OBSŁUGA RACHUNKU

Jak kupić ETF w Interactive Brokers?

Interactive Brokers (IBKR) to dom maklerski o zasięgu globalnym, najlepszy zagraniczny dom maklerski do inwestowania w ETF-y europejskie według rankingu Stockbroker.pl.

Jeżeli nie macie jeszcze rachunku w Interactive Brokers możecie go otworzyć korzystając z przewodnika “Jak otworzyć rachunek w Interactive Brokers“. Jeżeli posiadacie już rachunek w IBKR, lecz jego obsługa sprawia Wam problemy, to ten przewodnik jest dla Was. Dowiecie się z niego, jak poruszać się po platformie IBKR i składać zlecenia.

Logowanie do portalu

Rachunek można obsługiwać na kilka sposobów. Podstawowa opcja to Portal Klienta (Client Portal), czyli przez stronę internetową Interactive Brokers. Do dyspozycji jest też aplikacja mobilna i aplikacje na komputer (Trader WorkStation (TWS) dla zaawansowanych użytkowników oraz łatwiejsza w obsłudze IBKR Desktop). Wszystkie opcje można sprawdzić na stronie IBKR w sekcji Trading Platforms.

W tym przewodniku omawiana jest obsługa Client Portal, czyli obsługa rachunku przez stronę internetową.

Aby się zalogować, wchodzimy na stronę Interactive Brokers. Klikamy “Log in“, a następnie “Portal Login“.

Przechodzimy do strony, gdzie podajemy nasze dane logowania, które zostały przez nas określone przy otwieraniu rachunku.

Weryfikacja jest dwuetapowa, więc trzeba jeszcze potwierdzić tożsamość w naszym telefonie. Sięgamy po niego i stosujemy weryfikację wg wybranej metody (np. wpisujemy PIN, dotykamy palcem).

Jak sprawdzić stan rachunku, wpłacać środki i wymieniać waluty?

Zalogowaliśmy się na portal klienta. Przed nami widok główny. Na samej górze jest pole tekstowe “Symbol or Site Search“, w którym można wyszukiwać instrumenty finansowe lub różne opcje platformy IBKR. Z lewej strony jest saldo konta, a po prawej, w części głównej, historia zmian wartości rachunku wyrażona w walucie bazowej (klient określa ją podczas rejestracji rachunku, ale można ją w każdej chwili zmienić w ustawieniach).

Aby wpłacić środki na rachunek należy kliknąć w link “Deposit” (z lewej strony). Instrukcja zasilania konta znajduje się w artykule “Jak otworzyć rachunek w Interactive Brokers“.

Dwie główne zakładki, to “Portfolio” i “Trade“. Najpierw klikamy “Portfolio“, aby zobaczyć podsumowanie naszych inwestycji.

Portfolio –  jest tu podsumowanie naszych inwestycji. Z lewej strony jest nazwa instrumentu (a dokładnie ticker), a dalej liczba jednostek (Position), aktualny kurs (Last), dzienna zmiana kursu (Change %), informacja o kosztach (Cost Basis), aktualna wartość inwestycji (Market Value), średnia cena zakupu (Avg Price), dzienna zmiana wartości (Daily P&L) i na końcu aktualna wartość zysku bądź straty (Unrealized P&L).

Poniżej listy instrumentów jest stan gotówki w podziale na waluty. W IBKR obowiązuje zasada, że środki pod transakcję są pobierane z tego rachunku walutowego, który odpowiada walucie notowania instrumentu w który zamierzamy inwestować. Wyjątkiem są “zlecenia cykliczne” (recurring order) – środki mogą być pobrane z innego rachunku walutowego.

Przykładowo, jeżeli instrument jest notowany w EUR, środki będą pobrane z rachunku w EUR.  Jeżeli środków na rachunku nie będzie, transakcja nie zostanie zrealizowana (przynajmniej, jeżeli posiadamy konto typu Cash, a więc bez możliwości zaciągnięcia kredytu brokerskiego, co może mieć miejsce na rachunku Margin). Inwestor musi zapewnić gotówkę na odpowiednim rachunku walutowym zanim złoży zlecenie.

Na swój rachunek w Interactive Brokers można wpłacać wszystkie obsługiwane waluty, jeśli posiadamy je na rachunku w swoim banku. Można też wygodnie wpłacać PLN przelewem krajowym. Chcąc inwestować w ETF-y w walutach obcych polskie złote trzeba zamienić na docelową walutę. Wymiana waluty w IBKR kosztuje 2 USD. Wyjątkiem są zlecenia cykliczne “recurring order” – jeżeli dochodzi do wymiany walutowej, prowizja nie jest pobierana (wymiana walutowa odbywa się po kursach międzybankowych, IBKR nie nakłada na spread swojej marży).

⚠️ UWAGA! Przelew gotówki do IBKR musi być wykonany z rachunku, którego jesteśmy właścicielem. Aby go wykonać należy kliknąć przycisk “Deposit” na pulpicie platformy IBKR. Instrukcja zasilenia przelewem jest opisana w artykule “Jak otworzyć rachunek w Interactive Brokers“. 

Aby dokonać przewalutowania należy kliknąć w ikonę “trzy kropki” (z prawej strony) w wierszu waluty, którą planujemy wymienić, a następnie “Convert“.

Z prawej strony wyświetli się moduł do wymiany waluty. Należy określić np. kwotę PLN którą chcemy wymienić, a kwota (tu w EUR) wyliczy się automatycznie. Jeżeli chcecie wymienić całą kwotę na rachunku, odejmijcie 2 USD, bo musi starczyć na prowizję. Aby potwierdzić wymianę należy kliknąć Submit.

Jak wyszukać ETF?

Mając docelową walutą na rachunku można przejść do złożenia zlecenia. Można je składać za pomocą kilku linków, np. klikając w menu Trade –> Order Ticket lub niebieski przycisk Trade w prawym górnym rogu.

Można też najpierw wyszukać dany instrument w polu wyszukiwania. Załóżmy, że chcemy wyszukać Vanguard FTSE All-World UCITS Acc. Po wprowadzeniu w polu wyszukiwania, system go nie znajduje. Niestety, w IBKR czasem tak to wygląda. Rozwiązaniem powinno być wyszukanie nie po nazwie, lecz po tickerze. Można go sprawdzić np. na stronie atlasETF.pl.

Na atlasETF.pl tickery można sprawdzić na stronie funduszu w sekcji “Notowania funduszu“. Chcąc inwestować w EUR, sprawdzamy ticker w EUR. Ticker w EUR dla tego funduszu to VWCE. Wracamy do strony IBKR.

Wprowadzamy ticker w polu wyszukiwania u góry. Tym razem udaje się wyszukać ten ETF. Klikamy w pozycję, która się wyświetliła w wynikach wyszukiwania.

Jakie informacje znajdują się na stronie funduszu ETF?

Strona funduszu – u góry kolejno wyświetlają się:

 • VWCE – ticker
 • VANG FTSE AW – skrócona nazwa
 • USDA – waluta funduszu (USD) oraz oznaczenie dystrubucji dywidendy (A-Accumulating)
 • na końcu dziwne oznaczenie IBIS2. Co ono oznacza? To po prostu nietypowe oznaczenie platformy Xetra (Frankfurt). Nazwa wzięła się stąd, że system IBIS był jej poprzednikiem. Xetra go zastąpiła w 1997, ale w systemie Interactive Brokers pozostała nazwa historyczna IBIS.

Pod tickerem jest kurs ostatniej transakcji, a dalej z prawej strony wyświetlają się oferty kupna (Bid) i sprzedaży (Ask) oraz ilości jednostek oferowane przy danym kursie. Bid to najlepsza oferta kupna, a Ask oferta sprzedaży. Uwaga, nie są to notowania w czasie rzeczywistym lecz opóźnione o 15 minut, o czym możemy się dowiedzieć, gdy klikniemy we flagę (tu Unii Europejskiej).

Po kliknięciu we flagę wyświetli się potwierdzenie, że dane są opóźnione o 15 min (Delayed Data). Zamykamy okno “Quote Information“.

Składanie zleceń – czym jest SmartRouting?

Po prawej stronie są przyciski “Buy” i “Sell“, które służą do kupna i sprzedaży. Ale zanim przejdziemy do złożenia zlecenia, musicie dowiedzieć się, jak w Interactive Brokers działa system składania zleceń, w szczególności tzw. mechanizm Smart Routing.

Mamy przed sobą VWCE, czyli jednostki Vanguard FTSE All-World notowane w euro na rynku Xetra. Ale w związku z działaniem systemu Smart Routing, składając zlecenia zakupu niekoniecznie trafi ono na rynek Xetra (jak widzieliśmy na portalu atlasETF, ten sam ETF może być notowany równocześnie na wielu giełdach).

O tym, na jaki rynek ma trafić zlecenie, Smart Routing zdecyduje za nas, dążąc do tego, aby zostało ono zawarte na jak najlepszych dla nas warunkach, czyli po najkorzystniejszych cenach i najniższych prowizjach. Tak to działa zarówno przy kupnie, jak i przy sprzedaży.

Ten sam ETF może więc być kupiony na jednym rynku, a sprzedany na innym, jeżeli okaże się to dla nas bardziej korzystne. Smart Routing jest podstawą działania aplikacji mobilnej oraz Portalu Klienta. Nie trzeba go włączać, bo jest aktywny automatycznie. Nie można go też wyłączyć (ale można to zrobić na aplikacji desktopowej).

Większość brokerów nie oferuje tak zaawansowanych rozwiązań, więc generalnie należy dać Interactive Brokers za to dużego plusa. Chociaż to udogodnienie może budzić u niektórych pewne wątpliwości natury podatkowej. Chodzi o rozliczanie zysków ze sprzedaży a konkretnie o załączniki PIT/ZG.

Smart Routing a rozliczenie podatkowe

Zgodnie z artykułem ETF – jak rozliczać podatki w każdym roku, w którym dokonujemy sprzedaży, musimy złożyć deklarację PIT-38. Inwestując na rynkach zagranicznych w pewnych może się pojawić potrzeba złożenia dodatkowo załączników PIT/ZG. To załączniki, w których wykazuje się jaka część zysku została osiągnięta na poszczególnych rynkach oraz  jaka część podatku została poniesiona na rynkach zagranicznych a jaka część została do dopłaty w Polsce. Składa się je dla każdego rynku osobno, a rynek najczęściej definiuje się jako kraj, w którym położona jest giełda, na której zawarliśmy transakcję (chociaż niektóre urzędy skarbowe stosują interpretację, że rynek to kraj rejestracji brokera).

Zgodnie z Broszurą informacyjną do zeznania PIT 38 załącznik i składa się, gdy uzyskanych dochodów ma zastosowanie “metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą”, czyli wtedy gdy część podatku płaci się za granicą a część w Polsce. Tymczasem podatek od zysków ze sprzedaży płacony jest w całości w Polsce, a to oznacza że załączników PIT/ZG nie trzeba załączać. Z tego punktu widzenia Smart Routing nie ma wpływu na zakres rozliczenia podatkowego.

Jednak gdyby kierować się opiniami niektórych doradców podatkowych, PIT/ZG należałoby składać w każdym przypadku, gdy inwestuje się za granicą. Gdyby trzymać się takiej interpretacji, może się okazać że korzystanie ze Smart Routingu wymaga złożenia kilku formularzy PIT/ZG (gdyby zlecenia sprzedaży zrealizowały się na kilku rynkach). Warto wiedzieć, że korzystając z narzędzi podatkowych formularze PIT/ZG generują się automatycznie. Gdyby inwestor nie chciał korzystać z narzędzi podatkowych, inwestor musiałby poświęcić nieco więcej czasu na rozliczeniu podatkowym (wypełnienie formularzy PIT/ZG). Chcąc tego uniknąć (i mieć do wypełnienia tylko 1 PIT/ZG) można zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

 • Trading Permissions – ograniczyć liczbę rynków europejskich, na których wykonywane są transakcje do jednego (np. Niemcy, bo tu jest najwięcej notowanych ETF-ów). To rozwiązanie jest proste i wydaje się najlepsze.
 • iBot – składać zlecenia sprzedaży za pomocą iBot, który pozwala kierować zlecenia na wybrany przez inwestora rynek. To rozwiązanie wydaje się gorsze, bo obsługa iBota wymaga podawania komend przez specjalny chat, co jest bardziej skomplikowane. Jak korzystać z iBot-a dowiecie się w dalszej części tego przewodnika.

Jednak trzeba pamiętać, zakres ETF-ów na poszczególnych rynkach nieco się różni, więc może się okazać że na wybranym rynku zabraknie ETF-u o strategii, na której nam zależy. Przykładowo, ETF-y z rodziny Vanguard LifeStrategy nie są notowane na rynku w Londynie.

Gdyby ktoś chciał ograniczyć liczbę rynków, na których realizowane są transakcje do jednego, np. Niemcy, można to zrobić w ustawieniach Trading Permissions. Aby je otworzyć należy kliknąć prawym górnym w swoje Imię –> Ustawienia (Settings) –> Trading Permissions –> Stocks (Add/Edit).

Jaką taryfę opłat wybrać?

Już wiecie, czym jest Smart Routing. Jednak zanim złożymy zlecenie warto zerknąć jeszcze na opłaty. W ustawieniach należy wyszukać “IBKR Pricing Plan“. Można też pójść na skróty – wpisujemy “pricing” w polu wyszukiwania (u góry) i klikamy “IBKR Pricing Plan”.

W IBKR mamy do wyboru 2 taryfy: Fixed i Tiered:

 • Fixed to opłata wyrażona procentowo z prowizją minimalną. Składając zlecenie, wiemy dokładnie, ile zapłacimy.
 • Tiered to opłata częściowo zależna od tego, jak i gdzie inwestujemy. W momencie składania zlecenia nie wiemy, ile dokładnie zapłacimy. Opcja “Tiered” wydaje się gorsza, ale to tylko pozory. W praktyce opcja Tiered będzie dużo bardziej opłacalna, zwłaszcza gdy inwestujemy niewielkie kwoty.

Aby porównać taryfy Tiered i Fixed weźmy przykład popularnego rynku niemieckigo. Plan Tiered przewiduje opłatę 0,05% wartości transakcji, o ile nasz obrót miesięczny nie przekracza 50 milionów euro. Myślę, że zdecydowana większość z nas zmieści się w tym przedziale. 😉 Minimalna wartość prowizji to zaledwie 1,25 euro. Jednak mogą się pojawić koszty dodatkowe – opłaty giełdowe (Exchange Fees), rozliczeniowe (Clearing Fees) czy regulacyjne (Regulatory Fees).

Według tabeli opłat plan Tiered przewiduje realizację zleceń z wykorzystaniem Smart Routingu. Ale składanie zleceń bezpośrednio na wybraną giełdę też jest możliwe, np. za pomocą iBot. Przy czym opłaty mogą być wówczas nieco wyższe niż przy Smart Routingu.

W planie Fixed, podobnie jak w planie Tiered zlecenie można składać z wykorzystaniem Smart Routingu lub bezpośrednio. Smart Routing automatycznie wybiera najlepsze rynki, a Direct Routing oznacza, że zlecenia kierowane są przez inwestora bezpośrednio na wybrany rynek. Nasz wybór ma wpływ na opłaty, które będziemy ponosić. Stawki są sztywno ustalone i zależą od tego, na którym rynku składamy zlecenie. W planie “Fixed – IB Smart Routing” prowizja to 0,05%, czyli tyle samo, co w planie “Tiered”, ale nie ma tu już dodatkowych opłat giełdowych. Jednak minimalna wartość prowizji to 3 euro, czyli ponad dwa razy więcej. Dlatego wbrew pozorom plan Tiered może się bardziej opłacać, zwłaszcza przy małych kwotach. Za chwilę jeszcze to pokażemy na liczbach.

Opłaty w ramach Direct Routingu zależą od rynku, na który kierujemy zlecenie. Składając zlecenie na gettex, czyli giełdę w Monachium, zapłacimy 0,05%, ale nie mniej niż 1,25 euro. Na SWB, czyli giełdzie w Stuttgarcie, zapłacimy 0,12%, ale nie mniej niż 6 euro. Pozostałe giełdy, w tym Xetra to 0,1%, minimum 4 euro.

Kluczowe pytanie, co się bardziej opłaca – plan Tiered czy Fixed. Zakładamy, że chcemy wykorzystywać Smart Routing, bo dzięki temu system wybiera za nas najkorzystniejszy rynek do realizacji zlecenia. Plan Fixed może wydawać się lepszy, bo stawka prowizji jest taka sama i nie ma dodatkowych opłat giełdowych. Z góry wiemy, jaką prowizję zapłacimy. Jednak w planie Fixed minimalne wartości prowizji są wyższe. To oznacza, że w wielu przypadkach lepiej wyjdziemy, korzystając z planu Tiered.

Aby sprawdzić, kiedy bardziej opłaca się plan Tiered a kiedy Fixed, w ramach Atlasu Pasywnego Inwestora przeprowadziliśmy serię transakcji na koncie testowym (Paper Account), które jednak oddaje realne warunki.

Porównaliśmy cztery rynki: Gettex, Xetra, Borsa Italiana oraz Londyn. Kupowaliśmy na nich następujące ETF-y:

 • Gettex – Vanguard FTSA All-World
 • Xetra – Xetra-Gold ETC
 • Borsa Italiana – Vanguard Life Strategy 80
 • Londyn – iShares Physical Gold

Na Gettex, Xetra i Borsa Italiana zlecenia były w EUR, a w Londynie w GBP. Wartości transakcji wynosiły od 1 000 EUR do 50 000 EUR lub w przypadku Londynu te same wartości w GBP. Na diagramie widzicie 12 grup słupków, które odnoszą się do różnych wartości transakcji. W każdej grupie jest pięć słupków:

 • Pierwsze cztery pokazują prowizję w planie Tiered dla różnych rynków
 • Piąty słupek prowizję w planie Fixed.

Co się okazuje?

 • Przede wszystkim to, że opłaty dla Gettex i Xetra są do siebie bardzo zbliżone. Borsa Italiana i London Stock Exchange też są do siebie zbliżone, ale przy małych kwotach Gettex i Xetra wypadają taniej.
 • Jeżeli chodzi o Gettex i Xetra, inwestując kwoty do 5 tysięcy EUR prowizje w planie Tiered były niższe niż w planie Fixed. Im niższa kwota, tym bardziej korzystny był plan Tiered. Przy wartościach 1 000 i 2 000 euro prowizje były prawie trzy razy niższe.
 • Jeżeli chodzi o Borsa Italiana i Londyn, tu sytuacja wygląda inaczej. Bez względu na to, ile inwestowaliśmy, prowizje dla obu rynków były praktycznie identyczne w planie Tiered i Fixed.

Wniosek jest taki, że warto preferować plan Tiered, zwłaszcza przy małych kwotach (do 6 000 EUR), bo na niektórych rynkach może być sporo taniej, a w najgorszym wypadku zapłacicie nie więcej niż w planie Fixed. W niektórych symulacjach, przy kwotach inwestycji ponad 6 000 EUR, plan Fixed wypadał minimalnie korzystniej.

Jak składać zlecenia “standardowo”?

Wiemy już, ile kosztuje inwestowanie w Interactive Brokers, wybraliśmy taryfę, więc czas na złożenie zlecenia. Aby rozpocząć, można kliknąć przycisk Trade (w prawym górnym rogu). Są też przyciski Buy i Sell. Aby kupić, klikamy BUY, aby sprzedać klikamy SELL. Bez względu na to, czy zamierzamy kupić czy sprzedać wypełnianie formularza wygląda tak samo. Jedyna różnica tkwi w określaniu limitu ceny w zleceniu, o czym za chwilę. Na potrzeby tego przewodnika chcemy kupić, więc klikamy BUY.

Jak wypełnić formularz zlecenia?

Po kliknięciu BUY z prawej strony otwiera się formularz zlecenia. W polu u góry wpisujemy, co chcemy kupić. Wpisując nazwę ETF-u nie zawsze wyświetla się to, czego szukamy, więc najlepiej wpisać “Ticker“. Na potrzeby tego przewodnika zamierzamy kupić Vanguard FTSE All-World Acc, notowany w euro, więc wpisujemy VWCE.

Poniżej wyświetlają się notowania wybranego instrumentu. Jednak nie są to dane na żywo, lecz opóźnione o 15 minut, co potwierdza napis “Delayed data”. Notowania w czasie rzeczywistym w IBKR można aktywować, ale są płatne. Jeżeli ktoś inwestuje wyłącznie na Xetra, to może skorzystać z bezpłatnych notowań rzeczywistych na stronie rynku Xetra (bezpłatnie dla maksymalnie trzech instrumentów).

Jednak w Interactive Brokers mamy Smart Routing, który działa tak, że nie wiemy, na którym rynku wyląduje nasze zlecenie. Oferty na rynku, na którym sprawdzamy notowania, mogą być nieco inne niż na rynku, na który trafi zlecenie, więc, określając limit w zleceniu, i tak należałoby wziąć na to poprawkę. Dlatego w przypadku Intractive Brokers można sobie odpuścić notowania na żywo i skorzystać z notowań opóźnionych.

Pod notowaniami widzimy stan naszych finansów. Scrollujemy w dół i przechodzimy do szczegółów zlecenia.

Najpierw określamy kierunek zlecenia. Jeżeli chcemy kupić, wybieramy “Buy order“, a jeżeli sprzedać: “Sell order“. My kupujemy, więc zostawiamy “Buy“.

“Quantity” – określamy wielkość zlecenia. Mamy dwie opcje. Możemy określić konkretną liczbę jednostek lub określić kwotę inwestycji, a system obliczy za nas liczbę jednostek. Domyślna jest opcja pierwsza (z liczbą jednostek). Jeżeli chcielibyśmy określić wartość transakcji, zamiast “Shares”, klikamy “EUR” i podajemy kwotę w euro, bo w tej walucie notowany jest nasz ETF. Na potrzeby tego przewodnika wpisujemy 1 000 EUR. Liczba jednostek zostanie obliczona automatycznie. Ta liczba wyświetli się po określeniu typu zlecenia, czyli “Order type”. Liczba w zleceniu zostanie zaokrąglona w dół do liczby całkowitej, więc ostateczna wartość zlecenia może się minimalnie różnić od tej, którą wpisaliśmy (no chyba, że mamy aktywowane akcje ułamkowe, wówczas można kupować również ułamkową część jednostki). Ta druga opcja jest bardzo wygodna i zdecydowanie ją polecam.

“Order type” – wybieramy typ zlecenia. Dwie główne opcje to Limit i Market.

 • Limit to zlecenie z limitem ceny. Limit to w przypadku zleceń kupna cena maksymalna, po jakiej jesteśmy skłonni kupić, a w przypadku zleceń sprzedaży, cena minimalna. Dzięki limitowi mamy kontrolę nad ceną, ale jeżeli kupując, określamy cenę zbyt niską, a sprzedając, cenę zbyt wysoką, zlecenie może się nie zrealizować.
 • Market – w przypadku tego zlecenia mamy w zasadzie pewność, że zlecenie się zrealizuje (po każdej cenie). Tu niestety nie mamy wpływu na cenę, ale nasze zlecenie zrealizuje się po najkorzystniejszych dla nas w danym momencie kursach. To bardzo wygodny typ zlecenia, ale początkującym polecam zacząć od zleceń z limitem ceny.

“Limit Price” – Jaki limit ceny wpisać? Jeżeli chcemy mieć pewność, że zlecenie się zrealizuje, cena musi być wyższa niż aktualna oferta sprzedaży. Pamiętajmy, że oferty, które widzieliśmy u góry to notowania opóźnione, dlatego warto dać cenę trochę wyższą. Ale nie obawiajcie się. Nawet, jeżeli wybierzecie cenę dużo wyższą, zlecenie się zrealizuje po najkorzystniejszym dla was w danym momencie kursie. Teoretycznie można wpisać dowolny limit ceny, ale w związku z ograniczeniami po stronie brokera, w praktyce limit ceny przeważnie nie powinien odbiegać od kursu ostatniej transakcji o więcej niż kilka procent (IBKR może takie zlecenie odrzucić). Kurs ostatniej transakcji wynosi 101,92 (sprzed 15 min), więc spróbujemy podać limit 102.

“Time in force” – tu określamy termin ważności zlecenia. Mamy trzy opcje:

 • Day” to zlecenie ważne na bieżącą sesję
 • Good Till Cancel” to zlecenie ważne do czasu jego anulowania przez nas. Jednak, w praktyce, nie jest to czas nieograniczony. Z dużym prawidpodobieństwem IBKR usunie zlecenie najpóźniej po kilku miesiącach
 • “At the opening” – na najbliższe otwarcie

Jeżeli zamierzamy, aby doszło do transakcji od razu, wybieramy najprostszą opcję “Day”.

Aby potwierdzić zlecenie, klikamy “Submit order”.

W tym momencie wyświetli nam się kilka ostrzeżeń. Pierwsze przypomina o tym, że składając zlecenie, nie korzystaliśmy z notowań na żywo. Ale spokojnie, nie wzięliśmy przecież ceny “z sufitu”. Korzystaliśmy z notowań opóźnionych, które dają bardzo dobre przybliżenie cen rynkowych. Doceniamy troskę brokera o nas i klikamy “Accept”.

“Confirm Mandatory Cap Price” – przyjmujemy do wiadomości, że w razie gdyby podany przez nas limit ceny zbytnio odbiegał od wartości rynkowych, Interactive Brokers może go zmienić, co może oznaczać, że zlecenie zostanie zrealizowane tylko częściowo lub w ogóle.

Cash Quantity Order Confirmation – w zleceniu zamiast liczby jednostek określiliśmy kwotę inwestycji, więc musimy zaakceptować, że wartość transakcji może się nieco różnić od tego, co wpisaliśmy. Klikamy “Accept”.

“Your order has been submitted” – zlecenie zostało złożone. Aby sprawdzić, czy się zrealizowało, klikamy “Trade“, “Orders & Trades“.

Jak modyfikować i anulować zlecenia?

Okazuje się, że nasze zlecenie nie zostało zrealizowane – prawdopodobnie dlatego, że podaliśmy zbyt niski limit ceny. Ustalając limit ceny kierowaliśmy się notowaniami opóźnionymi. Widocznie w momencie składania zlecenia oferty wzrosły na tyle, że nasz limit ceny był za niski, aby zlecenie mogło się zrealizować. Po prostu ustaliliśmy zbyt niski “margines” na zmianę cen w ciągu tych 15 minut (o tyle opóźnione są notowania).

Aby doszło do realizacji kupna, należy podnieść limit ceny. W wierszu zlecenia klikamy w ikonę 3 kropek z prawej strony.

Wyświetlają się dwie opcje: Cancel i Modify. Aby anulować zlecenie można wybrać “Cancel”, ale my tego nie chcemy. Chcemy je zmodyfikować (a konkretnie limit ceny) – klikamy Modify.

Wyświetli się formularz zlecenia. Wcześniej podaliśmy limit 102 i okazało się, że to za mało. Tym razem wpisujemy 103. Potwierdzamy przyciskiem “Submit Buy Order“.

Jak sprawdzić stan realizacji zlecenia?

“Your order has been filled” – ten komunikat świadczy o realizacji zlecenia. Aby sprawdzić szczegóły, przechodzimy do zakładki Trade –> Orders & Trades.

Udało nam się kupić VWCE. Zlecenie zrealizowało się w 3 transakcjach, wszystkie po kursie 102,12 EUR:

 • 8 szt na rynku “SMART”
 • 1 szt na rynku “GETTEX2”
 • 0,7924 szt na rynku EUIBSI

Gettex to giełda w Monachium (Niemcy). Natomiast oznaczenia “SMART” i “EUIBSI” mogą budzić nieporozumienie. Gdybyście kiedyś czegoś nie rozumieli, to warto dopytywać support (Help –> Secure Messege Center). W tym przypadku:

 • EUIBSI oznacza, że transakcja została zawarta wewnątrz IBKR (broker połączył przeciwstawne zlecenia swoich klientów, bez wysyłania ich na giełdę, obniżając w ten sposób koszty).
 • SMART oznacza “Smart Routing”, ale w tym przypadku transakcja też została zawarta wewnątrz IBKR

Jak składać zlecenia przez iBot?

Realizację transakcji mamy za sobą i tu moglibyśmy skończyć. Jednak, aby lepiej was zapoznać z platformą Interactive Brokers, złożymy jeszcze jedno zlecenie. Zobaczycie, w jakich przypadkach może być przydatne składanie zleceń przez iBot oraz jak to robić.

Tym razem będziemy chcieli kupić Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Accumulating. W Trading Permissions mamy aktualnie ustawione jedynie Niemcy. Na stronie tego funduszu na atlasETF.pl widzimy, że jego ticker na niemieckich giełdach, Gettex i Xetra, to V80A.

Problemy z wyszukiwaniem niektórych ETF-ów

W polu wyszukiwania wpisujemy V80A. Niestety, okazuje się, że system go nie odnajduje. Czyżby ETF-y z tej serii nie były w IBKR dostępne?

Aby to zweryfikować, wpisujemy inny ETF z tej rodziny. V60A. Okazuje się, że z tym ETF-em nie ma problemu. Life Strategy 60 jest dostępne na IBIS 2, czyli rynku Xetra.

Spróbujmy inaczej. Zamiast V80A wpisujemy “LifeStrategy 80”. Tym razem system go odnajduje – klikamy “Vanguard Lifestrategy 80 Acc” wchodzimy na jego stronę.

Strona funduszu Vanguard LifeStrategy 80 Acc – patrzymy na ticker i widzimy, że VNGA80 to jednostka notowana w Mediolanie na Borsa Italiana. Notowania też są z rynku włoskiego, o czym informuje flaga Włoch z prawej strony notowań. W Trading Permissions mamy ustawione jedynie Niemcy, więc liczymy że uda się go kupić w Niemczech. Klikamy przycisk “Buy“.

Po prawej stronie otwiera nam się formularz zlecenia. Wypełniamy formularz zlecenia i zatwierdzamy przyciskiem “Submit Buy Order”.

W tym momencie wyświetli się komunikat, że nie posiadamy dostępu do rynku, na którym można kupić ten ETF (“No trading permissions”). Aby rozwikłać tą zagadkę, kontaktujemy się z supportem. Zgłoszenia można wysyłać klikając w prawym górnym rogu “Help” –> “Secure Message Center” –> Compose –> New Ticket.

Support tłumaczy, że Vanguard LifeStrategy 80 jest dostępny, lecz nie potrafią wyjaśnić, dlaczego nie mamy możliwości wyszukania V80A na platformie. Twierdzą jednak, że możemy kupić ten ETF w Niemczech, składając zlecenie bezpośrednio na wybrany rynek, korzystając na przykład z iBota lub TWS (Trader Workstation). Interactive Brokers ma tu ewidentnie jakiś problem techniczny. Ale co zrobić? Miejmy nadzieję, że z czasem to naprawią.

Póki co, mamy mamy dwa wyjścia.

 • Trading Permissions – w ustawieniach dodać rynki, których nam brakuje, w tym wypadku Włochy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać wszystkie rynki Europy. Zalecamy to rozwiązanie. Zgodnie z wcześniej przytoczoną kwestią podatkową, podatek od zysków ze sprzedaży jest płacony w całości w Polsce, więc zgodnie z Broszurą informacyjną do zeznania PIT 38, nie ma potrzeby składania formularzy PIT/ZG, nawet w przypadku realizowania zysków na wielu rynkach.
 • Składanie zleceń przez iBot’a bezpośrednio na wskazany rynek. Jest to rozwiązanie bardziej skomplikowane i nie zalecamy go początkującym. Jednak, gdybyście trzymali się najbardziej konserwatywnego podejścia do składania PIT/ZG, nie chcieli korzystać z narzędzi podatkowych i zależało Wam na uniknięciu samodzielnego wypełniania więcej niż jednego PIT/ZG, znajomość składania zleceń przez iBot może się przydać. Dlatego teraz to pokażemy.

Jak wypełnić formularz zlecenia przez iBot?

Aby otworzyć iBot, klikamy w niebieski prostokąt z kółkiem w środku (w prawym dolnym rogu).

Z prawej strony wyświetli się iBot. Ma on wygląd “chat-u”. Na na samym dole mamy pole tekstowe, w którym wpisuje się różne komendy, w zależności od tego, co chcemy zrobić.

Załóżmy, że chcemy złożyć zlecenie kupna Vanguard LifeStrategy 80 z limitem ceny o wartości 1000 EUR na rynku Xetra. W przypadku iBot wartość transakcji trzeba samodzielnie przeliczyć na liczbę instrumentów. Biorąc pod uwagę, że aktualna cena wynosi ok. 30 EUR, wychodzi ok. 34 jednostek. Aby utworzyć takie zlecenie wpisujemy: Limit BUY 34 V80A at 30 route via IBIS2 (tłumacząc literalnie: kup z limitem ceny 34 jednostki V80A po 30 EUR i skieruj zlecenie na giełdę IBIS2). Potwierdzamy klikając ENTER.

Utworzy się zlecenie kupna z limitem ceny na Vanguard LifeStrategy 80/20, które będzie gotowe do wysłania bezpośrednio na rynek IBIS2, czyli Xetra. Pomimo, że wpisaliśmy ticker V80A, wyświetla się VNGA80 (ticker z Borsa Italiana). Nie przejmujcie się tym. Poniżej jest potwierdzenie, że zlecenie zostanie wysłane na IBIS2 (Xetra). Ważność zlecenia to jeden dzień.

Gdyby się okazało, że jednak chcemy coś zmienić, możemy zmodyfikować utworzone zlecenie, wpisując odpowiednią komendę. Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy zmienić limit ceny na 30,5, możemy wpisać “Change limit price to 30.50“.

Po chwili zlecenie jest zmodyfikowane. Jeżeli wszystko się zgadza, pozostaje potwierdzić zlecenie klikając “Submit order”.

Akceptujemy ostrzeżenie, że wartość zlecenia przekracza 3% naszych aktywów. Potwierdzamy, klikając “Yes“.

Akceptujemy ostrzeżenie, że składamy zlecenie, nie mając aktywnego pakietu notowań online. Klikamy “Yes“.

Akceptujemy ostrzeżenie, że jeżeli limit ceny naszego zlecenia będzie za bardzo odbiegał od aktualnych ofert rynkowych, to Intractive Brokers może ten limit ceny ograniczyć. Klikamy “Accept and continue“.

“Order has been filled” – potwierdzenie, że zlecenia zostało zrealizowane. Aby sprawdzić szczegóły, zamykamy iBot’a i przechodzimy do sekcji Trade –> Orders & Trades.

Jak sprawdzić stan realizacji zlecenia złożonego przez iBot?

Orders & Trades. Widzimy, że zlecenie się zrealizowało po 29,123 na IBIS2, czyli Xetra. Pobrana została prowizja 1,3 EUR.

To koniec przewodnika. Mamy nadzieję, że był on dla Was przydatny. Życzę Wam udanych inwestycji! 🙂

5 1 vote
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments