BLOG PASYWNA REWOLUCJA WPISY

IKE/IKZE w mBanku – skorzystać z promocji czy uciekać? Deadline: 19 grudnia

W czerwcu 2022 mBank postanowił zwiększyć opłaty pobierane od swoich klientów (o czym szczegółowo rozpisywałem się w artykule). A dokładniej, zmniejszyć próg obowiązywania opłaty za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych. Stawka opłaty wynosi 0,15% w skali roku i obecnie obowiązuje wszystkich klientów, w przypadku których wartość instrumentów zagranicznych przekracza 10 000 złotych. Czyli, prawdopodobnie, zdecydowaną większość. Opłata zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022, ale jest pobierana z dołu, więc rachunki klientów po raz pierwszy zostaną obciążone w styczniu 2023. Zatem grudzień to ostatni moment, aby przenieść rachunek. Trzeba jeszcze uwzględnić czas realizacji wypłaty transferowej. Więc czasu jest już bardzo mało – ewentualną decyzje o transferze trzeba podjąć szybko!  Aby zachęcić klientów do pozostania, mBank wprowadził pod koniec listopada promocję. Czy warto zostać? To zależy od indywidualnej sytuacji.

EDIT: Dealine na ewentualne złożenie dokumentów WYPŁATY TRANSFEORWEJ to 19 grudnia! Szczegóły w pkt. 8.

1. mBank – zwolnienie z opłaty depozytowej w ramach promocji

Decyzja o “upowszechnieniu” opłaty depozytowej spotkała się z negatywnymi reakcjami. Bloggerzy finansowi, od lewa do prawa, krytycznie odnosili się do jej wprowadzenia. Aby poprawić morale klientów i zachęcić ich do pozostania, pod koniec listopada, mBank wprowadził promocję, w efekcie której część klientów może uniknąć opłaty depozytowej.

Klienci, którzy zapłacili prowizje większe niż naliczona opłata depozytowa, zostaną z niej zwolnieni. mBank szacuje, że 2/3 klientów uniknie opłaty depozytowej.

2. mBank – jak obliczyć, czy opłata depozytowa zostanie nam naliczona?

Aby uniknąć opłaty, wartość zapłaconych prowizji musi być wyższa niż wartość opłaty depozytowej. Należy więc porównać obie wartości. 0,15% to wymiar opłaty w skali roku, ale jest ona półroczna. Aby uniknąć opłaty w styczniu, należy obliczyć odpowiednie wartości dla 2. półrocza 2022. Jeżeli wartość prowizji będzie wyższa, opłata depozytowa nie zostanie naliczona.

Obliczenie sumy prowizji w 2H 2022 jest bardzo proste. Warto zaznaczyć, że do sumy wliczamy prowizje poniesione na wszystkich rynkach:

 • na rynkach zagranicznych, oraz
 • na GPW

Opłata depozytowa (0,15%) jest liczona od wartości zagranicznych instrumentów finansowych. Obliczając ją, należy pominąć papiery kupione na GPW (np. zagraniczny ETF Lyxor S&P500).

 • Przykład: Załóżmy, że w drugiej połowie 2022 roku utrzymywałeś akcje lub ETFy z rynków zagranicznych o wartości 20 000 zł. W styczniu 2023 roku naliczyłaby się opłaty depozytowa w wysokości 15 zł (0,075% z 20 000zł). Jeśli jednak wykonałeś w tym czasie (od 1 lipca do końca grudnia), choć jedną transakcję na rynkach zagranicznych to Twoja zapłacona prowizja (nie mniej niż 19 zł) jest wyższa. W takim wypadku opłata depozytowa nie zostanie pobrana.
 • Więcej przykładów oraz dodatkowe informacje znajdują się w materiale, który przygotował mBank

3. Niestety, dokładne obliczenie opłaty depozytowej w mBank, przed jej naliczeniem, jest w zasadzie niemożliwe

Niestety, problem polega na tym, że dokładne obliczenie opłaty jest w zasadzie niemożliwe. Można ją tylko oszacować. Gdzie tkwi problem?

 • Instrumenty finansowe podlegają rynkowym wahaniom i ich wartość zmienia się codziennie
 • Wartość portfela zwiększa się w wynika transakcji kupna oraz zmniejsza się w wyniku transakcji sprzedaży.

Aby ustalić dokładną wartość wartość opłaty depozytowej należałoby:

 • sprawdzić wartość naszego portfela instrumentów zagranicznych dla każdego dnia z danego okresu (w tym przypadku od 1 lipca do 31 grudnia 2022) oraz naliczyć dzienny wymiar opłaty dla każdego dnia (w przybliżeniu 1/360 z 0,15%)
 • Zsumować dzienne wartości naliczonej opłaty

Jeżeli posiadamy na rachunku instrumenty tylko z rynków zagranicznych, możemy pobrać historię rachunku dla wybranego okresu. Niestety, jeżeli mamy papiery także z GPW (mój przypadek), zaczynają się schody, bo:

 • mBank nie udostępnia nam historii wartości rachunku w podziale na miejsce notowania instrumentów
 • mBank nie udostępnia historycznych wartości pojedynczych instrumentów
 • w tej sytuacji można by samodzielnie pobrać historię notowań instrumentów np. z portali giełdowych i samodzielnie przeliczyć wartość instrumentów. Jednak wykonanie tych obliczeń byłoby bardzo bardzo czasochłonne

Gdyby jednak udało nam się wykonać powyższe obliczenia, dodatkowy problem polega na tym, że obliczając wartość przed jej naliczeniem, nie mamy pełnej historii, bo ona jeszcze trwa. 🙂 Przykładowo, wykonując obliczenia na początku grudnia, nie możemy uwzględnić dni pozostałych do końca roku, bo nie znamy przyszłości. Możemy tylko szacować.

4. IKE/IKZE – który dom maklerski jest najlepszy?

Według mojego rankingu, najlepsze warunki prowadzenia rachunków IKE/IKZE oferuje aktualnie DM BOŚ. Wprowadzenie promocji przez mBank przewidującej warunkowe zwolnienie z opłaty depozytowej poprawia atrakcyjność oferty mBank. Jednak:

 • Samodzielna szacowanie, czy opłata depozytowa się naliczy, jest bardzo kłopotliwe. W wielu przypadkach inwestor nie będzie wiedział na czym stoi. Opłata w takim wydaniu to zła praktyka rynkowa.
 • Przy małych portfelach większość klientów prawdopodobnie nie zapłaci opłaty depozytowej. Natomiast zakładając regularne dopłaty, wykorzystując limity wpłat na IKE i IKZE, wartość portfela będzie systematycznie rosła i w pewnym momencie zaczniemy “wpadać” w opłatę depozytową.

Dlatego, pomimo promocji mBanku, wg mnie DM BOŚ pozostaje aktualnie najlepszym wyborem. Gdybym nie miał jeszcze rachunku IKE lub IKZE, w tym momencie otworzyłbym je właśnie tu. Natomiast jeżeli, ktoś posiada już rachunek emerytalny w mBank, kwestia przeniesienia do DM BOŚ nie jest już taka oczywista i zależy od indywidualnej sytuacji, o czym więcej za chwilę.

Warto dodatkowo zaznaczyć, że według mojej wiedzy, do wprowadzenia oferty rynków zagranicznych w ramach IKE/IKZE szykują się Alior Bank oraz XTB. Z tego, co mi wiadomo, w przypadku:

 • XTB – projekt jest jeszcze w powijakach,
 • Alior Bank – proces został odpalony, machina jest już w ruchu i praca wre. Jednak konkretne daty  finalizacji nie są znane. Może będzie to 1Q2023 a może 4Q2023? Możemy tylko spekulować.

Ale, pomimo znaków zapytania, to bardzo dobra informacja. Serdecznie kibicuję XTB i Aliorowi w dołączeniu do grupy brokerów działających w tym obszarze. Liczę, że większa konkurencja będzie pozytywnie wpływać na warunki oferowanych produktów nam, czyli inwestorom indywidualnym.

5. Czy warto przenieść się z mBank-u do DM BOŚ?

Jeżeli posiadamy już rachunek emerytalny w mBanku, podejmując decyzję o przeniesieniu trzeba uwzględnić 2 elementy:

 • Koszt przeniesienia IKE/IKZE do DM BOŚ (szczegóły w moim wcześniejszym wpisie, pkt 9)
  • mBank nie pobiera żadnej opłaty w związku z przeniesieniem
  • DM BOŚ – pobiera opłatę za “przyjęcie” wypłaty transferowej (65 zł za każdą pozycję)
 • Nową promocję mBank-u, która przewiduje warunkowe zwolnienie z opłaty depozytowej (szczegóły powyżej)

6. Czy Stockbroker.pl zostaje w mBank?

Rachunek IKZE posiadam w DM BOŚ, a rachunek IKE w BM mBank. Po czerwcowym “upowszechnienia” przez mBank  opłaty depozytowej postanowiłem zaczekać z decyzją tyle, ile się da, aby opłata depozytowa się nie naliczyła, czyli do grudnia 2022. Liczyłem na:

 • wprowadzenie oferty rynków zagranicznych w ramach IKE/IKZE przez konkurencję – XTB lub Alior, dzięki czemu mógłbym mieć szerszą paletę wyboru (potencjalnie korzystniejsze warunki niż w DM BOŚ)
 • wycofanie się mBank z decyzji o opłacie depozytowej

Niestety, do tej pory XTB i Alior nie zdążyły wprowadzić oferty. Więc obecnie alternatywą aktualnie jest tylko DM BOŚ.

mBank nie wycofał się z też opłaty depozytowej, ale wprowadził promocję. Moje kalkulacje prowizji i opłaty depozytowej wyglądają następująco:

 • Suma prowizji w 2H 2022: 81,10 zł
 • Szacunkowa wysokość opłaty depozytowej: 67,5 zł

Suma prowizji jest wyższa niż potencjalnej opłaty depozytowej, co oznacza opłata depozytowa nie powinna zostać pobrana. To skłania mnie do tego, aby zostać w mBanku na min. pół roku. Ale obawiam się, że był to ostatni raz, kiedy opłata depozytowa mi się nie naliczyła. Jeżeli do czerwca 2023:

 • oferta DM BOŚ pozostanie niezmieniona a Alior lub XTB zaoferują coś konkurencyjnego, przeniosę się z mBank do innej instytucji
 • Alior i XTB nie wprowadzą (konkurencyjnej) oferty, i będzie mnie czekać opłata depozytowa za 1H 2023, przeniosę się do DM BOŚ

7. Przeniesienie do DM BOŚ – kiedy najpóźniej można złożyć dyspozycję?

Jeżeli opłata depozytowa Cię obejmuje, koszt przeniesienia do DM BOŚ jest niski lub nie chce ci się czekać na ruch ze strony konkurencji, przeniesienie do DM BOŚ jest rozsądnym rozwiązaniem. Pytanie tylko, czy jest na to jeszcze czas. Muszę przyznać, że przespałem pewne terminy i ten wpis powstaje zbyt późno. Byłem zajęty innymi tematami i ta sprawa po prostu mi umknęła. 🙁

To, czy przeniesienie DM BOŚ uda się zrobić do końca roku – tak, aby uniknąć (w styczniu) opłaty depozytowej, za chwilę będzie zależeć już wyłącznie od dobrej woli mBanku:

 • Czasu na złożenie dyspozycji wypłaty transferowej zostało już mało. Ustawa o IKE/IKZE (Art. 35 pkt 4) przewiduje, że wypłata transferowa powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej.
 • Z tego, co liczę, żeby zdążyć przed końcem roku, ta dyspozycja powinna złożona najpóźniej 17 grudnia (sobota). Jednak, na wszelki wypadek, celowałbym z deadlinem na 16 grudnia (piątek).  Zgodnie z informacją od mBank, dokumenty trzeba założyć najpóźniej 19 grudnia (poniedziałek). Szczegóły poniżej.
 • Zgodnie z instrukcją do dyspozycji wypłaty transferowej, w mBank powinny zostać złożone 2 dokumenty:
  1. “Dyspozycja wypłaty transferowej” poświadczona notarialnie, oraz
  2.  „Potwierdzenie zawarcia umowy IKE w innej instytucji”
   • Jest wystawiane automatycznie przez DM BOŚ po otwarciu rachunku – dociera po ok. tygodniu
 • Dyspozycje wypłaty transferowej dla IKE i IKZE (osobno) są dostępne na stronie mBank.
 • Dokumenty powinny zostać wysłane na adres korespondencyjny mBanku (Prosta 18, Warszawa)
 • Jednak, istnieje możliwość, aby przeniesienie załatwić w pełni elektronicznie:
  • Dyspozycja wypłaty transferowanej może zostać poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym mSzafir, dzięki czemu unikniemy wizyty u notariusza.
  • “Potwierdzenie zawarcia umowy IKE w innej instytucji” można uzyskać w formie elektronicznej, poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aby je otrzymać, należy poprosić DM BOŚ o jego wystawienie (najlepiej przez swoje konto: Obsługa konta–> Kontakt). Według informacji od pracownika DM BOŚ mBank akceptuje “Potwierdzenie otwarcia konta” w takiej formie.
   • Gdyby jednak “Potwierdzenie zawarcia umowy…” zostało przez nas wysłane papierowo, dokumenty dotarłyby do mBanku w różnym czasie. Więc pytanie, w którym momencie zaczyna biec termin 14 dni (Ustawa nie precyzuje, czy złożenie „Dyspozycji wypłaty transferowej” bez “Potwierdzenia otwarcia rachunku…” rozpoczyna bieg ustawowego terminu – to pole do popisu dla prawników, którym ja nie jestem. 😃)
 • Zasadnicze pytanie brzmi, czy warunkiem, aby opłata za przechowywanie papierów wartościowych nie została pobrana w styczniu 2023 jest:
 1. Zarówno „dyspozycja wypłaty transferowej” jak i „potwierdzenie zawarcia umowy…” muszą dotrzeć do mBanku najpóźniej 16 grudnia 2022?
 2. Jedynie „Dyspozycja wypłaty transferowej” musi dotrzeć do mBanku najpóźniej 16 grudnia 2022, a „potwierdzenie zawarcia umowy…” może dotrzeć między 16 a 30 grudnia 2022?
 3. Wystarczy, że oba dokumenty („Dyspozycja…” i „Potwierdzenie…”) dotrą do mBanku najpóźniej 30 grudnia 2022?

Gdybyśmy spełnili warunek 1, czyli złożyli oba dokumenty (“Dyspozycję…” i “Potwierdzenie”) na pewno zdążymy, bo ustawa “gwarantuje” nam 14 dniowy termin przeniesienia. A jeżeli mBank by się nie wyrobił, to moim zdaniem na pewno uzna nam reklamację ewentualnej opłaty depozytowej. Ale na spełnienie tego warunku czasu jest bardzo mało – według moich wyliczeń musimy zdążyć do 16 grudnia (być może 17 grudnia też okaże się OK). EDIT: Zgodnie z informacją od mBank, dokumenty trzeba założyć najpóźniej 19 grudnia (poniedziałek). Szczegóły poniżej.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie spełnić warunku 1, to z dużym prawdopodobieństwem będziemy zdani na dobrą wolę mBanku. Dziś wysłałem do mBanku zapytanie w sprawie ich stanowiska – czy spełnienie warunków 2 lub 3 zapewni zwolnienie z opłaty depozytowej. Jeżeli dostanę odpowiedź, zaktualizuję wpis i umieszczę ją tutaj.

EDIT:

Otrzymałem odpowiedź z mBanku:

“Jeśli klient złoży dyspozycję transferu razem z potwierdzeniem zawarcia umowy w innej instytucji do 19 grudnia 2022, to w styczniu 2023 na pewno nie pobierzemy opłaty depozytowej. Nie ma tutaj znaczenia czy transfer instrumentów dojdzie do skutku w 2022 roku. Prosimy pamiętać, że czas realizacji transferu zależy także od responsywności podmiotu przyjmującego instrumenty. My zaangażowaliśmy dodatkowe zasoby, aby realizować transfery klientów w możliwie krótkim czasie i przekazywać wymagane informacje do podmiotów, do których transferowane papiery wartościowe w ciągu kilku dni roboczych. Natomiast ewentualne problemy i opóźnienia warto wyjaśniać z podmiotem, do którego przenosi się papiery wartościowe.

Jeżeli klient złoży dyspozycję elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, to wystarczy, że do maila dołączy skan/zdjęcie potwierdzenia zawarcia umowy. Wtedy nie trzeba wysyłać do nas potwierdzenia listownie. Do nadania biegu transferowi potrzebujemy jednak obu dokumentów.”

8. Jak wygląda proces wypłaty transferowej?

Jeżeli zdecydujecie się na wypłatę transferową z mBank do DM BOŚ, proces składa się z 2 kroków:

 1. Otwieracie rachunek IKE lub IKZE w instytucji “docelowej (w tym przypadku DM BOŚ)
  • Po jego otwarciu otrzymacie pocztą papierowe “Potwierdzenie otwarcia rachunku”.
   • DM BOŚ może Wam wystawić także wersję elektroniczną, poświadczoną podpisem elektronicznym. Aby ją uzyskać, trzeba o nią wystąpić – najlepiej przez formularz kontaktowy dostępny po zalogowaniu (Obsługa konta –> Kontakt). Jeżeli chcecie zdążyć do 16 grudnia, warto wybrać tą formę. EDIT: Zgodnie z informacją od mBank, dokumenty trzeba założyć najpóźniej 19 grudnia (poniedziałek). Szczegóły w pkt. 8
 2. Składacie “Dyspozycję wypłaty transferowej” w instytucji która aktualnie prowadzi Wasz rachunek IKE lub IKZE (w tym przypadku mBank).
  1. mBank zasadniczo wymaga, aby “Dyspozycja wypłaty transferowej” była poświadczona notarialnie, ale dopuszczalne jest też poświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym mSzafir.
  2. Do “Dyspozycji wypłaty transferowej” należy załączyć “Potwierdzenie otwarcia rachunku w innej instytucji”. Jej otrzymanie jest warunkiem realizacji wypłaty transferowej.

Wzory “Dyspozycji wypłaty transferowej” znajdują się na stronie mBank – są osobne dla IKE i IKZE. Więcej o przeniesieniu z mBank do DM BOŚ przeczytacie w moim wpisie sprzed pół roku.

9. A może DM BOŚ też wprowadzi opłatę depozytową, jak mBank?

A może do DM BOŚ nie ma co się przenosić, bo może oni też za chwilę wprowadzą podobną opłatę depozytową, co mBank? Akurat tu nie powinniśmy się martwić. Przynajmniej przez najbliższe 2,5 roku.

Zgodnie z TABELĄ OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. – zagraniczny rynek kasowy DM BOŚ opłata (półroczna) za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych standardowo wynosi 0,02%.

Jednak Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 08 czerwca 2022 roku przewiduje, że do końca 2022 nie jest pobierana, a do czerwca 2025 będzie pobierana tylko w przypadku, gdy wartość zagranicznych instrumentów będzie wynosić ponad 1 mln zł. A zatem, jeżeli w międzyczasie nic się nie zmieni, wysokość opłaty depozytowej w DM BOŚ będzie wyglądać następująco:

 • do 31.12.2022
  • 0 zł
 • od 01.01.2023 do 30.06.2025
  • 0 zł – wartość instrumentów zagranicznych < 1 mln zł
  • 0,02% – wartość instrumentów zagranicznych > 1 mln zł
 • od 01.07.2025
  • 0,02%

10. Ile kosztuje wypłata transferowa z DM BOŚ do innej instytucji?

Gdybyście postanowili przenieść się teraz do DM BOŚ, lecz rozważali transfer do Aliora lub XTB (gdyby ich oferta okazała się atrakcyjna), przypominam że wypłata transferowa z DM BOŚ w okresie 12 miesięcy od otwarcia rachunku wiąże się z opłatą 150 zł. Mówi o tym pkt. 15 TABELI OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. – RYNEK KASOWY.

Niestety, nie wiemy czy oferty Alior i XTB będą konkurencyjne oraz kiedy mogą je wprowadzić. Gdyby okazało się, że będzie to w tym roku, a my właśnie przenieśliśmy się do DM BOŚ, to chcąc uniknąć tej opłaty, trzeba będzie poczekać rok, licząc od otwarcia rachunku.

4.8 4 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

15 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
dobrydj
dobrydj
11 miesięcy temu

A takie inne pytanie. Bo nie było o tym chyba pisane nawet w poprzednim wątku. Czy limit 10k dotyczy każdego konta czy jest to limit łączny? Tzn. Jeżeli mam IKE i IKZE i mam tam po 20k, to opłata będzie pobierana od 20k czy od 30k? Analogicznie z promocja.

dobrydj
dobrydj
11 miesięcy temu
Reply to  dobrydj

Analogicznie z promocja tj. naliczana dla każdego rachunku oddzielnie czy właśnie łącznie dla danego konta?

dobrydj
dobrydj
11 miesięcy temu

Kurczę, ślepy już chyba jestem. Bardzo dziękuję!

Fabian
Fabian
11 miesięcy temu

Opłaty depozytowej można uniknąć tylko przy stosunkowo niewielkim portfelu papierów zagranicznych. Przy IKE nie ma nawet cienia wątpliwości, że wykorzystywanie całego limitu wpłat szybko uruchomi dodatkową opłatę.
Osobiście nie czekałem z transferem z mBanku (dokonałem we wrześniu) bowiem w 2023r. czekał mnie już pierwszy kilkusetzłotowy haracz.

Sebastian
Sebastian
11 miesięcy temu

Cześć, zaczynam swoją przygodę z inwestowaniem na IKE i nie chciałbym stracić tegorocznego limitu. Mam środki zarówno w XTB, jak i w mBanku. Środki z mBanku pochodzą z początków mojej przygody z inwestowaniem, dlatego jest tam trochę “miszmasz” wszystkiego. Środki te to prawie tyle, ile wynosi tegoroczny limit na IKE. Docelowo chciałbym je wymienić (sprzedać), nie są częścią mojej strategii, więc nie mam przed tym żadnych oporów. Nie ukrywam, że również liczę na atrakcyjną ofertę IKE w XTB/ Allior. Na tę chwilę wszystkie materiały, z jakimi się spotkałem, odnośnie rankingu kont IKE wskazują jednoznacznie na DM BOŚ. I tutaj moje… Czytaj więcej »

Sebastian
Sebastian
11 miesięcy temu

Bardzo dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, jestem bardzo wdzięczny! Planuję mieć tylko jeden ETF na cały świat, więc będzie to tylko jeden instrument finansowy. Jeżeli dobrze wszystko zrozumiałem/liczę to z wpłatą z tego roku ~17k zapłacę prowizję ~49zł (17 000 * 0.29%). Zatem w styczniu 2023 nie zostanie mi naliczona opłata depozytowa, ponieważ 49 zł > 12.75 zł (17 000 * 0.075%). Jeżeli znowu zdecyduję się na wypełnienie IKE pod korek przed 1 lipca ~20k, to znów zapłacę 58 zł prowizji (20 000 * 0.29%) i znów będzie to więcej niż opłata depozytowa 15 zł (20 000 * 0.075%). Więc… Czytaj więcej »

Sebastian
Sebastian
11 miesięcy temu

W powyższym trochę nie doprecyzowałem i jest tam mały błąd. Ad 1. Od razu założyłem, że suma prowizji w drugim półroczu wyniesie ~49zł (17 000 * 0.29%), ponieważ jeszcze nie posiadam ani środków, ani instrumentów na koncie IKE, dlatego, jeżeli wpłacę tam gotówkę (tą ze zwykłego konta maklerskiego) i kupię ETF , na cały świat to od razu suma prowizji w drugim półroczu będzie wynosić to szacowane +-49 zł. Ad 2. Również założyłem, że jeżeli dokonam wpłąty pod korek IKE w tym roku to suma wartość tego aktywa, ani znacząco nie zmaleje ani znacząco nie wzrośnie stąd uproszczenie, że to będzie… Czytaj więcej »

Last edited 11 miesięcy temu by Sebastian
Grzesiek
Grzesiek
9 miesięcy temu

Panie Arturze, czy mogę zapytać jaką ostatecznie decyzję podjął Pan osobiście? Przenosiny do DM BOŚ czy też coś innego? Chyba niewiele zmieniło się na rynku IKE i IKZE od czasu powstania tego wpisu.

Mariusz
Mariusz
4 miesięcy temu

Witam Panie Arturze. Czy przeniósł Pan się do DM BOŚ ? Mam również IKZE/IKE w mBanku i się zastanawiam czy warto

Mariusz
Mariusz
4 miesięcy temu

Witam. Czy przeniósł Pan z mBanku IKE/IKZE gdzieś indziej ?