformie Exante. Tu uzyskamy dane do zasilenia rachunku (dane do przelewu) oraz możemy wymieniać waluty.

Zasilenie rachunku przelewem

Po kliknięciu linku “instrukcje dotyczące finansowania” otworzy się platforma Exante na zakładce Portfolio. Po kliknięciu w zakładkę Depozyt, wyświetlą się dane do przelewu. Są one różne, w zależności od waluty. Przykładowo, w przypadku przelewu w EUR w szczegółach przelewu trzeba będzie wprowadzić następujące elementy:

  • Nazwa odbiorcy: Beneficjent (EXT LTD CLIENTS ACCOUNT)
  • Bank odbiorcy: Bank (Alpha Bank Cyprus Ltd)
  • SWIFT: Swift (ABKL….)
  • Numer rachunku odbiorcy: IBAN (CY97 0090…)
  • Tytuł: Szczegóły płatności (np. FFC OAF3311.001 – to jest nasz numer rachunku)

Jeżeli zamierzacie inwestować w USD i na rachunku w swoim banku posiadacie:

  • USD – możecie przelać bezpośrednio USD – poniesiecie koszt przelewu SWIFT. Bywa on dość wysoki, ale niektóre banki oferują bezpłatne przelewy SWIFT, co warto rozważyć.
  • EUR – warto przelać EUR – przelewy SEPA są bezpłatne, koszt wymiany EUR na USD w Exante wynosi ok. 0,1% (spread ok. 0,2%)
  • PLN – przelewanie PLN do Exante nie wydaje się dobrym pomysłem. Rachunek do wpłat jest prowadzony przez bank zagraniczny, więc wymagany byłby przelew SWIFT. Dodatkowo, zamiana PLN na EUR w Exante do najtańszych nie należy (0,4%). Aby ograniczyć koszty przelewów i przewalutowania, można zamienić PLN na EUR np. w swoim banku lub kantorze (gdzie warunki wymiany są korzystne), a następnie wpłacać bezpośrednio EUR. Wymiana EUR na USD w Exante kosztuje ok. 0,1% (bo spread wynosi ok. 0,2%)

Po wpłacie środków, otrzymacie potwierdzenie e-mailem. Wracamy do portalu klienta. Aby wymienić np. EUR na USD, trzeba przejść do platformy handlowej. Klikamy w link platforma internetowa u góry strony.

Wymiana walut

Platforma internetowa – aby za EUR kupić USD w menu lewej strony wybieramy Gotówka –> Majors –> EUR/USD. Z prawej strony znajduje się formularz zlecenia. Wyświetlą się oferty kupna (Bid) i Sprzedaży (Ask). Poniżej określamy wartość transakcji. Możemy określić limit ceny, tak jak w zleceniu na giełdzie. Potwierdzamy przyciskiem KUP. Potwierdzenie wykonania transakcji można sprawdzić w Portalu Klienta. Aby tam przejść klikamy Strefa Klienta (wchodzimy w zakładkę Portfolio – Transakcje).

To już koniec przewodnika. Serdecznie dziękuję i życzę Wam udanych inwestycji!

0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments