BLOG PASYWNA REWOLUCJA PODCAST RANKINGI WPISY

Broker polski czy zagraniczny – lekcje z Ukrainy

Polskie domy maklerskie zapewniają nam proste rozliczenie podatkowe (dostarczają PIT-8C). Część z nich, dodatkowo, umożliwia inwestowanie w ramach IKE i IKZE, nawet na rynkach zagranicznych, dzięki czemu uzyskujemy korzyści podatkowe. Cała komunikacja odbywa się po polsku, dzięki czemu jest ona bezproblemowa. Tymczasem, w moim rankingu domów maklerskich, w kategorii rachunków zwykłych, najlepszy okazał się Interactive Brokers, a Degiro był drugi. Polski broker (XTB) był dopiero trzeci. Wiele osób pyta mnie, jaki jest sens “pchać się” do brokerów zagranicznych, skoro polscy zapewniają nam wygodę i często korzyści podatkowe. Moją odpowiedź poznasz w tym materiale.

Wersja wideo

Wersja audio

Wersja tekstowa

Zalety polskich brokerów

Polskie domy maklerskie mają kilka obiektywnych zalet:

 • Język – komunikują się w języku polskim, dzięki czemu porozumiewanie się jest całkowicie bezproblemowe
 • Podatki – na koniec każdego roku, w którym dokonaliśmy sprzedaży otrzymamy PIT-8C, dzięki czemu rozliczenie podatkowe będzie bardzo proste
 • IKE/IKZE – część z nich oferuje prowadzenie rachunków emerytalnych IKE i IKZE, niektóre nawet na rynkach zagranicznych dzięki czemu możemy oszczędzać na podatkach.

Wobec powyższych korzyści często pojawia się pytanie, czy korzystanie z brokerów zagranicznych ma jakikolwiek sens.

Brokerzy zagraniczni na tle polskich

Brokerzy zagraniczni faktycznie komunikują się przede wszystkim po angielsku. Jednak coraz więcej zagranicznych instytucji komunikuje się po polsku. Na nasz rodzimy język tłumaczone są strony internetowe czy platforma do handlu. Coraz częściej także obsługa klienta mówi po polsku. Poniżej przykłady brokerów, z którzy komunikują się w języku polskim:

 • Degiro
 • Saxo Bank
 • Lynx
 • Exante

Co do podatków, zagraniczne instytucje nie prowadzące w Polsce działalności w formie oddziału nie mają obowiązku wystawiać nam PIT-8C i faktycznie tego nie robią. Natomiast część z nich zapewnia nam swoje własne, autorskie raporty, które zawierają analogiczne dane. Jest też grupa brokerów, którzy co prawda nie wystawiają nam żadnych raportów, ale istnieją narzędzia, które pomagają w rozliczeniu podatkowym, w tym bezpłatne. Dzięki takim narzędziom możemy rozliczyć takich brokerów:

 • Raporty podatkowe
  • Saxo Bank
  • Exante
 • Narzędzia podatkowe (PodatekGieldowy.pl – bezpłatne, PITFX.PL – płatne, USSOFT.USSTOCKS.PL – płatne)
  • Interactive Brokers
  • Degiro
  • Lynx
  • Exante

Tym, czego zagraniczni brokerzy nigdy nam nie zaoferują, to możliwość inwestowania w formie IKE i IKZE. Ta opcja, zgodnie z polskim prawem, jest zarezerwowana tylko dla instytucji polskich. Natomiast to, co mogą nam zapewnić, to dywersyfikacja prawno-systemowa.

Czym jest ryzyko “systemowo-prawne”?

Brokerzy zagraniczni są przeważnie tańsi niż polscy. Jednak, największą, wg mnie, wartością jaką mogą nam zapewnić jest dywersyfikacja prawno-systemowa.

Ryzyko prawno-systemowe może obejmować różne “systemowe” czarne scenariusze”, np.

 • ryzyko zaprzestania ciągłości działania systemu finansowego
 • ryzyko konfiskaty naszych aktywów przez państwo (np. w formie większych podatków)
 • ryzyko ograniczenia transferowania aktywów za granicę

Przykładem czarnego scenariusza, który się w ostatnim czasie zmaterializował jest przykład Ukrainy. System finansowy Ukrainy, co prawda, zachowuje ciągłość działania, jednak wprowadzone zostały liczne ograniczenia w transferze kapitału za granicę. To oznacza, że w razie gdyby analogiczny scenariusz wydarzył się w Polsce i chcielibyśmy zapewnić naszej rodzinie bezpieczne schronienie za granicą, możemy mieć problem ze sfinansowaniem jej pobytu poza granicami.

Przykład Ukrainy – dlaczego zostały wprowadzone ograniczenia?

System finansowy w Ukrainie teoretycznie funkcjonuje normalnie. Jednak, władze Ukrainy wprowadziły cały szereg ograniczeń w transferze środków pieniężnych za granicę. Celem tych działań jest zapewnienie ochrony rezerw walutowych. W przestrzeni publicznej funkcjonują mniej lub bardziej zgodne z prawdą informacje. Aby rzetelnie pokazać Wam, jak takie ograniczenia wyglądają, zwróciłem się do największych ukraińskich banków o udzielenie informacji w ty zakresie. Otrzymałem odpowiedzi od poniższych instytucji:

Które ukraińskie instytucje udzieliły mi informacji?

 • Monobank
  • Odpowiedzi uzyskałem przez Messengera, do którego link znajduje się na stronie banku w sekcji kontakt (link poniżej)
  • https://www.monobank.ua/contacts —> Messenger
 • OTP Bank
  • Odpowiedzi otrzymałem mailem od pracowników Działu Obsługi Klienta (adres email oraz dane pracowników poniżej)
  • info@otpbank.com.ua, 07.02.2022, Olena Andrukha, Leading Expert,  Anastasiia Maniukova, Senior Expert, Call Center Dpt., OTP Bank
 • PUMB
  • W odpowiedzi mailowej otrzymałem informacje o tym, gdzie dokładnie na ich stronie znajdę odpowiednie informacje (email oraz link do strony poniżej)

Udało mi się też dotrzeć do ogłoszenia na stronie Narodowego Banku Ukrainy, które również opisuje zakres obostrzeń.

Wszystkie otrzymane odpowiedzi są ze sobą bardzo zbieżne

 • National Bank of Ukraine (NBU)

Jakie ograniczenia zostały wprowadzone?

Poniżej przykłady obszarów, które zostały objęte ograniczeniami:

 • Przelewy zagraniczne (SWIFT)
  • Monobank
   • Zgodnie z uchwałą Zarządu NBU nr 18 z dnia 24 lutego 2022 r. czasowo zawieszone są przelewy wychodzące za granicę. 
   • Wyjątek stanowią zagraniczne przelewy SWIFT:
    • Niektóre towary dla Sił Zbrojnych Ukrainy
    • Na leczenie w placówkach medycznych
    • Na transport pacjentów;
    • Opłacenie wydatków związanych ze śmiercią obywateli;
    • Czesne (instytucje edukacyjne, nie pośrednicy).
   • Źródło: https://www.monobank.ua/contacts —> Messenger
   • Oryginał odpowiedzi Monobank
  • OTP Bank
   • Zgodnie z uchwałą NBU nr 68 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale NBU nr 18 z dnia 24 lutego 2022 r., dopuszcza się dokonywanie płatności zewnętrznych w walucie obcej dla następujących operacji:
     • Osoby fizyczne mogą przekazywać walutę obcą na zakup szeregu towarów za granicą w ramach miesięcznego limitu 400 000 UAH:
    • Kamizelki kuloodporne, hełmy twarde, hełmy, mundury wojskowe i taktyczne, obuwie wojskowe i taktyczne, odzież ochronna, urządzenia do obserwacji optycznej, bezzałogowe statki powietrzne, śpiwory, śpiwory oraz środki medyczne.
    • Transakcje walutowe MFI, w tym przedstawicielstw MFI, a także transakcje walutowe rezydentów i nierezydentów w celu przekazania środków w walucie obcej/krajowej na potrzeby rozliczeń z MFI lub jej przedstawicielstwem;
    • Transakcje na pokrycie wydatków na leczenie w placówkach medycznych państwa obcego, pokrycie wydatków na transport pacjentów, pokrycie wydatków związanych ze śmiercią obywateli za granicą (koszty transportu i pochówku); 
    • Transfery na rzecz misji dyplomatycznych, instytucji konsularnych Ukrainy za granicą;
    • Przekazywanie środków na opłacenie edukacji na konta instytucji edukacyjnych za granicą bez ograniczeń; 
    • na odrębne, specjalne rachunki NBU dla gromadzenia środków na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy. 

    Źródło: 

    • info@otpbank.com.ua, 07.02.2022, Olena Andrukha, Leading Expert, Call Center Dpt., OTP Bank
    • https://en.otpbank.com.ua/about/informations/contacts/ → Messenger
    • Oryginał odpowiedzi z messengera
  • PUMB
   • Przelewy SWIFT są możliwe w następujących przypadkach:
    • koszty związane ze śmiercią obywateli, leczeniem w placówkach medycznych oraz transportem pacjentów
    • przekazywania środków na edukację na rachunki instytucji edukacyjnych państwa obcego
    • na podstawie odrębnych zezwoleń NBU
    • przelewy na rzecz misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych Ukrainy za granicą
    • na specjalny rachunek Narodowego Banku Ukrainy w celu pozyskania środków na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy i/lub na rachunki Gabinetu Ministrów Ukrainy, ministerstw i innych organów państwowych Ukrainy
    • na zakup szeregu towarów za granicą w ramach miesięcznego limitu 400 000 UAH (równowartość oficjalnego kursu NBU). Do takich towarów należą m.in. pancerze, hełmy, mundury wojskowe i taktyczne, obuwie wojskowe i taktyczne, odzież ochronna, optyczne urządzenia obserwacyjne, bezzałogowe statki powietrzne, śpiwory, maty i środki czystości
   • Źródło: https://www.pumb.ua/en/info
  • NBU
   • Przelewy zagraniczne są dopuszczalne w przypadku:
    • płatność za edukację
    • leczenie
    • transport pacjentów
    • koszty związaną ze śmiercią obywatela za granicą
    • alimenty
   • Źródło: https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vjivaye-zahodiv-dlya-zmenshennya-popitu-v-gotivkovomu-segmenti-valyutnogo-rinku-zahistu-mijnarodnih-rezerviv-i-utochnyuye-nizku-norm
 • Przekazy pieniężne (Western Union, MoneyGram, Ria transfers –> PUMB)
  • Przekazy Western Union na terenie Ukrainy obecnie nie są realizowane
  • Przekazy wychodzące nie są wysyłane decyzją NBU.
  • Źródło: https://www.pumb.ua/en/info
 • Transakcje P2P (przelew z karty płatniczej UAH → karty banków zagranicznych)
 • Karta bankomatowa – wypłaty i płatności
  • Monobank – dostępne
  • OTP – dostępne
  • PUMB – dostępne,
   • Dzienny limit wypłat
    • Ukraina – 100 000 UAH
    • Zagranica – 12 500 UAH
   • Miesięczny limit wypłat:
    • Ukraina – 600 000 UAH
    • Zagranica – 12 500 UAH (w ciągu 7 dni nie można wypłacić więcej niż 12 500 UAH)
   • Źródło: https://www.pumb.ua/en/info
 • Karta kredytowa – wypłaty i płatności
 • Sprzedaż bezgotówkowa waluty obcej osobom fizycznym
  • Od 1.10.2022 – wzrost limitu z 50 000 UAH do 100 000 UAH
  • W celu dokonywania lokat trzymiesięcznych lub o dłuższym terminie zapadalności.
  • Źródło:
   • https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vjivaye-zahodiv-dlya-zmenshennya-popitu-v-gotivkovomu-segmenti-valyutnogo-rinku-zahistu-mijnarodnih-rezerviv-i-utochnyuye-nizku-norm
   • https://visitukraine.today/blog/633/the-national-bank-changed-the-limits-on-card-payments-abroad

Ile warto mieć rachunków maklerskich?

Na końcu rodzi się pytanie, czy jest ważniejsze – korzyści podatkowe czy dywersyfikacja prawno-systemowa? Czy lepiej mieć:

 • Rachunek IKE/IKZE w polskiej instytucji, który zapewnia oszczędności podatkowe, ale nie chroni na wypadek czarnych scenariuszy systemowych w Polsce
 • Rachunek zwykły u zagranicznego brokera, który zapewnia dywersyfikację systemową, ale nie oferuje korzyści podatkowych, co oznacza potencjalnie niższą efektywność inwestycji

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Nie wiemy, co się wydarzy:

 • Jeżeli wybierzemy rachunek IKE/IKZE, a przyjdzie wojna do Polski, to będziemy żałować, że nie mieliśmy rachunku u brokera zagranicznego.
 • Jeżeli wybierzemy rachunek zwykły u brokera zagranicznego, a wojny w Polsce nie będzie, to będziemy żałować, że nie mieliśmy IKE/IKZE i nie uzyskaliśmy korzyści podatkowych

Ja, osobiście, jestem optymistą i zakładam że do wojny jednak nie dojdzie. Dlatego ja, jeżeli chodzi o moje własne pieniądze:

 • w pierwszej kolejności zasilam rachunki IKE/IKZE na tyle, na ile pozwalają roczne limity wpłat
 • “nadwyżki ponad limity wpłat” inwestuję przez rachunek zwykły u brokera zagranicznego

Część oszczędności trzymam zawczasu za granicą, dzięki czemu mam dywersyfikację systemowo-prawną.

Osoby, które mają mniejsze środki pewnie staną przed dylematem: rachunek zwykły u brokera zagranicznego czy IKE/IKZE. Co wybrać – to zależy od naszych preferencji oraz tego, czego się boimy, jak oceniamy realizację różnych czarnych scenariuszy. Ja uważam, że zawsze warto mieć część oszczędności w instytucji zagranicznej.

4.2 14 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

20 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Monika
Monika
1 rok temu

Cześć, ciekawe poruszenie tematu od strony praktycznej, tylko wydaje mi się to trochę niepełne. Przyjmijmy teraz taki scenariusz, że ktoś w UA miał jednak te konto brokerskie zagranicą (np. w IBKR), nadal jest tu pewnien problem – ze środków znajdujących się na tym koncie nie opłaci zakupów, trzeba je najpierw wypłacić – nie móżna zrobić tego na konto w UA bo zniweluje to cały sens dywersyfikacji. Powstają przez to dodatkowe przeszkody Trzeba założyć konto bankowe zagrnicą i jeszcze najlepiej zdalnie (a wtedy pewnie będzie to bardziej fintech niż tradycyjny bank). Broker musi zechcieć wypłacić środki na takie konto – tu… Czytaj więcej »

Rafał
Rafał
1 rok temu
Reply to  Monika

W szwajcarskim FlowBank można zdalnie otworzyć konto, prowadzenie jest darmowe. Nie oferują jednak póki co karty, nawet wirtualnej.

Maciek
Maciek
1 rok temu
Reply to  Rafał

To jest bardziej broker z “bank” w nazwie. Po co tam w ogóle zakładać konto skoro i tak trzeba założyć w kolejnym innym banku żeby mieć normalnie działające konto bankowe? To tylko zbędny pośrednik i zwiększenie ryzyka.

Rafał
Rafał
1 rok temu
Reply to  Maciek

Nie trafiłeś. To bank, co możesz sprawdzić chociażby tutaj https://www.finma.ch/en/finma-public/authorised-institutions-individuals-and-products/ klikając na “List of banks and securities firms authorised by FINMA”. FlowBank jest wpisany jako bank, a środki klientów są zabezpieczone jak w każdym innym szwajcarskim banku.

Last edited 1 rok temu by Rafał
Maicek
Maicek
1 rok temu
Reply to  Rafał

Nigdzie nie napisałem, że nie ma zabezpieczenia. Tylko co w związu z tym? IBKR CE też ma 100k EUR gwarancji. Ale nie o tym rozmowa.

Bank z nazwy odnosi się do tego, że główną ich działanością jest trading, a nie bankowość i usługi bankowe są mocno okrojone, więc takie konto “bankowe” niewiele wnosi.

Rafał
Rafał
1 rok temu
Reply to  Maicek

Pytanie było o zagraniczny bank, w którym Polak może zdalnie założyć konto, więc o takim napisałem.

Leszek
Leszek
1 rok temu
Reply to  Monika

A przelew z Revoluta nie załatwi sprawy?

Monika
Monika
1 rok temu
Reply to  Leszek

Nie.
Pomijajac już, że sam Revolut potrafi zablokować środki do wyjaśnienia, to wiele instytucji finansowych się z nim bardzo nie lubi (banki zagraniczne gdzie łatwo założyć konto online – typu wspomniane wcześniej N26/Vivid – za sam przelew na Revolut potrafą zablokować rachunek)
A brokerzy często całkiem blokują jego obsługę, nawet w Polsce nie użyjesz Revoluta chociażby z XTB.
Więc jest to przykład właśnie przeciwieństwa czegoś pewnego co by zapewniło możliwość wypłaty w trudnej sytuacji.

Jarek
Jarek
1 rok temu
Reply to  Monika

Jedynym miejscem jest Saxo BANK ,jest to bank duński i zarazem platforma inwestycyjna.
Jest droższy w opłatach,ale coś za coś…..

Monika
Monika
1 rok temu
Reply to  Jarek

Do czego jedynym? Przecież Saxo zupełnie nie rozwiązuje problemu tu przedstawionego. Nie dostajesz tam tradycyjnego rachunku bankowego, a wypłata środków jest możliwa jedynie na wcześniej zarejestrowane konto (czyli znowu nagła rejestracja nowego konta z zupełnie innego kraju będzie podejrzaną operacją).

Jarek
Jarek
1 rok temu
Reply to  Monika

nieprawda Monika bo środki otrzymasz na każde konto zarejestrowane na Ciebie na całym świecie.Musisz tylko dodać konto do platformy Saxo i po sprawie,trwa to ok.3 dni roboczych ze względów bezpieczeństwa.Zauważ że Saxo ma licencję nie tylko bankową duńską ale też np.Singapuru i Hongkongu a to nie jest takie proste.Gwarancja depozytu to 100.000 euro wskaż proszę inny podmiot z taką gwarancją bankową gdzie spokojnie można handlować różnymi instrumentami.

Arek
Arek
1 rok temu

Dzięki za artykuł

KrzysztofP5
KrzysztofP5
1 rok temu

Hej. Monika poruszyła temat i doszła do wniosków podobnych do moich które przedstawiłem w ostatnim wpisie Jacka Lamparta o podobnej tematyce. Moja konkluzja: Trzeba mieć konto u zagranicznego brokera ale takiego który jeszcze przechowuje moją gotówkę niewykorzystaną na zakup walorów na koncie banku na zachodzie .I tu odpada IKBR z pieniędzmi na Wegrzech (jak dla mnie). Jest to tylko przechowalnia może bezpieczniejsza niż u brokera polskiego z pieniędzmi na koncie w polskich bankach. Może…Polak mieszkający w Polsce i nieposiadający konta za granicą “dopiętego” do brokera zagranicznego jest właśnie w takiej sytuacji jak pisze Monika. Aion – nie wiem z jakimi… Czytaj więcej »

KrzysztofP5
KrzysztofP5
1 rok temu
Reply to  KrzysztofP5

Oczywiście Jacek Lempart – bardzo przepraszam literówka

Maciek
Maciek
1 rok temu
Reply to  KrzysztofP5

> Trzeba mieć konto u zagranicznego brokera ale takiego który jeszcze przechowuje moją gotówkę niewykorzystaną na zakup walorów na koncie banku na zachodzie Trochę nie rozumiem co to ma do rzeczy, to jedynie wpływa na to czy musisz sprzedać jakieś posiadane aktywa aby mieć środki na wypłatę, czy nie. Ale główny problem – sama wypłata pozostaje dokładnie ten sam. > I tu odpada IKBR z pieniędzmi na Wegrzech (jak dla mnie) Zauważ, że konto bankowe na które wpłacasz jest zależne od waluty. Przykładowo w EUR wpłacasz do JP Morgan Chase Bank AG (Niemcy) A w USD do JP Morgan Chase… Czytaj więcej »

KrzysztofP5
KrzysztofP5
1 rok temu
Reply to  Maciek

No dobrze .To na czym polega różnica pomiędzy IKBR założonym na Węgrzech a w Irlandii i nawet Artur preferuję IKBR w Irlandii ? Sytuacja taka . Mam brokera w Polsce .Na świecie dzieje się żle .Chciałbym sprzedać dużą cześć walorów bo widzę dużą szansę na ich zakup o wiele taniej ale część pieniędzy chcę wypłacić .Nie zrobię tego ponieważ brokerzy Ci mają konta w polskich bankach a ja od nich subkonto i bedą limity wypłat i np tylko złotówki jak teraz w Ukrainie tylko hrywny. Dlatego pisałem że broker zagraniczny bo bank też nie polski i mogę tam trzymać np… Czytaj więcej »

Tomek
Tomek
1 rok temu

To tak w temacie – kilka ciekawych spostrzeżeń z punktu widzenia Ukraińskiego inwestora:
https://jlcollinsnh.com/2023/01/11/staying-the-course-in-war-time/

Przy okazji, jak ktoś nie kojarzy autora bloga to polecam obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=T71ibcZAX3I

Rafał
Rafał
1 rok temu
Reply to  Tomek

Rownież polecam obejrzeć ze zrozumieniem, jak i przeczytać książkę JL Collinsa “The Simple Path to Wealth”.

Robert
Robert
1 rok temu

Wielkie dzięki Artur za ten artykuł!

Do głowy wpada mi trochę losowe pytanie – czy istnieją jakieś różnice w ograniczeniach, gdy mówimy o bankach zagranicznych, z oddziałami na terenie Ukrainy? Czy może działają one dokładnie tak samo?

trackback

[…] Co byście czuli, gdybyście nie mogli przelać ani wypłacić z konta bankowego zgromadzonych tam walut obcych? Tak właśnie jest aktualnie w Ukrainie, o czym pisał niedawno Artur ze StockBroker.pl. […]