PULS RYNKU

22-23.04.21 | X Konferencja Rada Nadzorcza

X Konferencji Rada Nadzorcza przed nami! 22-23 kwietnia 2021 r. odbędzie się 10. jubileuszowa edycja Konferencji Rada Nadzorcza – w formule online.

Konferencja Rada Nadzorcza to pierwszoplanowe wydarzenie w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych.

Corporate Governance – czyli G z ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) będzie ideą przewodnią X Konferencji Rada Nadzorcza.

Tegoroczne dwa dni X Konferencji Rada Nadzorcza to dwa różne dni.

Pierwszy, tj. 22 kwietnia 2021 r., został zaplanowany na wzór posiedzenia rady nadzorczej – tj. otwarcie, wykład wprowadzający, debaty – jako posiedzenia komitetów rady nadzorczej, a na koniec uroczysta celebracja. I tak – rozpoczniemy wykładem, pt. „Kompas etyczny spółki publicznej”, następie odbędą się 4 debaty na temat aktualnych wyzwań rad nadzorczych. Będziemy dyskutować o ESG, współpracy biegłego rewidenta z radą nadzorczą i korzyściach jakie mogą płynąć z tej współpracy, zmianach w Kodeksie Spółek Handlowych, a także o ładzie korporacyjnym w spółkach komunalnych. Zakończymy celebracją – wręczeniem wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Kto zatem dołączy do dotychczasowych wyróżnionych tytułem „Człowiek Corporate Governance” – Andrzeja S. Nartowskiego, Wiesława Rozłuckiego, Agnieszki Gontarek, Raimondo Eggink i Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej – dowiemy się 22 kwietnia 2021 r. Już dziś zachęcamy do śledzenia relacji. Oczywiście wszystko online.

Tematy debat:

 • ESG w praktyce rad nadzorczych, czyli co czeka, nie tylko duże spółki, w niedalekiej przyszłości
 • Biegły rewidencie – nie pytaj co spółka może zrobić dla Ciebie, lecz co ty możesz spółce dać, czyli jakie korzyści daje badanie sprawozdania finansowego radzie nadzorczej, zarządowi, wspólnikowi i akcjonariuszowi
 • Nowa efektywność rad nadzorczych, czyli nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych w gąszczu pytań (i odpowiedzi)!
 • Ład korporacyjny w spółkach komunalnych – zbędny balast, czy niezbędny krok w przyszłość

Natomiast drugi dzień, tj. 23 kwietnia 2021 r., to dzień ekspercki. 20 prelekcji – w zasadzie z uwzględnieniem wszystkich obszarów, które mogą interesować nie tylko rady nadzorcze, nadzory właścicielskie i wszystkich związanych z corporate governance, ale także zarządy, dyrektorów finansowych i księgowych.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli spółek giełdowych, spółek komunalnych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, banków spółdzielczych, a także firm rodzinnych. Czeka nas dużo praktycznej wiedzy eksperckiej – by wymienić tylko kilka zaplanowanych prelekcji: odpowiedzialność karna, ubezpieczenia D&O, monitorowanie zarządzania ryzykiem, współpraca z audytorem, sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń, czy też o problemach w szacowaniu wielkości aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok – co jest niezwykle istotne w czasie COVID-19. Poruszona zostanie ponadto tematyka sygnalisty – jako sprzymierzeńca rady nadzorczej, rady protektorów – w fundacji rodzinnej, a także relacji członka rady nadzorczej z akcjonariuszami i podmiotami powiązanymi.

Ponadto usłyszymy również 3 prelekcje w języku angielskim m.in. o Wirecard.

Tematy prelekcji:

 • Monitorowanie zarządzania ryzykiem
 • Rola audytora wewnętrznego we współpracy z rada nadzorczą – najlepsze praktyki
 • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych i członków zarządów w świetle aktualnych regulacji
 • Rola rad nadzorczych w przygotowaniu sprawozdań z wynagrodzeń
 • Odpowiedzialność karna członków rad nadzorczych
 • Ubezpieczenia D&O członków zarządu i rad nadzorczych
 • ESG dla członków rad nadzorczych – na co członek rady nadzorczej powinien zwrócić uwagę?
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021 – perspektywa rad nadzorczych
 • Praktyka ustalania wynagrodzeń i kontraktów menadżerskich w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych
 • Władztwo korporacyjne w bankach spółdzielczych – odpowiedzialność zarządu, rady nadzorczej i innych interesariuszy
 • Po co nam wskaźniki koniunktury?
 • System wczesnego ostrzegania w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw
 • Sygnalista sprzymierzeńcem rady nadzorczej?
 • Rada protektorów, czyli o zasadach funkcjonowania rady nadzorczej w fundacjach rodzinnych
 • Członek Rady Nadzorczej w relacji z akcjonariuszami i podmiotami powiązanymi
 • Szacunki wyzwaniem rzetelnego sprawozdania finansowego za 2020 rok
 • Pół żartem, pół serio, czyli 30 dni z życia rad nadzorczych
 • EU sources of Corporate Governance reporting
 • Wirecard and its impact on boards, governance and audits
 • Corporate Governance; why it isn’t working and how to remedy

Wśród zaproszonych gości znaleźli się najlepsi eksperci m.in. Liliana Anam, Agnieszka Baklarz, Krzysztof Burnos, Robert Dyrcz, Raimondo Eggink, Justyna Halaś, Piotr Karlik, Wiesław Łatała, Sylwia Kozłowska, Andrzej S. Nartowski, Milena Olszewska-Miszuris, Wiesław Rozłucki, Piotr Rybicki, Kazimierz Sedlak, Roman Seredyński, Agnieszka Słomka-Gołębiowska i wielu innych.

Dodatkowe informacje o X Konferencji Rada Nadzorcza wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie http://nadzorcza.pl/rejestracja/

Udział w Konferencji jest bezpłatny

Zapraszamy do udziału!

Stockbroker jest partnerem medialnym tego wydarzenia.

0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments